Automaatio- ja systeemitekniikan koulutusohjelma

Opinto-opas 1997-1998


Opiskelijalle

Automaatio- ja systeemitekniikan osasto (AS) perustettiin Teknilliseen Korkeakouluun 1.1.1997. Samanniminen koulutusohjelma on saanut nyt ensimmäiset pääsykokeiden kautta tulleet opiskelijansa.

Tämä opas täydentää TKK:n opetusohjelmaa 1997-1998 ja on vuoden 1995 tutkintosääntöön perustuva. Koulutusohjelmaan siirtyneet tai siirtyvät "vanhat" opiskelijat, jotka ovat aloittaneet opinnot ennen syksyä 1997, joutuvat siirtyessään AS-osastolle erilaisiin korvaavuuksiin, joista kannattaa keskustella opintoneuvojan ja -suunnittelijan kanssa.

Oma opintosuunnitelma kannattaa tehdä jo syksyllä ja päivittää sitä sitten jatkuvasti. AS-osasto tarjoaa ainutlaatuisen tutor-toiminnan Tietokillan isohenkilötoiminnan lisäksi: jokaiselle phuksille tulee oma DI-tutor, joka avustaa ja tukee opiskelua ensimmäisestä syksystä lähtien.

Tutkintovaatimukset määräytyvät sen vuoden oppaan mukaan, jolloin opinnot on aloitettu. Samoin opiskelijalla on oikeus valmistua kaikkien opintonsa aloittamisen jälkeen ilmestyneiden opinto-oppaiden mukaan. Periaatteena on ollut, että opinto-ohjelmaan tulevat helpotukset koskevat kaikkia opiskelijoita, mutta tiukennukset eivät. Poikkeuksista tiedotetaan erikseen.

Tämä oppaan kurssilistat (ov, lukukaudet) on pyritty tarkastamaan oikeiksi. Luennointilukukausi voi kuitenkin vuosien mittaan muuttua.

Ongelmatilanteissa kannattaa kääntyä opintoneuvojien puoleen. Ajankohtaista tietoa saat news-ryhmästä opinnot.as ja webistä http://www.hut.fi/Opinnot/Koulutusohjelmat/AS/.

Oppaan parannusehdotuksia otetaan mielellään vastaan. Kiitän oppaan tekemiseen saamastani avusta erityisesti Tietotekniikan opintoneuvoja-Sannaa sekä suunnittelija-Päiviä.

Onnea ja menestystä opinnoissa!

Otaniemessä 8. elokuuta 1997

Jukka Parviainen

opintoneuvoja


Osastonjohtajan tervehdys

Tervetuloa opiskelemaan Automaatio- js systeemitekniikan osastolle! Vaikka osasto ja sen vastuulla oleva AS-koulutusohjelma ovat uusia TKK:n organisaatiossa se ei merkitse sitä, että osaston edustamat alat olisivat vasta alkamassa olevia uusia tulokkaita tekniikan kentässä. Päinvastoin, automaatiolla on vankat perinteet teollisuudessa ja samoin viestintätekniikalla on vahvat juuret painetun viestinnän teknologiassa. Molemmat osaston edustamat tekniikan osa-alueet ovat kuitenkin voimakkaan ja läpikäyvän muutoksen kohteena. Ne ovat ja tulevat olemaan enenevässä määrin myös keskeisessä asemassa koko teknisessä kulttuurissamme. Tietotekniikkaan, tietoliikenteeseen ja elektroniikkaan perustuvien teknologiaratkaisujen myötä vaikutukset ulottuvat laajati tuotantoelämään, ihmisen rakentamiin koneisiin ja laitteisiin sekä mediaan, jossa viestintätekniikan viimeaikainen kehitys on luonut kokonaan uudet asetelmat.

Osaston ja uuden koulutusohjelman haasteena on vastata tähän muutokseen. Se on paitsi haastavaa myös mielenkiintoista. Sinä opiskelijana olet avainasemassa tulevassa kehityksessä! Toivon, että käytät opiskeluaikasi hyväksesi tehokkaasti ja monipuolisesti sekä viihdyt osastollamme.

Otaniemessä 8. elokuuta 1997

Aarne Halme

professori, osastonjohtaja


1 Automaatio- ja systeemitekniikan osasto (AS)

Automaatio- ja systeemitekniikan osasto perustettiin 1.1.1997. Se on osa Informaatiotekniikan osastoryhmää, jossa muut osastot ovat Tietotekniikka, Teknillinen fysiikka ja matematiikka sekä Tuotantotalous.

Osaston kotisivu on http://www.hut.fi/Yksikot/Osastot/AS/.

1.1. Osastoneuvosto

Osastoneuvostossa päätetään muun muassa seuraavista asioista:

· koulutusohjelmaa koskevat ohjeet ja pysyväismääräykset

· esitykset tutkintosäännöksi, opetusohjelmaksi ja opetussuunnitelmaksi

· opiskelijoiden periaatteellista kannanottoa vaativat asiat

· koulutusohjelmaan päin suuntautuvat korkeakoulun tai koulutusohjelman vaihtoa koskevat hakemukset

· hakemukset koulutusohjelmiin ohi pääsykokeiden

· opiskelijoiden pää- ja sivuainevalintojen vahvistus

· diplomitöiden aihehakemukset

· diplomitöiden arvostelu ja hyväksyminen

Osastoneuvosto voi alistaa tehtäviään osastonjohtajan päätettäväksi. Osastoneuvoston asiat esittelee osastosihteeri, opintojen suunnittelija ja korkeakoulusihteeri.

Osastoneuvostossa on kaksi TKY:n edustajiston vuosittain valitsemaa opiskelijaedustajaa. Lisää tietoa saat opiskelijaedustajilta suoraan tai Tietokillan opintovastaavalta Jussi Vallinkoskelta (jvallinkniksula.cs.hut.fi).

Osastoneuvoston kokoonpano 1.1.-31.12.1997:

· osastonjohtaja, professori Aarne Halme

· professori Heikki Koivo

· osaston varajohtaja, professori Pirkko Oittinen

· professori Hannu Saarelma

· laboratorioinsinööri Pauli Sipari

· vanh. vahtimestari Leena Kadenius

· tekn.yo Jukka Ylitalo (jylitalocc.hut.fi)

· tekn.yo Terho Läärä (tlaaracc.hut.fi)

Osastoneuvosto kokoontuu kuukausittain. Syksyn 1997 alustavat kokousajat:

ma 25.8.1997 klo 13.15

ma 15.9.1997 klo 13.15

ma 6.10.1997 klo 13.15

ma 3.11.1997 klo 13.15

ma 15.12.1997 klo 13.15

1.2. Laboratoriot

Osastoon kuuluu neljä tutkimusta tekevää ja opetusta antavaa laboratoriota.

Automaatiotekniikan laboratorio

Sijainti: Sähkötalo, Otakaari 5 A (muuttaa syksyllä 1998 Tietotekniikkataloon)

Esimies: professori Aarne Halme, puh. 451 3300, SG410

Toimistosihteeri: Pirkko Mähönen, puh. 451 3301, SG419

http://www.automation.hut.fi/

Säätötekniikan laboratorio

Sijainti: Sähkötalo, Otakaari 5 A (muuttaa syksyllä 1998 Tietotekniikkataloon)

Esimies: professori Heikki Koivo, puh. 451 3320, SG412

Toimistosihteeri: Maija-Liisa Herto, puh. 451 3322, SG422

http://www.hut.fi/Yksikot/Saatotekniikka/

Viestintätekniikan laboratorio

Sijainti: Tekniikantie 3

professori Hannu Saarelma, puh. 451 3340, G108

professori Pirkko Oittinen, puh. 451 3341, G105

Osastosihteeri: Seija Hahkala, puh. 451 3342, G107

Toimistosihteeri: Tiina Hartikainen, puh. 451 3353, G108B

http://www.media.hut.fi/

Automaation tietotekniikan laboratorio

Sijainti: Sähkötalo, Otakari 5 A (muuttaa syksyllä 1998 Tietotekniikkataloon)

Esimies: professori Kari Koskinen, puh. 451 3321, SG413

Osastosihteeri: Tuula Rautiainen, puh. 451 3319, SG419


2 Opintojen ohjaus

2.1 Yleistä

Yleistä opinto-ohjausta tarjoavat

* AS-koulutusohjelman opintoneuvola

* AS- ja T-osaston opintojen suunnittelija

* TKK:n opintotoimisto

Kurssikohtaista opinto-ohjausta antavat kaikki opettajat ja harjoitusassistentit omalta opetusalaltaan. Apua haettaessa on syytä noudattaa opettajien ilmoittamia vastaanottoaikoja, jotka tavallisesti ovat esillä kurssin tai opettajan ilmoitustaululla.

2.2 AS-koulutusohjelman opintoneuvola (päärakennus, huone U264)

Opintoneuvolasta löydät tänä vuonna kahden koulutusohjelman opintoneuvojat sekä yhteiset harjoitteluneuvojan ja kv-opintoneuvojan (International Student Advisor), jotka ovat teekkareita. Harjoitteluneuvoja opastaa harjoitteluun liittyvissä asioissa. Kv-opintoneuvoja avustaa tänne tulevia ja täältä lähteviä opiskelijoita. Opintoneuvojan puoleen voi kääntyä kaikissa opiskelun ongelmatilanteissa. Hän neuvoo esimerkiksi seuraavanlaisissa asioissa:

* käytännön opiskelutekniikkaan liittyvät kysymykset

* tutkintovaatimuksiin ja ainevalintoihin liittyvät kysymykset

* henkilökohtaisten opintosuunnitelmien laadinta

* opintoasioihin liityvät anomukset

* oikeusturvakysymykset, opetukseen liittyvät valitukset

* kurssipalautteiden antaminen.

Opintoneuvolasta voit lainata materiaalia kyseisiin asioihin liittyen.

Opintoneuvolan väen tavoittaa vastaanottoaikoina opintoneuvolasta (huone U264), muulloin parhaiten sähköpostitse. Vastaanottoajat löytyvät opintoneuvolan ovesta. Ajankohtaiset tiedotukset tulevat otaxin newsseihin opinnot.as ja opinnot.yleinen sekä www-sivulle http://www.hut.fi/Opinnot/Koulutusohjelmat/AS/.

Opintoneuvolan yhteystiedot:

AS-opintoneuvola

PL 1100

02015 TKK

puh. (09) 451 3003

fax (09) 451 3015

Opintoneuvola sijaitsee fyysisesti päärakennuksen toisessa kerroksessa M-portaassa Tietokillan kiltahuoneen vieressä huoneessa U264.

Opintoneuvolan väki syksyllä 1997:

Opintoneuvoja Jukka Parviainen, asopintohut.fi, AS-opiskelijat

Harjoitteluneuvoja Markus Hanhisalo, tharjohila.hut.fi, T/AS-opiskelijat

Kv-opintoneuvoja N.N., T/AS-opiskelijat

Opintoneuvoja Sanna Suoranta, topneuvojathut.fi, T-opiskelijat

2.3 Osaston opintojen suunnittelija (päärakennus U265)

AS- ja T-osaston opintojen suunnittelijan tehtäviin kuuluvat muun muassa:

* opintoasioiden valmistelu ja esittely AS-osastoneuvostolle

* T- ja AS-osaston osuuden toimittaminen Teknillisen korkeakoulun opetusohjelmaan

* opintoneuvonnan antaminen osaston opiskelijoille

* tehtäviin liittyvistä asioista tiedottaminen opiskelijoille, osaston hallintohenkilökunnalle, opettajakunnalle sekä keskushallinnolle.

Suunnittelija Päivi Messo-Lindén työskentelee päärakennuksen huoneessa U265, puhelinnumero 451 3007. Hänen sähköpostiosoite on messo@cc.hut.fi.

2.4. Osaston kanslia (S I306) ja ilmoitustaulut

AS-kanslia sijaitsee toistaiseksi 1.8.1997 kahdessa eri huoneessa:

a) opintoasiat, osastosihteeri Marja-Leena Pölönen, Sähkötalo, Otakaari 5 A, SI306, puh. 451 4878.

b) talousasiat, osastosihteeri Tuula Rautiainen, Sähkötalo/Automaatiotekniikan laboratorio SG419, puh. 451 3319

Osaston viralliset ilmoitustaulut löytyvät a)-kanslian vierestä. Lisäksi laboratorioissa on omat osaston taulut. Kanslian vastaanottoajat löytyvät www-sivulta http://www.hut.fi/Opinnot/ Koulutusohjelmat/AS/. Kanslia muuttaa syksyllä 1998 valmistuvaan Tietotekniikkataloon.

2.5. Opintotoimisto (päärakennus Y223)

Opintotoimisto käsittelee koko korkeakoulua koskevia opiskeluun liittyviä hallinnollisia kysymyksiä. Opintotoimiston kanslia on päärakennuksen huoneessa Y223 ja on auki ma-ke, pe 9-12 ja to 11-15. Opintojen ohjaukseen liittyen opintotoimisto hoitaa muun muassa seuraavia asioita:

osoitteenmuutokset

oppilasvalintaa ja ilmoittautumista koskevat kysymykset

opiskelutodistukset

ulkomaalaisten opiskeluoikeudet

opetusjärjestelmän kehittäminen ja opettajakoulutus

opinto-ohjauksen kehittäminen ja koordinointi

opetusohjelman toimittaminen

Opintotoimiston alaisuudessa työskentelee myös perusopintojen opintosihteeri Mari Päätalo (syksyllä 1997 Kati Räisänen), joka vastaa kurssista "Eri-0.145 Johdatus opiskeluun". Hänet tavoittaa huoneesta Y191, puh. 451 3933.

2.6. Opintotukitoimisto (päärakennus Y231)

Opintotukitoimisto sijaitsee opintotoimistoa lähellä huoneessa Y231 ja on auki ma-ke, pe 9-12 ja to 11-15.

Opintotuki on tarkoitettu päätoimisen opiskelun tueksi. Tukikuukausia on nykyään 55 perustutkintoa varten. Tietoa opintotuesta saat Opintotuki 1997-98 -vihkosesta.

2.7. Neljä vuotta opiskelleiden seuranta

Neljä vuotta (=kahdeksan läsnäololukukautta) opiskelleiden opintojen seurantaa on tehostettu. Neljä vuotta tai kauemmin opiskelleiden opiskelijoiden, jotka eivät ole suorittaneet tutkinnon I osaa, tulee tehdä opintosuunnitelma tutkinnon I osan loppuun suorittamisesta voidakseen ilmoittautua yliopistoon.

2.8. Studievägledningen på svenska

Studievägledningen på svenska arrangeras av Teknologföreningen med stöd av högskolan. Tekniska högskolans undervisningsprogram utges på finska och svenska. Det fås vid anmälningstillfället eller kan

senare fås från studiebyrån.

Vid Tekniska högskolans finns en svenskspråkig grundstudierådgivare Johan Perander. Till uppgifterna hör att informera om och vägleda i studiefrågor och att hjälpa framförallt I- och II-års studerande i studie-, språk-, och rättsskyddsfrågor. Studierådgivaren anträffas på datatekniska avdelningen i rum Y191A, tel. 451 2115, e-mail Johan.Perander@hut.fi. Mottagningstiderna finns angivna vid dörren.

2.9. Tietokilta, ammattiainekerhot

Jokainen TKK:ssa perustutkintoaan opiskeleva kuuluu Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskuntaan (TKY). Tietokilta on yksi TKY:n 11:sta killasta ja se järjestää monenlaista toimintaa niin ammattialaan kuin vapaa-aikaankin liittyen.

TKY:ssä on lukuisia ammattiainekerhoja. Näiden mielenkiinto on jäseniensä suuntautumisaloilla. Tarkoituksena on tutustuttaa tulevat DI:t toisiinsa, luoda suhteita alan teollisuuteen ja siten lisätä kerholaisten ammatillista tietoutta. Kerhot järjestävät excursioita ja saunailtoja.

Kontrolli on automaatiotekniikkaa opiskelevien yhdistys, joka järjestää excursioita ja saunailtoja alan yrityksiin.

Graafinen kerho on graafista, viestintä- ja kuvatekniikkaa opiskelevien teekkareiden ammattiainekerho. Jäseneksi ovat tervetulleita kaikki, jotka tuntevet kiinnostusta alaa kohtaan. Tapahtumista tiedotetaan nyyssiryhmässä tky.alayhd.grak ja kerhon ilmoitustaululla. Sähköposti: grak@otax.tky.hut.fi; kotisivu: http://www.tky.hut.fi/~grak/.

Alayhdistysten tarkemmat yhteystiedot saat Teekkarikalenteristasi.

2.10. Isohenkilöt

Ensimmäisenä päivänä phuksit, 1. vuosikurssin opiskelijat, saavat omat isohenkilöt Tietokillasta. He opastavat uusia opiskelijoita käytännön asioista ja opiskelusta Otaniemessä.

Tietokillan phuksivastaavat ovat phuksiwaari Mikko Hämäläinen (mthamalaniksula.cs.hut.fi) ja AS-opiskelijoista vastaava W2 Lauri Pesonen (lpesonenniksula.cs.hut.fi).

2.11. Tutor-ohjaus opiskelun alkuvaiheessa

Osaston on tarkoitus aloittaa uusimuotoinen opiskelun alkuvaihetta koskeva tutor-toiminta syksyllä 1997. Tutor-toiminta perustuu kahden ensimmäisen vuoden aikana nuoremman opettajakunnan (assistentit, opettavat tutkijat) pienryhmäohjaukseen. Myöhemmässä vaiheessa tutor-ohjauksesta vastaa pääaineen opettaja (kts. alla 2.12.).

Alkuvaiheen tutor-toiminnan tarkoituksena on seurata ja tukea opiskelijoiden opintoja DI-tutkinnon jo suorittaneen ja opetukseen aktiivisesti osallistuvan henkilön näkökulmasta. Tutor-ryhmän koko pyritään saamaan riittävän pieneksi, 6-8 henkilöä, niin, että pienryhmätoiminta muodostuu läheiseksi. Tutor organisoi toimintansa vapaamuotoisesti, mutta on velvollinen raportoimaan ryhmänsä opintoihin liittyvistä asioista osastolle palautekokouksissa. Tutorit muodostavat siten linkin opiskelijoiden sekä opiskelun "käytännön tason" ja osaston välillä.

Tutoreina toimivat:

· DI Pekka Appelqvist (automaatiotekniikan laboratorio)

· tutkija Panu Harmo (automaatiotekniikan laboratorio)

· DI Janne Kalliola (viestintätekniikan laboratorio)

· DI Jyrki Korpi-Anttila (viestintätekniikan laboratorio)

· DI Michael Lind (säätötekniikan laboratorio, mahdollinen ruotsinkielinen ryhmä)

· tutkija Jussi Suomela (automaatiotekniikan laboratorio)

· tutkija Arto Visala (automaatiotekniikan laboratorio)

· assistentti Peter Ylen (säätötekniikan laboratorio).

2.12. Tutor-opettaja opiskelun loppuvaiheessa

Teknillisessä korkeakoulussa käynnistyi lukuvuonna 1990-91 tutor-toiminta. Jokaisella pääaineen valinneella opiskelijalla on oma tutor-opettaja, joka on pääsääntöisesti pääaineen professori.

Tutor-ohjaus on syventäviin opintoihin ja työelämään sijoittumiseen liittyvää opinto-ohjausta, jonka tarkoituksena on muun muassa lisätä opettajien ja opiskelijoiden yhteistyötä ja vuorovaikutusta. Tutorisi kanssa voit keskustella opintosuunnitelmastasi, opintoihisi liityvistä ongelmista, harjoittelusta ja työhön sijoittumisesta.

2.13. Kirjastopalvelut

Pääkirjasto palvelee lukukausien aikana ma-pe 8-20 ja la 8-15. Osastoilla ja laboratoriossa on omia pienempiä, aihepiiriltään tarkempia kirjastoja. Kaikki kirjastot on lueteltu Teekkarikalenterissa.

Suosittuja lukusaleja löytyy Domus Academicalta (Domma) Kampista, Helsingin keskustasta.

2.14. ATK-palvelut

ATK-keskus hoitaa yliopiston tietokoneasiat. Pidä hyvä huoli salasanastasi ja noudata ATK-keskuksen julkaisemia ohjeita. Jos unohdat salasanasi, voit pyytää uuden asiakaspalvelusta, huone U133, 8.00-15.45. Pääkirjastosta voit hakea rahallista panttia vastaa itsellesi magneettiavaimen, jolla pääset Maarintalolle ja Sumppuun (päärakennus, U130) ympäri vuorokauden.


3 Opiskelu

3.1. Ilmoittautuminen

Korkeakouluun ilmoittautuminen tapahtuu opintotoimistossa kerran lukuvuodessa. Opiskelijoiden on ilmoittauduttava henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä ilmoittautumisaikana. Opintotoimisto ottaa vastaan ilmoittautumisia ilmoittautumisaikana 1.9.-12.9.1997 päärakennuksen E-salissa ma, ti, ke, pe klo 9-14 sekä to 9-14 ja 16-18.

Ilmoittautuminen tehdään koko lukuvuodeksi. Poissaoloilmoituksen kevätlukukautta varten voi vaihtaa läsnäoloilmoitukseksi 31.12. mennessä. Tämän ajankohdan jälkeen peritään myöhästymismaksuna 100 mk. Läsnäolotarran opiskelijakorttiin saa 4.8. alkaen ilmoittautumispaikalta. Samalla saat muuta materiaalia, kuten Teekkarikalenterin. Ilmoittautumispaikalla on 25.8. - 12.9. HKL:n toimipiste kantakorttien jatkoleimausta varten.

Jokaisen opiskelijan on lukuvuoden alkaessa ilmoittauduttava läsnä- tai poissaolevaksi ilmoittautumisaikana. Jos opiskelija seuraa opetusta tai osallistuu tentteihin tai harjoituksiin, tulee hänen ilmoittautua läsnäolevaksi. Opiskelija, joka on asevelvollisuuden takia ilmoittautunut poissaolevaksi, voi suorittaa kuulusteluja ja ne lasketaan hänen hyväkseen seuraavana läsnäololukukautena.

Opiskelijan, joka ilmoittautuu läsnäolevaksi, tulee ilmoittautuessaan esittää tositteet ylioppilaskunnalle tulevien maksujen suorittamisesta. Kaikki korkeakoulun kirjoissa olevat perustutkintoa suorittavat opiskelijat ovat Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunnan jäseniä ja suorittavat ylioppilaskunnalle tulevat maksut. Maksukuitit eivät osoita läsnäoloa korkeakoulussa, vaan opiskelijakortissa on oltava ilmoittautumistarra.

Opiskelija, joka ei ole ilmoittautunut edellä mainittuna aikana vaaditulla tavalla poistetaan korkeakoulun kirjoista, jolloin hänellä ei ole opiskeluoikeutta korkeakoulussa. Uudelleenkirjoittautumismaksu opintotoimiston kansliaan on 500 mk.

Osoitteenmuutokset tulee ilmoittaa mahdollisimman pian joko opintotoimiston tai koulutusohjelman kansliaan. Osoitteenmuutos on ilmoitettava myös opintotukeen.

3.2. Korkeakoulun lukuvuosi

Lukuvuoden 1997-1998 luento- ja tutkintokaudet ovat:

1. tutkintokausi 1.9. - 10.9.1997 (ei 8.9.)

1. luentokausi 11.9. - 12.12.1997

2. tutkintokausi 15.12. - 19.12.1997

3. tutkintokausi 9.1. - 16.1.1998

2. luentokausi 19.1. - 8.5.1998

4. tutkintokausi 11.5. - 22.5.1998

Syyslukukauden 2. puolilukukausi alkaa 21.10.1997.

Kevätlukukauden 2. puolilukukausi alkaa 4.3.1998.

Pääsiäisloma on 9.4. - 15.4.1998.

Korkeakoulun avajaiset pidetään maanantaina 8.9.1996 klo 14.00.

3.3. Opetus

AS-koulutusohjelman opetus annetaan kursseina, joiden laajuus vaihtelee 0,5-10 opintoviikkoon.

Yksi opintoviikko vastaa 40 tunnin tehokasta työtä tähdättäessä arvosanaan "hyvä" (3/5). Työmäärään sisältyy sekä korkeakoulussa annettu ohjattu opetus että kotona tapahtuva opiskelu esimerkiksi tenttiin valmistauduttaessa.

Yritä selvittää itsellesi paras tapa oppia. Erot ovat yksilöllisiä. Kysele, epäile, etsi vastauksia - tyhmää kysymystä ei ole.

Kurssien vaihtoehtoisia opetusmenetelmiä ovat mm:

Luennot muodostavat opetuksen rungon. Luentojen tarkoituksena on auttaa opiskelijaa muodostamaan oikein painotettu kokonaiskuva kyseessä olevasta aineesta sekä ymmärtämään vaikeatajuisempia tai kirjallisuudessa suppeasti selostettuja yksityiskohtia.

Laskuharjoitusten tarkoituksena on auttaa ymmärtämään ja soveltamaan luennolla esitettyjä asioita. Laskuharjoituksia on pääasiassa kahdenlaisia:

* niissä joko lasketaan assistenttien ohjauksella tehtäviä

* esitetään ratkaisut kotona laskettuihin tehtäviin.

Laboratoriotöiden tarkoituksena on perehdyttää opiskelija kokeelliseen työhön, erilaisiin mittausmenetelmiin ja mittalaitteisiin, sekä havainnollistaa luennolla esitettyjä asioita.

Seminaari on opetustapahtuma, jossa opiskelijaryhmä opettajan ohjaamana keskustellen käsittelee aihetta, jonka tavallisesti opiskelija tai opiskelijaryhmä on valmistellut.

Harjoitus- ja erikoistyöt ovat yksilöllisistä aiheista verraten itsenäisesti tehtäviä laboratoriotöitä, suunnittelutehtäviä, kirjallisuuskatsauksia tms.

Opintoretket eli excursiot järjestetään opetuksen aihepiirin havainnollistamiseksi alan kohteisiin. Excursioita järjestävät sekä korkeakoulu että opiskelijoiden omat yhdistykset.

Tentit ja välikokeet. Kursseista järjestetään tenttejä kulloinkin voimassa olevien tutkintovaatimusten mukaan ainakin kahdesti vuodessa (yleensä useamminkin). Joistakin kursseista järjestetään luentokaudella välikokeita (2-3 kappaletta), joiden avulla kurssin suoritus jakaantuu pienempiin osiin.

Kurssien suoritusvaatimukset selviävät TKK:n opetusohjelmasta 1997-1998.

3.4. Luku- ja tenttijärjestykset

Lähes kaikki informaatio luku- ja tenttijärjestyksistä löytyy sähköisessä muodossa http://www.hut.fi/Opiskelu/ Koulutusohjelmat/AS/ sekä newsseistä opinnot.as (tai .yleinen, .tieto, .fyssa, jne.). Muutokset ilmoitetaan yleensä luennoilla tai newsseissä.

Lukujärjestyksestä käy ilmi jokaisesta kurssista sen luentoaika, -sali ja mahdolliset laskuharjoitusajat. Lukujärjestykset ilmestyvät yleensä "rakennuksittain", mikä saattaa aiheuttaa opiskelijalle päänvaivaa tiedon etsimisessä.

Perusopinnoista matematiikka ja tietotekniikka suoritetaan suurimmalta osin päärakennuksella (isot salit A-E, pienet F-N).

AS-koulutusohjelman ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille tehdään mallilukujärjestys kunkin lukukauden alussa.

Paperisena perusopintojen luku- sekä tenttijärjestyksiä on jaossa opintoneuvolan ilmoitustaulun vieressä olevissa oransseissa lokerikoissa. AS-osaston tentti- ja lukujärjestykset löytyvät sähkölafkalta ja opintoneuvolasta. Muut löytyvät kyseessä olevan osaston opinto-oppaista, opintoneuvoloista tai ilmoitustauluilta.

3.5. Ilmoittautuminen kursseille ja tentteihin

Tutkintosäännön mukaan opiskelijan on ilmoittauduttava lukukauden alussa kullekin kurssille, jonka opetusta hän aikoo seurata. Ilmoittautuminen tapahtuu yleensä ensimmäisillä luennoilla kiertävään ilmoittautumislistaan tai TOPIlla (katso http://wwwtopi.hut.fi/). Muut mahdolliset ilmoittautumistavat selviävät asianomaisen kurssin ilmoitustaululta. Kurssille ilmoittautuminen antaa opiskelijalle oikeuden kurssin suorittamiseen (ilmoittautumishetkellä voimassa olevien tutkintovaatimusten mukaan) vuoden sisällä kurssin päättymisestä.

ENSIMMÄINEN LUENTO ON TÄRKEÄ! Ole silloin paikalla. Jos TOPI-järjestelmällä ei ole pystynyt ilmoittautumaan tai kun TOPI on kuormituksen takia alhaalla, ilmoittautumisen voi hoitaa ensimmäisillä luennoilla. Luennoitsija esittelee myös kurssin sisällön ja antaa tarkempia ohjeita käytännön asioista.

Kielten kursseille ilmoittautuessa pitää täyttää erillinen ilmoittautumislomake (ei pakollinen kaikilla kursseilla) ja lisäksi kirjoittaa nimensä ilmoittautumislistaan. Tarkemmat ohjeet löytyvät kielikeskuksen ilmoitustauluilta (päärakennuksen kolmas kerros). Kielten ilmoittautuminen on ennen luentokauden alkua, joten kannattaa olla tarkkana.

Laboratorio- ja ohjelmatöihin ilmoittaudutaan ilmoitustauluilla olevien ohjeiden mukaan. Esimerkiksi fysiikan laboratoriotöihin ilmoittaudutaan päärakennuksen ensimmäisessä kerroksessa olevalla ilmoitustaululla.

Tentteihin pitää periaatteessa ilmoittautua noin viikkoa ennen tenttiä. Ilmoittautumiskäytäntö kuitenkin vaihtelee huomattavasti eri laboratorioissa. Tuotantotalouden tentteihin pitää ilmoittautua TOPIlla hyvissä ajoin, joissain taas on kirjoitettava nimi tentti-ilmoittautumislistaan kurssin ilmoitustaululla, kun taas jossain laboratoriossa voi olla käytäntö, ettei ilmoittautumista tarvita lainkaan.

Useisiin kursseihin ja tentteihin voi ilmoittautua TOPI-järjestelmän avulla www-sivulta http://wwwtopi.hut.fi/. Sieltä löytyy myös runsaasti muuta kursseihin liittyvää tietoa.

3.6. Opintosuoritusten rekisteröinti

Opintosuoritusten rekisteröinnin helpottamiseksi on tärkeää, että opiskelijat muistavat merkitä opiskelijanumeronsa (viisi numeroa) perässä olevan tarkistuskirjaimen. Tietokoneohjelmat eivät hyväksy opiskelijanumeroa ilman tarkistuskirjainta.

Opettaja on velvollinen kuukauden kuluessa ilmoittamaan tentin tulokset kansliaan, missä ne merkitään opiskelijan opintosuoritusrekisteriin. Lisäksi tulokset toimitetaan kurssin ilmoitustaululle. Jos tenttiarvostelua ei kuulu, kannattaa siitä kysyä luennoitsijalta tai ilmoittaa opintoneuvolaan.

AS-osaston tuottamien kurssien opintosuoritusten rekisteröinnistä vastaa AS-osaston kanslia. Oman opintorekisteriotteen (orek) voi tilata www-sivulta http://www.hut.fi/Opinnot/OREK/, kunhan vain on syksyllä yliopistoon ilmoittautuessaan antanut sähköpostiosoitteensa ilmoittautumislomakkeessa. Tällöin jokainen uusi suorituksen rekisteröinti tulee automaattisesti sähköpostina opiskelijalle.

Opiske