Siirry pääsisältöön

Projektikuvaus

"Ylämummo heilahtaa" opiskelijaprojektiin voivat osallistua Aallon:n kaikkien koulutusohjelmien opiskelijat, sekä opiskelijat muista yliopistoista ja korkeakouluista. Opiskelijoista muodostetaan 3 – 5 hengen ryhmiä. Kurssilla kukin projektiryhmä kehittää ideointivaiheessa luotua avustavaa laitetta tai järjestelmää ja sen tekniikkaa. Projekteissa voidaan testata ja pilotoida syntyneitä ratkaisuja oikeilla loppukäyttäjillä.

Ryhmiltä odotetaan ennakkoluulotonta asenneta uusiin ratkaisuihin. Työssä opetellaan moniteknistä ja monitieteellistä ideointia ja tuotekehitystä. Opiskelijoiden erikoisosaaminen ja kiinnostukset vaikuttavat projektityön tavoitteeseen. Kaikkien alojen opiskelijat ovat tervetulleita!

Lähtökohtaisesti opintopisteet hyväksytään opiskelijan oman koulutusohjelman opintoihin erikois- tai projektitöinä tai vapaavalintaisena automaatiotekniikan projektitöinä. Oman koulutusohjelman erikois- tai projektitöiden vetäjiltä pitää saada suostumus tämän kurssin suorittamisesta oman osaston koodilla. Projektitöiden tulokset julkistetaan toukokuussa 2012 avoimessa loppuseminaarissa.

Täältä löytyy vanha projektitöiden esite. Näistä voi jatkaa, tai sitten aloitetaan ihan uusista idoista: esite.pdf pdf

Kuva: Pallorobotti muistuttaa lääkkeiden ottamisesta

Taustaa:

Teollistuneiden maiden väestö ikääntyy. Teknisillä ratkaisuilla voidaan tukea ikääntyneiden itsenäistä elämistä: fyysistä suoriutumista (voimaa, notkeutta, tasapainoa), kognitiota ja aisteja (muistia, näköä ja kuuloa) ja sairauksien ehkäisyä ja kuntoutumista (lääkitystä, liikuntaa, harrastamista) sekä koettua turvallisuutta.

Ideoita:

Ikääntyneiden avuksi kehitetään teknisiä apuvälineitä mm. seuraaviin toimintoihin (suluissa joitain mahdollisia toteutettavia laitteita ja järjestelmiä):

 • Liikkuminen (moottoroidut rollaattorit)
 • Kaatumisen ehkäisy (valaistus, kävelytuet) ja kaatumisvammojen ehkäisy (kiihtyvyys anturilla varustettu lonkkasuoja, joka ilmoittaa kaatumisesta)
 • Liukkauden torjunta (kemiallista jään sulatusta, hiekoitusrobotti)
 • Tavaroiden kuljettaminen (Moottoroitu kauppakassi, itsenäisesti liikkuvat kuljetuslaitteet, )
 • Nouseminen ja nostaminen (aktiiviset; liikkuvat, nousevat, nostavat huonekalut, Moottoroitu Poyta: Cyber-huonekalut)
 • Tavaroiden säilytys, (liikkuvat hyllytasot ja kodin automaattivarastot)
 • Muistuttaminen (lääkkeiden ottaminen, tapaamiset, tehtävät)
 • Turvallisuus (palo-, murto-, vesi-, kaatumis- ja sairauskohtaushälytykset)
 • Monitoimi-TV kodin ohjauskeskuksena (ympäristönhallinta, nettiliitäntä, nettipalvelut, langattomat yhteydet avustaviin laitteisiin)
 • Sosiaalisten verkostojen ylläpito (virtuaaliyhteisöt)
 • Muistihäiriöisten kulkemisen avustaminen ja seuranta (valovalpas, ovivalpas)

Kuva: Opiskelijatöinä kehitettyä moottoriavusteista kauppakassia testataan.

Listaa voi vielä jatkaa ja tuleekin jatkaa projektin käynnistyttyä.

Toteutuksesta:

Näissä Ylämummo-projekteissa suunnitellaan ja toteutetaan laitteita ja järjestelmiä, jotka ovat keskenään yhteensopivia; mekaanisesti, sähköisesti, dataliitännöiltään ja ulkoasultaan, sekä toteutuksessa käytettyjen komponenttien ja tekniikoiden osalta, esim. samaa hardware-alustaa käytetään eri laitteiden toteutuksessa. Ohjelmistot pyritään toteuttamaan käyttäen avoimen lähdekoodin ohjelmistoja ja standardeja rajapintoja. Nämä mahdollistavat myös yrityksille projektissa syntyneiden ideoiden ja keksintöjen nopean tuotteistamisen. Materiaaleina käytetään moderneja keveitä komposiittirakenteita. Muotoilun ja helppokäyttöisyyden ansiosta laitteista tehdään käyttäjilleen houkuttelevia.

Aallon:n osaamista tarvitaan hyvin laajasti: tuotesuunnittelua, Ylämummo-brandisuunnittelua, muotoilua, käytettävyyttä, arkkitehtuuria, rakennustekniikkaa, materiaaleja, konetekniikkaa, kemiaa, digitaalitekniikkaa, automaatiota, elektroniikka, ohjelmistosuunnittelua, paikannusta ja navigointia, markkinatutkimusta, taloudellisuusselvityksiä, tuotannon suunnittelua. Eri alojen opiskelijat muodostavat monitieteellisiä ja –teknisiä ryhmiä. Kaikkien ryhmien töiden pitää tukea kokonaisprojektin tavoitteita.

Vuosien varrella valmistuneet laitteet ja järjestelmät sijoitetaan yhteen kokeilu- ja esittelytilaan, jossa kaikki halukkaat voivat tutustua toimiviin prototyyppeihin. Projekti on monivuotinen. Yhteistyötä osaprojekteissa tehdään myös muiden yliopistojen ja korkeakoulujen sekä teollisuuden kanssa.

Yhteystiedot:

Panu Harmo

Aallon:n MIDE projekti rahoittaa Ylämummo heilahtaa projektia