AS-kurssien lisäykset, poistot ja muutokset lukuvuodelle 2002-2003

Opintojakso

Muutos

AS-74.112 Digitaalinen säätö

kl (ennen: sl 2.pl)

AS-74.180 Rakennusautomaatio

vuorovuosin, luennoidaan kl 2003

AS-74.185 Adaptiiviset järjestelmät

vuorovuosin, luennoidaan sl 2002

AS-74.196 Prosessiteollisuuden säätösovellutukset

vuorovuosin, luennoidaan kl 2003

AS-74.198 System engineering in wireless communication

vuorovuosin, ei luennoida kl 2003

AS-74.345 Systeemitekniikan seminaari

sl (ennen: kl)

AS-74.340 Tutkimusseminaari

sl+kl

AS-74.115 Neuro-fuzzy-laskenta automaatiotekniikassa

suorittaminen: opintojakso suoritetaan tentillä ja harjoitustehtävillä
(ennen suoritettiin harjoitustöillä)

AS-75.110 Painatustekniikka

sl + kl (ennen: sl)
Joka toinen vuosi, luennoidaan sl 2002

AS-75.192 Värikuvatekniikka

sl + kl (ennen: sl)

AS-75.310 Johdatus viestintään

Kurssi poistuu opetusohjelmasta!
Ei korvaavaa opintojaksoa TKK:lla. Viestintätekniikan ja viestintä yritystoiminnassa -pääaineopiskelijoiden on mahdollisuus suorittaa vastaavantasoinen, Helsingin yliopiston tarjoama opintojakso Johdatus viestintään (5 ov) JOO-sopimuksen puitteissa. Osallistujamäärä on rajoitettu.

AS- 84.134 Energiatekniikan automaatio

ei luennoida sl 2002

AS-84.165 Bioteknisten prosessien automaatio

ei luennoida kl 2003

AS-84.190 Epälineaarinen mallintaminen ja ohjaus

ei luennoida kl 2003

AS-116.170 Automaation ohjelmistokomponentit

kl 2.pl (ennen: kl 1.pl)


Sivusta vastaa as-tiedotus@hut.fi
Viimeksi päivitetty: 27.11.2002