Main contents

Diem-ba

Tähän tulee TKK:n automaatio- ja systeemiteknikkan laitoksen automaatiotekniikan tutkimusryhmän DIEM-BA projektin tavoitteita, sisältöä ja tuloksia.

Antti Liesjärven diplomityö: Kotiautomaatiojärjestelmä ikäihmisten kotona asumisen tukemisessa. (ALdtyo.pdf pdf)