Teknillinen korkeakoulu
Automaatio- ja systeemitekniikan osasto

 

 

 

AUTOMAATIO- JA SYSTEEMITEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

OPINTO-OPAS 1999-2000

 

 

 

Toimittaneet: Mari Laine & Jussi Vallinkoski
ISSN 1455-3813
Painopaikka: Libella 1999
 
 
 
 
 
 


Opiskelijalle

Tämä opas täydentää TKK:n opetusohjelmaa 1999-2000. Se on samalla käsikirja tutkinnon rakenteeseen, ensimmäisestä syksystä aina valmistumiseen asti, ja opintohallintoon. Oppaan tarkoituksena on helpottaa opintojen suunnittelua, tutustuttaa erilaisin ohjeisiin ja säännöksiin sekä tasoittaa tietä aina valmiiksi diplomi-insinööriksi.

Oma opintosuunnitelma kannattaa tehdä jo syksyllä ja päivittää sitä joka lukukausi. TKK:n opetusohjelmaan kannattaa tutustua huolella, sieltä löytyvät vastaukset yllättävän moniin kysymyksiin. Perinteisen killan isohenkilötoiminnan lisäksi AS-osastolla on TKK:ssa ainutlaatuinen tutortoiminta: jokaiselle phuksille tulee oma DI-tutor, joka avustaa ja tukee opiskelua ensimmäisestä syksystä lähtien.
SÄILYTÄ TÄMÄ OPAS! Opiskelijalla on oikeus valmistua kaikkien opintonsa aloittamisen jälkeen ilmestyneiden opinto-oppaiden mukaan.

Opintoneuvojien tehtävä on palvella opiskelijoita kaikissa opiskeluun ja tutkintoon liittyvissä kysymyksissä; älä siis epäröi kysyä neuvoa, jos jokin asia on epäselvä. Ajankohtaista tietoa saat mm. opinnot.as alkuisista sekä opinnot.graafinen news-ryhmistä ja webistä http://www.hut.fi/Opinnot/Koulutusohjelmat/AS/. Tämä opinto-opas ja sen korjaukset ja kommentit löytyvät alihakemistosta Opinto-opas/.

Oppaan parannusehdotuksia otetaan mielellään vastaan verkkosivuilla. Kiitämme oppaan tekemiseen saamastamme avusta erityisesti tietotekniikan sekä automaatio- ja systeemitekniikan opintojen suunnittelijaa Päiviä.

Onnea ja menestystä opinnoissa!

Otaniemessä 4. heinäkuuta 1999

Mari Laine  & Jussi Vallinkoski
opintoneuvoja  emeritus opintoneuvoja

 


Osastonjohtajan tervehdys

Tervetuloa opiskelemaan Automaatio- ja systeemitekniikan osastolle! Vaikka osasto ja sen vastuulla oleva AS-koulutusohjelma ovat melko uusia TKK:n organisaatiossa se ei merkitse sitä, että osaston edustamat alat olisivat vasta alkamassa olevia uusia tulokkaita tekniikan kentässä. Päinvastoin, automaatiolla on vankat perinteet teollisuudessa ja samoin viestintätekniikalla on vahvat juuret painetun viestinnän teknologiassa. Molemmat osaston edustamat tekniikan osa-alueet ovat kuitenkin voimakkaan ja läpikäyvän muutoksen kohteena.  Ne ovat ja tulevat olemaan vielä enenevässä määrin keskeisessä asemassa koko teknistyvässä kulttuurissamme. Tietotekniikkaan, tietoliikenteeseen ja elektroniikkaan perustuvien teknologiaratkaisujen myötä vaikutukset ulottuvat laajati tuotantoelämään, ihmisen rakentamiin koneisiin ja laitteisiin sekä mediaan, jossa viestintätekniikan viimeaikainen kehitys on luonut kokonaan uudet asetelmat. Samalla osaavan insinöörikunnan tarve yhteiskunnassa on kasvanut.
Osaston ja koulutusohjelman haasteena on vastata  käynnissä olevaan muutokseen. Se on paitsi haastavaa myös mielenkiintoista. Sinä opiskelijana olet avainasemassa tulevassa kehityksessä! Toivon, että  käytät opiskeluaikasi hyväksesi tehokkaasti ja monipuolisesti – unohtamatta, että elämä on myös elämistä varten - sekä viihdyt osastollamme.

Otaniemessä 28. kesäkuuta 1999

Aarne Halme
professori, osastonjohtaja
 


1. Automaatio- ja systeemitekniikan osasto (AS)

Automaatio- ja systeemitekniikan osasto perustettiin 1.1.1997. Se on osa informaatiotekniikan osastoryhmää, jossa muut osastot ovat tietotekniikan osasto, teknillinen fysiikan ja matematiikan osasto sekä tuotantotalouden osasto. Koulutusohjelman kotisivu on http://www.hut.fi/Opinnot/Koulutusohjelmat/AS/.

1.1 Osastoneuvosto

Osastoneuvostossa päätetään muun muassa seuraavista asioista:

Osastoneuvosto voi alistaa tehtäviään osastonjohtajan päätettäväksi. Osastoneuvostossa esittelijänä toimivat osastosihteeri, opintojen suunnittelija ja korkeakoulusihteeri.

Osastoneuvostossa on kaksi TKY:n edustajiston vuosittain valitsemaa opiskelijaedustajaa. Lisää tietoa saat opiskelijaedustajilta (as-oped@hut.fi) tai killan opintovastaavalta Johan Maidelilta (jrmaidel@cc.hut.fi).

Osastoneuvoston kokoonpano 1.8.1998-31.12.2001:

Osastoneuvosto kokoontuu lukukausien aikana n. kerran kuussa.

1.2. Laboratoriot

Osastoon kuuluu neljä tutkimusta tekevää ja opetusta antavaa laboratoriota.

1.2.1. Automaatiotekniikan laboratorio

Sijainti: Tietotekniikan talo, 1.kerros
Esimies: professori Aarne Halme, AS-84, puh. 451 3300, B121
Toimistosihteeri: Pirkko Mähönen, puh. 451 3301
http://www.automation.hut.fi/

1.2.2. Systeemitekniikan laboratorio

Sijainti: Tietotekniikan talo, 1. kerros
Esimies: professori Heikki Koivo, AS-74, puh. 451 5200, A104
Toimistosihteeri: Maija-Liisa Herto, puh. 451 5201
http://www.hut.fi/Yksikot/Saatotekniikka/

1.2.3. Viestintätekniikan laboratorio

Sijainti: Tekniikantie 3, Viestintätekniikan talo
professori Hannu Saarelma, AS-75, puh. 451 3340, G108
professori Pirkko Oittinen, AS-75, puh. 451 3341, G105
Osastosihteeri: Seija Hahkala, puh. 451 3342, G107
Toimistosihteeri: Tiina Hartikainen, puh. 451 3353, G108B
http://www.media.hut.fi/

1.2.4. Automaation tietotekniikan laboratorio

Sijainti: Tietotekniikan talo, 1. kerros
Esimies: professori Kari Koskinen, AS-116, puh. 451 5461, A138
Osastosihteeri: Tuula Rautiainen, puh. 451 3319
http://www.hut.fi/Yksikot/Auttieto/


2. Opintojen ohjaus

2.1 Yleistä

Yleistä opinto-ohjausta tarjoavat

Kurssikohtaista opinto-ohjausta antavat kaikki opettajat ja harjoitusassistentit omalta opetusalaltaan. Opettajien vastaanottoajat saat luennoilta tai kurssin ilmoitustaululta.
 

2.2. AS-koulutusohjelman opintoneuvola (Tietotekniikan talo, C210)

Opintoneuvolasta löydät kahden koulutusohjelman opintoneuvojat sekä yhteiset harjoitteluneuvojan ja kv-opintoneuvojan (International Student Advisor), jotka ovat teekkareita. Harjoitteluneuvoja opastaa harjoitteluun liittyvissä asioissa. Kv-opintoneuvoja avustaa tänne tulevia ja täältä lähteviä opiskelijoita. Opintoneuvojan puoleen voi kääntyä kaikissa opiskelun ongelmatilanteissa. Hän neuvoo esimerkiksi seuraavanlaisissa asioissa:

Opintoneuvolasta voit lainata materiaalia kyseisiin asioihin liittyen.

Opintoneuvolan väen tavoittaa vastaanottoaikoina opintoneuvolasta (huone C210), muulloin parhaiten sähköpostitse. Vastaanottoajat löytyvät opintoneuvolan ovesta. Ajankohtaiset tiedotukset tulevat otaxin newsseihin opinnot.as ja opinnot.yleinen sekä www-sivulle  http://www.hut.fi/Opinnot/Koulutusohjelmat/AS/.

Opintoneuvolan yhteystiedot:
 AS-opintoneuvola
 PL 5400
 02015 TKK
 puh. (09) 451 3003
 fax (09) 451 3015

Opintoneuvola sijaitsee fyysisesti Tietotekniikan talon toisessa kerroksessa suuren luentosalin vieressä huoneessa C210. Tietotekniikan  talon käyntiosoite on Konemiehentie 2.

Opintoneuvolan väki syksyllä 1999:

2.3. Osaston opintojen suunnittelija

AS- ja T-osaston opintojen suunnittelijan tehtäviin kuuluvat muun muassa:

Suunnittelija Päivi Messo-Lindén työskentelee Tietotekniikan talon II kerroksessa, opintoneuvolan lähettyvillä, huoneessa C212. Puhelinnumero 451 3007, sähköpostiosoite  messo@cc.hut.fi.

2.4. Osaston kanslia (C112) ja ilmoitustaulut

AS-kanslia sijaitsee Tietotekniikan talon ala-aulassa huoneessa C112. Kanslian opintoasioita hoitaa osastosihteeri Marja-Leena Pölönen, C112, puh. 451 4878, ja talousasioita osastosihteeri Tuula Rautiainen, puh. 451 3319. Osaston viralliset ilmoitustaulut löytyvät kansliasta.

2.5. Opintotoimisto (päärakennus Y223)

Opintotoimisto käsittelee koko korkeakoulua koskevia opiskeluun liittyviä hallinnollisia kysymyksiä. Opintotoimiston kanslia on päärakennuksen huoneessa Y223. Opintojen ohjaukseen liittyen opintotoimisto hoitaa muun muassa seuraavia asioita:

Opintotoimiston alaisuudessa työskentelee myös perusopintojen opintosihteeri Päivi Lazarov, joka vastaa kurssista "Eri-0.145 Johdatus opiskeluun". Hänet tavoittaa päärakennuksen huoneesta Y191, puh. 451 3933.

2.6. Opintotukitoimisto (päärakennus Y231)

Opintotukitoimisto sijaitsee opintotoimistoa lähellä huoneessa Y231.

Opintotuki on tarkoitettu päätoimisen opiskelun tueksi. Tukikuukausia on 55 perustutkintoa varten. Tietoa opintotuesta saat Opintotuki 1999-2000 -vihkosesta.

2.7. Neljä vuotta opiskelleiden seuranta

Neljä vuotta (=kahdeksan läsnäololukukautta) opiskelleiden opintojen seurantaa on tehostettu. Neljä vuotta tai kauemmin opiskelleiden opiskelijoiden, jotka eivät ole suorittaneet tutkinnon I-osaa, tulee tehdä opintosuunnitelma tutkinnon I-osan loppuun suorittamisesta voidakseen ilmoittautua yliopistoon.

Kun tutkinnon I-osa on suoritettu, ilmoita siitä osaston kansliaan. OREKiin ei tule ilmoitusta automaattisesti vaan tieto pitää tallentaa manuaalisesti. I-osan valmistumisesta ilmoittamalla vältyt turhilta seurantakirjeiltä.

2.8. Studievägledningen på svenska

Studiesekreteraren Petra Jansson på Abi-info ger studievägledning framförallt åt första- och andraårs studerande. Hon är anträffbar i huvudbygnadens andra våning rum Y214, tel 451 2115, epost: pjansson@cc.hut.fi. Mottagninstiderna finns angivna på dörren. Vid högskolan verkar också en svenskspråkig studieplanerare, Pia Rydestedt, som hjälper dig i alla frågor gällande studier. Hon är anträffbar i huvudbyggnadens andra våning rum Y212, tel 451 2048, epost: pia.rydestedt@hut.fi;  mottagningstider: ti, ons, to 13-14 eller enligt överenskommelse.

2.9. AS-kilta ja ammattiainekerhot

Jokainen TKK:ssa perustutkintoaan opiskeleva kuuluu Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskuntaan (TKY). Automaatio- ja systeemitekniikan kilta (AS) on yksi TKY:n 12:sta killasta (lisäksi yksi osakunta) ja se järjestää monenlaista toimintaa niin ammattialaan kuin vapaa-aikaankin liittyen.

Killan puheenjohtajana toimii Pinja Korkela (pkorkela@cc.hut.fi)

TKY:ssä on lukuisia ammattiainekerhoja. Näiden mielenkiinto on jäseniensä suuntautumisaloilla. Tarkoituksena on tutustuttaa tulevat DI:t toisiinsa, luoda suhteita alan teollisuuteen ja siten lisätä kerholaisten ammatillista tietoutta. Kerhot järjestävät excursioita ja saunailtoja.

Kontrolli on automaatiotekniikkaa opiskelevien yhdistys, joka järjestää excursioita ja saunailtoja alan yrityksiin. Kerhon toiminta on kuitenkin viime vuosina ollut melko vähäistä.

Graafinen kerho on graafista, viestintä- ja kuvatekniikkaa opiskelevien teekkareiden ammattiainekerho.  Jäseneksi ovat tervetulleita kaikki, jotka tuntevet kiinnostusta alaa kohtaan. Tapahtumista tiedotetaan nyyssiryhmässä tky.alayhd.grak ja kerhon ilmoitustaululla. Sähköposti: grak@otax.tky.hut.fi; kotisivu: http://www.tky.hut.fi/~grak/.

DOT, alunperin Demoscene in Otaniemi, on keväällä 1994 perustettu Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnan alayhdistys. Kerhon toiminta-ajatuksena on yhdistää tietokoneiden tarjoamista audio-visuaalisista mahdollisuuksista kiinnostuneita opiskelijoita, TM-laboratoriota ja digitaalisen median parissa työskenteleviä ihmisiä. Sähköposti: dot-hall@dot.tcm.hut.fi; kotisivu: http://dot.tcm.hut.fi/; uutisryhmä: tky.alayhd.dot.

Alayhdistysten tarkemmat yhteystiedot saat Teekkarikalenteristasi.

2.10. Isohenkilöt

Ensimmäisenä päivänä phuksit, 1. vuosikurssin opiskelijat, saavat omat isohenkilöt (~ opiskelijatutor) Tietokillasta. He opastavat uusia opiskelijoita käytännön asioista ja opiskelusta Otaniemessä. Phuksiryhmissä tutustuu muihin kohtalotovereihin.

AS-killan phuksivastaava on FuksikontRolleri Paula Savioja (psavioja@cc.hut.fi).

2.11. Tutor-ohjaus opiskelun alkuvaiheessa

Osasto aloitti opiskelun alkuvaihetta koskevan tutor-toiminnan syksyllä 1997. Tutor-toiminta perustuu kahden ensimmäisen vuoden aikana nuoremman opettajakunnan (assistentit, opettavat tutkijat) pienryhmäohjaukseen. Myöhemmässä vaiheessa tutor-ohjauksesta vastaa pääaineen opettaja.

Alkuvaiheen tutor-toiminnan tarkoituksena on seurata ja tukea opiskelijoiden opintoja DI-tutkinnon jo suorittaneen ja opetukseen aktiivisesti osallistuvan henkilön näkökulmasta. Tutor-ryhmän koko pyritään saamaan riittävän pieneksi niin, että pienryhmätoiminta muodostuu läheiseksi. Tutor organisoi toimintansa vapaamuotoisesti, mutta on velvollinen raportoimaan ryhmänsä opintoihin liittyvistä asioista osastolle palautekokouksissa. Tutorit muodostavat siten linkin opiskelijoiden sekä opiskelun “käytännön tason” ja osaston välillä.

Lisää tutoroinnista koulutusohjelman webbisivuilta http://www.hut.fi/Opinnot/Koulutusohjelmat/AS/DI-tutor/.

2.12. Tutor-opettaja opiskelun loppuvaiheessa

Keskustele valitsemasi pääaineen professorin kanssa.

2.13. Kirjastopalvelut

TKK:n pääkirjasto palvelee lukukausien aikana ma-pe 8-20 ja la 8-15. Tietotekniikan talon kirjasto on talossa toimivien laboratorioiden yhteinen kirjasto. Muilla osastoilla ja laboratoriossa on omia pienempiä, aihepiiriltään tarkempia kirjastoja. Kaikki kirjastot on lueteltu Teekkarikalenterissa.

Suosittuja lukusaleja löytyy Domus Academicalta (Domma) Kampista, Helsingin keskustasta.

2.14. ATK-palvelut

ATK-keskus hoitaa yliopiston tietokoneasiat. Pidä hyvä huoli salasanastasi ja noudata ATK-keskuksen julkaisemia ohjeita. Jos unohdat salasanasi, voit pyytää uuden asiakaspalvelusta, päärakennuksella huone U133, 8.00-15.45. Pääkirjastosta voit hakea rahallista panttia vastaa itsellesi magneettiavaimen, jolla pääset Maarintalolle ja Sumppuun (päärakennus, U130) ympäri vuorokauden.


3. Opiskelu

3.1. Ilmoittautuminen

Korkeakouluun ilmoittautuminen tapahtuu opintotoimistossa kerran lukuvuodessa. Opiskelijoiden on ilmoittauduttava henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä ilmoittautumisaikana. Opintotoimisto ottaa vastaan ennakkoilmoittautumisia opintotoimiston kansliassa kesällä päivisin 9-12. Vuonna 1999 varsinainen ilmoittautuminen päärakennuksen E-salissa ma 30.8.- pe 10.9. klo 9-14 sekä torstaisin klo 16-18.

Jokaisen opiskelijan on lukuvuoden alkaessa ilmoittauduttava läsnä- tai poissaolevaksi ilmoittautumisaikana. Jos opiskelija seuraa opetusta tai osallistuu tentteihin tai harjoituksiin, tulee hänen ilmoittautua läsnäolevaksi. Opiskelija, joka on asevelvollisuuden takia ilmoittautunut poissaolevaksi, voi suorittaa kuulusteluja ja ne lasketaan hänen hyväkseen seuraavana läsnäololukukautena.

Opiskelijan, joka ilmoittautuu läsnäolevaksi, tulee ilmoittautuessaan esittää tositteet ylioppilaskunnalle tulevien maksujen suorittamisesta. Kaikki korkeakoulun kirjoissa olevat perustutkintoa suorittavat opiskelijat ovat Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnan (TKY) jäseniä ja suorittavat ylioppilaskunnalle tulevat maksut. Maksukuitit eivät osoita läsnäoloa korkeakoulussa, vaan opiskelijakortissa on oltava ilmoittautumistarra.

Opiskelija, joka ei ole ilmoittautunut edellä mainittuna aikana vaaditulla tavalla poistetaan korkeakoulun kirjoista, jolloin hänellä ei ole opiskeluoikeutta korkeakoulussa. Uudelleenkirjoittautumismaksu opintotoimiston kansliaan on 200 mk.

Osoitteenmuutokset tulee ilmoittaa mahdollisimman pian joko opintotoimiston tai koulutusohjelman kansliaan. Osoitteenmuutos on ilmoitettava myös opintotukeen.

3.2. Korkeakoulun lukuvuosi

Lukuvuoden 1999-2000 luento- ja tutkintokaudet ovat:
1. tutkintokausi  30.8. - 6.9.1999
1. luentokausi  8.9. - 7.12.1999
2. tutkintokausi  8.12. - 20.12.1999
3. tutkintokausi  7.1. - 15.1.2000
2. luentokausi  17.1. - 5.5.2000
4. tutkintokausi  8.5. - 26.5.2000

Syyslukukauden 2. puolilukukausi alkaa 27.10.1999.

Kevätlukukauden 2. puolilukukausi alkaa 13.3.2000.

Pääsiäisloma on 20.4. - 26.4.2000.

Korkeakoulun avajaiset pidetään tiistaina 7.9.1999.

Lauantaitenttipäivät ovat: 25.9., 16.10., 30.10., 13.11., 27.11., 11.12., 18.12., 15.1., 29.1., 26.2., 11.3., 25.3., 15.4. ja 29.4.

3.3. Opetus

AS-koulutusohjelman opetus annetaan kursseina, joiden laajuus vaihtelee 0,5-10 opintoviikkoon.

Yksi opintoviikko vastaa 40 tunnin tehokasta työtä tähdättäessä arvosanaan "hyvä" (3/5). Työmäärään sisältyy sekä korkeakoulussa annettu ohjattu opetus että kotona tapahtuva opiskelu esimerkiksi tenttiin valmistauduttaessa.

Yritä selvittää itsellesi paras tapa oppia. Erot ovat yksilöllisiä.  Kysele, epäile, etsi vastauksia - tyhmää kysymystä ei ole.

Kurssien vaihtoehtoisia opetusmenetelmiä ovat mm:

Luennot muodostavat opetuksen rungon. Luentojen tarkoituksena on auttaa opiskelijaa muodostamaan oikein painotettu kokonaiskuva kyseessä olevasta aineesta sekä ymmärtämään vaikeatajuisempia tai kirjallisuudessa suppeasti selostettuja yksityiskohtia.

Laskuharjoitusten tarkoituksena on auttaa ymmärtämään ja soveltamaan luennolla esitettyjä asioita. Laskuharjoituksia on pääasiassa kahdenlaisia:
    · niissä joko lasketaan assistenttien ohjauksella tehtäviä
    · esitetään ratkaisut kotona laskettuihin tehtäviin.

Laboratoriotöiden tarkoituksena on perehdyttää opiskelija kokeelliseen työhön, erilaisiin mittausmenetelmiin ja mittalaitteisiin, sekä havainnollistaa luennolla esitettyjä asioita.

Seminaari on opetustapahtuma, jossa opiskelijaryhmä opettajan ohjaamana keskustellen käsittelee aihetta, jonka tavallisesti opiskelija tai opiskelijaryhmä on valmistellut.

Harjoitus- ja erikoistyöt ovat yksilöllisistä aiheista verraten itsenäisesti tehtäviä laboratoriotöitä, suunnittelutehtäviä, kirjallisuuskatsauksia tms.

Opintoretket eli excursiot järjestetään opetuksen aihepiirin havainnollistamiseksi alan kohteisiin. Excursioita järjestävät sekä korkeakoulu että opiskelijoiden omat yhdistykset.

Tentit ja välikokeet. Kursseista järjestetään tenttejä kulloinkin voimassa olevien tutkintovaatimusten mukaan ainakin kahdesti vuodessa (yleensä useamminkin). Joistakin kursseista järjestetään luentokaudella välikokeita (2-3 kappaletta), joiden avulla kurssin suoritus jakaantuu pienempiin osiin.

Kurssien suoritusvaatimukset selviävät TKK:n opetusohjelmasta 1999-2000 jonka saat TKK:n pääkoululta opintotoimistosta.

3.4. Topi - http://wwwtopi.hut.fi/

Hyvin tärkeä työkalu opiskelijalle on Topi. Se on sähköinen järjestelmä, jolla oletusarvoisesti ilmoittaudutaan kursseille ja tentteihin. Se toimii WWW-selaimen kautta osoitteessa http://wwwtopi.hut.fi/. Käyttöä varten tarvitset opiskelijanumeron ja salasanan (eri kuin normaali unix-käyttäjätunnus!!!). Isohenkilösi neuvovat Topin käytössä.

3.5. Luku- ja tenttijärjestykset lukukaudelle

Lähes kaikki informaatio luku- ja tenttijärjestyksistä löytyy sähköisessä muodossa Topista http://wwwtopi.hut.fi/ ja osoitteessa http://www.hut.fi/Opiskelu/Koulutusohjelmat/AS/ sekä newsseistä opinnot.as (tai .yleinen, .tieto, .fyssa, jne.). Muutokset ilmoitetaan yleensä luennoilla tai newsseissä. Paperisena uusin luku- sekä tenttijärjestys löytyy opintoneuvolan ilmoitustaululta.

Lukujärjestyksestä käy ilmi jokaisesta kurssista sen luentoaika, -sali ja mahdolliset laskuharjoitusajat. Perusopinnoista matematiikka ja tietotekniikka suoritetaan suurimmalta osin päärakennuksella (isot salit A-E, pienet F-N).

AS-koulutusohjelman ensimmäisten vuosikurssien opiskelijoille tehdään mallilukujärjestys kunkin lukukauden alussa. Mallilukujärjestyksen löytää opintoneuvolan edustalla olevasta harmaasta lokerikosta.

3.6. Ilmoittautuminen kursseille ja tentteihin

Tutkintosäännön mukaan opiskelijan on ilmoittauduttava lukukauden alussa kullekin kurssille, jonka opetusta hän aikoo seurata. Ilmoittautuminen  tapahtuu  yleensä ensimmäisillä luennoilla kiertävään ilmoittautumislistaan tai Topilla http://wwwtopi.hut.fi/. Muut mahdolliset ilmoittautumistavat selviävät asianomaisen kurssin ilmoitustaululta. Kurssille ilmoittautuminen antaa opiskelijalle oikeuden kurssin suorittamiseen (ilmoittautumishetkellä voimassa olevien tutkintovaatimusten mukaan) vuoden sisällä kurssin päättymisestä

ENSIMMÄINEN LUENTO ON TÄRKEÄ! Ole silloin paikalla. Jos Topi-järjestelmällä ei ole pystynyt ilmoittautumaan tai kun Topi on kuormituksen takia alhaalla, ilmoittautumisen voi hoitaa ensimmäisillä luennoilla. Luennoitsija esittelee myös kurssin sisällön ja antaa tarkempia ohjeita käytännön asioista. Myös käytettävät oppikirjat varmistuvat tuolloin.

Kielten kursseille ilmoittautuminen tapahtuu Topilla. Laboratorio- ja ohjelmatöihin ilmoittaudutaan ilmoitustauluilla olevien ohjeiden mukaan.

Tentteihin pitää periaatteessa ilmoittautua noin viikkoa ennen tenttiä. Ilmoittautumiskäytäntö kuitenkin vaihtelee huomattavasti eri laboratorioissa.

3.7. Opintosuoritusten rekisteröinti

Opintosuoritusten rekisteröinnin helpottamiseksi on tärkeää, että muistat merkitä opiskelijanumeron (viisi numeroa) perässä olevan tarkistuskirjaimen.

Opettaja on tutkintosäännön mukaan velvollinen kuukauden kuluessa ilmoittamaan tentin tulokset kansliaan, missä ne merkitään opiskelijan opintosuoritusrekisteriin. Lisäksi tulokset toimitetaan kurssin ilmoitustaululle. Jos tenttiarvostelua ei kuulu, kannattaa siitä kysyä luennoitsijalta tai ilmoittaa opintoneuvolaan.

AS-osaston tuottamien kurssien opintosuoritusten rekisteröinnistä vastaa AS-osaston kanslia. Oman opintorekisteriotteen (orek) voi tilata www-sivulta http://www.hut.fi/Opinnot/OREK/, kunhan vain on syksyllä yliopistoon ilmoittautuessaan antanut sähköpostiosoitteensa ilmoittautumislomakkeessa. Tällöin jokainen uusi suorituksen rekisteröinti tulee automaattisesti tiedoksi sähköpostina.

Opiskelijan oikeusturvan kannalta on suositeltavaa käydä silloin tällöin tarkistamassa opintorekisteriotteensa sisältö. Arvosana saadaan kansliaan usein monen henkilön kautta, jolloin virheet ovat mahdollisia.

Virallisen orekin, esimerkiksi työpaikkahakemusta varten, saat AS-kansliasta.

3.8. Studier på svenska

Alla studerande vid Tekniska högskolan har rätt att använda svenska i tenter, övningsarbeten och seminarier.

Vid Tekniska högskolan föreläses grundkurserna i matematik, datateknik och fysik på svenska och det finns svenska övningsgrupper i flera ämnen. Se övrig information http://www.hut.fi/Studier/

Som svenskspråkig har man alltid rätt att använda sitt modersmål i tentamina, seminarer och övningsarbeten. Vidare har man rätt att få handledning i sina studier på svenska.

Tekniska högskolan har ett aktivt samarbete med andra tekniska universitet och högskolor i Norden och med andra högskolor och universitetet i helsingforsregionen. Det är t.ex. möjligt att avlägga en del av sin examen vid någon av dessa (JOO -flexibel studierätt, se även www.helsinki.fi/joo). Se även http://www.hut.fi/Studier/studiebyrån.


4. AS-koulutusohjelman tavoitteet ja tutkinnon rakenne

4.1. AS-koulutusohjelman tavoitteet

Koulutusohjelman perustavoitteena on systeemi-insinöörin ammattikuva, joka profiloituu eri tavalla pääaineitten valinnan perusteella teollisuuden automaatioon ja säätötekniikkaan, signaalin- ja kuvankäsittelyyn sekä  neurolaskentaan, ihminen-kone liitäntöihin, organisaatioiden systeemianalyyseihin ja päätöksentekoon, sekä viestintätekniikkaan. Erona moniin perinteisiin insinöörialoihin on sovelluskohteiden moninaisuus ja järjestelmätekninen lähtökohta, joka merkitsee usein laajojen teknisten kokonaisuuksien suunnittelua ja toteuttamista. Koulutusohjelma on rakennettu siten, että varsinaisia suuntia ei tarvita vaan erikoistuminen perustuu pitkiin pääaineisiin. Tällä on pyritty keventämään ja yksinkertaistamaan TKK:ssa nykyisin yleisesti käytössä olevaa koulutusohjelmarakennetta enemmän kansainvälistä käytäntöä vastaavaksi. Samalla opiskelijolle pyritään antamaan kuva yhtenäisestä ammattialueesta, jonka puitteissa on myöhemminkin mahdollisuus vaihtaa syventymistä.

Koulutusohjelma antaa vahvan teoreettisen pohjan matematiikassa ja luonnontieteissä, minkä lisäksi annetaan riittävä pohja tietotekniikkassa, elektroniikkassa ja sähkötekniikkassa ja mekatroniikassa eri sovelluksia ajatellen. Sovellusalueiden moninaisuutta ajatellen perusopintojen tavoitteena on lisäksi perehdyttää muiden insinöörialojen, kuten koneenrakennuksen, kemian ja prosessitekniikan perusteisiin, jotta opiskelija voi myöhemmin suuntautua vapaammin automaation sovellutusten piirissä. Viestintätekniikan tarpeita ajatellen koulutusohjelmassa annettava opetus korostaa erityisesti ihmisen ja viestintäjärjestelmien välistä rajapintaa, jossa uusi teknologia antaa runsaasti uusia kehitysmahdollisuuksia eri esitystapojen, interaktiivisuuden ja ihmisen kognitiivisia ominaisuuksia korostavien menetelmien hyv&