AS-kurssien / AUT-koulutusohjelmaan kuuluvien kurssien korvaavuudet lukuvuosille 1999-2001

Lukuvuodelle 1999-2000

Vanha opintojakso

Korvaava opintojakso

AS-74.195 Säätötekniikan sovellutukset
(3 ov)

Mikä tahansa seuraavista:
AS-74.196 Prosessiteollisuuden sovellutukset (3 ov)
AS-74.197 Paperikoneautomaatio (3 ov) AS-74.198 System engineering in wireless communication (3 cr)
AS-74.345 Systeemitekniikan seminaari
(3 ov)

AS-75.190 Värikuvatekniikka (3 ov)

AS-75.192 Värikuvatekniikka (3 ov)

Tik-76.021 Ohjelmoinnin peruskurssi L2
(3 ov)

AS-0.100 C/C++ -ohjelmoinnin peruskurssi (3 ov)

Tik-76.137 Olio-ohjelmointi (3 ov)

Tik-76.024 Ohjelmoinnin peruskurssi 2
(4 ov)

S-104.322 Fysiikka I (4,5 ov)

S-104.101 Fysiikka I (4,5 ov)

S-104.323 Fysiikka II (4,5 ov)

S-104.102 Fysiikka II (4,5 ov)

 

Lukuvuodelle 2000-2001

Vanha opintojakso

Korvaava opintojakso

AS-74.113 Säätötekniikan jatkokurssi (4 ov)

AS-74.111 Analoginen säätö (2 ov) ja
AS-74.112 Digitaalinen säätö (2 ov)

AS-75.105 Säätötekniikan perusteet
(2 ov)

AS-75.111 Analoginen säätö (2 ov)

AS-75.109 Tekninen dokumentointi
(2 ov)

AS-75.112 Tekninen dokumentointi (3 ov)

AS-116.001 Kappaletavaratuotannon automaatio (2 ov)

AS-116.110 Kappaletavaratuotannon automaatio (2-3 ov)

AS-116.002 Kappaletavarateoll. autom. - ja inform. järjestelmät (2 ov)

AS-116.110 Kappaletavarateoll. autom. -ja inform. järjestelmät (2 ov)

AS-116.003 Automaation tietotekniset järjestelmät (2 ov)

AS-116.120 Automaation tietotekniset järjestelmät (2 ov)

AS-116.004 Automaation tietotekniikan projektityöt (1-4 ov)

AS-116.130 Automaation tietotekniikan projektityöt (2-6 ov)

AS-116.005 Automaation tietotekn. jatko-opintoseminaari (5 ov)

AS-116.140 Automaation tietotekn. jatko-opintoseminaari (5 ov)

Tik-76.002 Tietotekniikka B (5ov)

Tik-76.020 Ohjelmoinnin peruskurssi L1 (5 ov)


Sivusta vastaa as-tiedotus@hut.fi
Viimeksi päivitetty: 27.11.2002