Main contents

Media Technology Bachelor's Theses

2012

Kasper Apajalahti
Avoin linkitetty data paikkatietoa hyödyntävässä mobiilisovelluksessa
Arttu Peltonen
Real-time anti-aliasing methods in 3D graphics
Marko Raatikka
Avoimen linkitetyn datan hyödyntäminen käytännössä

2011

Niklas Beilinson
Stereoskooppisen elokuvan kuvaus- ja näyttögeometria
Jonas Hinkkanen
Software quality standards and ERP systems
Henrik Horstia
HTML5 ja Adobe Flash Web-sovellusten kehitysalustana
Esko Ikkala
Ontology development process
Kaarlo Kajalainen
The benefits of stereoscopy on silver screen
Kenta Kusumoto
Syntactic image similarity
Jussi Pihlaja
Semanttiset suosittelujärjestelmät
Antti Toivanen
Kuvien samankaltaisuuden määrittäminen

2010

Antti Granqvist
Challenges in manufacturing process of stereoscopic movies
Antti Hirvonen
Ontology-based collaborative filtering
Hannu Kero
Urheilukuvauksen olosuhteet ja kuvamyynti

2009

Salum Abdul-Rahman
Kirjallisuuskatsaus: Stereokuvaus ja 3D-näytöt
Joakim Gunst
Publiceringstekniker för semantisk information på webben
Samuli Haverinen
Samankaltaisten valokuvien hakeminen sisältöpohjaisilla menetelmillä
Lasse Hyyrynen
Hidden Markov Model/Artificial Neural Network Hybrids for Automatic Speech Recognition
Elina Koskentalo
Image Quality Models
Mikko Laitinen
The immersion involved in a viewing experience of visual media
Joonas Laitio
Semanttisen webin aineistojen luontiprosessit ja validointi
Ville Lautanala
Webin mikroformaatit
Sami Meri
Sähkökirjojen lukulaitteet
Jussi Muttilainen
Social Web Services
Sami Pekkala
Laajennetun todellisuuden katsojakokemuksen muodostuminen
Paula Perkola
Silmänliikkeet ja lukeminen
Ville Piiparinen
Värien digitaalinen esitys
Timo Suni
Psykofysiikan tehokas soveltaminen subjektiivisen kuvanlaadun mittauksessa
Martti Suontausta
HDTV quality
Jussi Tarvainen
Korkeanopeuksisten videokameroiden toiminta
Salla Tero
DVB-H/3G-hybridiratkaisun edut mobiili-tv-palveluissa
Roope Tervo
Semanttiset web-portaalit

2008

Juho Autio
Sääntöjärjestelmät ja semanttinen web
Vili Haukkovaara
Palveluiden personointi semanttisessa webissä
Fredrik Hollsten
Användningsområden för mobila apparaters kameramoduler
Aki Iisakki Hämäläinen
Tiedon ja osaamisen hallinta wikissä
Johannes Kupiainen
Teknologian hyväksymismallit ja mobiilipalveluiden käytön yleistyminen sekä hyväksyntä
Hannu Lyytikäinen
Semanttisen webin kyselykielet
Jiao Ma
A Literature Review of Melioration vs. Maximization, Selection of Microstrategies and Cost-Benefit Trade off on Human-Computer Interaction
Panu Paakkarinen
Ajan esittäminen ontologioissa
Kimmo Puputti
Paikkatiedon mallintaminen ontologioilla
Sakari Ratilainen
Syötteet ja syndikointi
Jani Viitanen
Kirkkauden ja kontrastin vaikutus LCD-näyttöjen luettavuuteen
Heikki Yrjölä
Mobiililaitteiden näyttöteknologiat

2007

Juho Frits
Henkilökohtainen navigointi - laitteistot ja menetelmät
Hannu-Pekka Hakamäki
Semanttinen Wikipedia
Noora Korppi-Tommola
Yhteisöllisyyden syntyminen verkkopalveluissa
Heini Kuittinen
Historiallisen tiedon esittäminen ontologioilla
Ville Rantala
Ajax ja käytettävyys moderneissa WWW-sovelluksissa
Paula Talvensaari
Wikipedia, yhteisöllinen sisällöntuotanto