AS-kurssien lisäykset, poistot ja muutokset lukuvuodelle 2003-2004

AS-74 SYSTEEMITEKNIIKKA

Lisäykset:
AS-74.106 Johdatus Matlab-ohjelmiston käyttöön 1 (0,5 ov) per. sl&kl
AS-74.107 Johdatus Matlab-ohjelmiston käyttöön 2 (0,5 ov) per. sl&kl
AS.74.124 Geneettiset algoritmit (3 ov) L sl
AS-74.176 Säätösuunnittelun ohjelmistot (2 ov)
 
Poistot:
Vanha opintojakso: Korvaava opintojakso:
AS-74.175 Säätöpiirien tietokoneavusteinen suunnittelu (2 ov)
AS-75.176 Säätösuunnittelun ohjelmistot (2 ov)
 
Muutokset:
Opintojakso: Muutos:
AS-74.123 Mallipohjaiset säätöjärjestelmät (3 ov) L sl (ennen kl), ei luennoida sl 2003
AS-74.180 Rakennusautomaatio (2 ov) ei luennoida kl 2004 (vuorovuosin)
AS-74.185 Adaptiiviset järjestelmät (3 ov), L ei luennoida sl 2003 (vuorovuosin)
AS-74.196 Prosessiteollisuuden säätösovellukset (3 ov) ei luennoida kl 2004 (vuorovuosin)
AS-74.198 System Engineering in Wireless Communication (3 cr) L
is lectured in spring 2004 (lectured every other year)
AS-74.191 Monimuuttujaregression menetelmät (2 ov) L sl (ennen kl), ei luennoida sl 2003

 

AS-75 VIESTINTÄTEKNIIKKA

Lisäykset:
AS-75.132 Mediaviestintäjärjestelmät (4 ov) L
 
Poistot: ei poistoja
 
Muutokset:
Opintojakso: Muutos:
AS-75.105 Julkaisutekniikan perusteet 2 (3 ov) 24 + 40 kl (ennen 8 + 80 per.kl)
AS-75.110 Painatustekniikka (4 ov) 24 + 12 + 12 sl + kl (luennoitiin ennen joka toinen vuosi, nyt joka vuosi)
AS-75.115 Graafisen tekniikan harjoitustyöt (6 ov) Opettaja: DI Hussain Al-Rubaiey
AS-75.124 Kuvatekniikan perusteet I (3 ov) Opettajat: Jopi Penttilä, DI Janne Laine, Jyri Kivinen
AS-75.130 Visuaalinen viestintä (4 ov) L 12 + 12 + 100 sl + kl (ennen kl)
Sisältö: Aihealueena on visuaalisten viestintäsovellusten järjestelmät, objektiivisen ja subjektiivisen laadun niille asettamat vaatimukset ja laadun mittaus.
AS-75.146 Viestintätekniikan jatkokoulutuskokonaisuus (2-6 ov) L sl + kl
Sisältö: Eri muodoissa käsitellään viestintä- ja kuvatekniikkaan liittyviä ajankohtaisia tutkimusaiheita.
AS-75.192 Värikuvatekniikka L
AS-75.196 Kuvatekniikan harjoitustyöt (2-5 ov) Opettaja: TkL Jyrki Korpi-Anttila
AS-75.206 Viestintätekniikan harjoitustyöt (2-5 ov) Opettaja: TkL Jyrki Korpi-Anttila

 

AS-84 AUTOMAATIOTEKNIIKKA

Lisäykset: ei lisäyksiä
Poistot: ei poistoja
 
Muutokset:
Opintojakso: Muutos:
AS-84.125 Estimointi- ja sensorifuusiomenetelmät ( 2 ov) L 18 + 12 (3+2) sl 1. pl (ennen sl)
AS-84.134 Energiatekniikan automaatio (2 ov) luennoidaan sl 2003 (vuorovuosin); opettajat: prof. Arto Visala, DI Antti Ryhänen
AS-84.165 Bioteknisten prosessien automaatio (2 ov) 24 + 0 (2 + 0) kl, luennoidaan kl 2004 (vuorovuosin)
AS-84.169 Verkotettu automaatio (2 ov) ei luennoida kl 2004 (vuorovuosin)
AS-84.190 Epälineaarinen mallintaminen ja ohjaus (2 ov) luennoidaan kl 2004
AS-84.270 Reaaliaikaohjelmointi (2 ov) opettajat: TkT Mika Vainio, DI Mikko Heikkilä

 

AS-116 AUTOMAATION TIETOTEKNIIKKA

Lisäykset: ei lisäyksiä
Poistot: ei poistoja
 
Muutokset:
Opintojakso: Muutos:
AS-116.120 Automaation tietotekniset järjestelmät (3 ov) Opettaja: TkL Pekka Aarnio
AS-116.181 Ohjelmoitavan automaatiojärjestelmän luotettavuus (2 ov) L

Sivusta vastaa as-tiedotus@hut.fi
Viimeksi päivitetty: 5.6.2003