Siirry pääsisältöön

Osaprojektikuvaukset

Kevät 2008,

Moottoroitu nousutuki I, , Motorized Standing Up Support I,Sofia Piltz, Taru Laamanen

Mororized standing up support tightens itself between the floor and the ceiling using a small dc-motor

Projektissa kehitettiin katon ja lattian väliin viritettävä nousutanko, jonka avulla vanhusten on helpompi nousta itsenäisesti seisomaan. Tanko viritetään ensin karkeasti lähelle kattoa, minkä jälkeen se kiristetään automaattisesti ohjauspaneelista moottorin avulla. Tanko ei liiku ylöspäin, jos se on liikaa vinossa ja tarkoituksena onkin ilmoittaa ohjauspaneelissa esim. ledien avulla, mihin suuntaan tanko on vinossa ja milloin se on suorassa. Myös tieto tangon tukevuudesta saadaan ohjauspaneeliin. Moottori ei nouse enempää, kun tanko on tukevasti kiinni, jolloin vältytään vahingoittamasta kattoa. Lisää/more . . .

Moottoroitu nousutuki II, Motorized Standing Up Support II, Teemu Kuusisto

[Addition of a acceleration sensor to make the pole stand in upright position]

Kehitettiin ja parannettiin olemassa olevaa moottoroitua nousutankoa. Tässä projektityössä tankoon liitettiin kiihtyvyysanturi, pienennettiin laitekoteloa ja suunniteltiin kahva johon tukien käyttäjä nousee seisojaan. Lisää/more . . .

Syksy 2008

Moottoroitu kauppakassi, Motorized Shoping Cart, Simo Heimonen, Sampo Tuominen, Lassi Viitanen

[Improving existing motorized shoping carts (bags) and making a new one for climbing up the stairs]

Moottoroitu kauppakassi helpottaa ikäihmisten kauppamatkoja. Ylämäessä ja portaissa moottori vie kassia eteenpäin. Käyttäjä ohjaa kassin toimintaa vetämällä kassia perässää. Mitä lujempaa hän vetää sitä enemmän moottori avustaa kassin liikkumista. Elektroniikka mahdollistaa muidenkin toimintojen, kuten esim. navigoinnin, toteuttamisen kassin yhteydessä. Moottoriavusteisia kauppakasseja oli suunniteltu ja toteutettu Automaatiotekniikan laboratoriossa jo ennen Ylämummo heilahtaa _projektin alkua. Projektin alkaessa kauppakasseja on olemassa versio 1 ja versio 2. Työssä edelleen kehitettiin jo valmista kauppakassin versiota 2 sekä suunniteltiin ja toteutettiin kokonaan uusi versio kassista. Kurssin lopussa on tarkoitus esitettin valmis toimiva prototyyppi, jonka käyttökelpoisuutta testattiin Laurea –ammattikorkeakoulun opiskelijoiden suunnittelemien ja toteuttamien käyttäjätestien avulla. Samalla haastateltiin tulevaa asiakaskuntaa heidän kokemuksista ja toiveistaan älykkään kauppakassin suhteen. Lisää/more . . .

Omaishoitajan kuvapuhelin, Home Care’s Video Phone, Simo Heimonen

[Prelimary study on the applicability of Nokia N810 for video communications for home care.]

Projektissa kehitettiin omaishoitajan kuvapuhelinsovellusta. Kuvapuhelimella on edellytykset tuoda lisää ”omaa aikaa” omaishoitajille, jotka joutuvat valvomaan hoivattavaa omaisuuttaan ympäri vuorokauden. Kuvapuhelimen avulla omaishoitaja voi varmistua hoidettavan turvallisuudesta ilman, että hänen pitää olla koko aikaa hoivattavan lähellä ja näin päästä esimerkiksi ulos kauppaan ja hoitamaan muita asioita tai vain virkistäytymään. Kuvapuhelin luo turvallisuuden tunnetta omaishoitajalle sekä hoidettavalle, koska kuvapuhelimen avulla he voivat saada yhteyden toisiinsa nopeasti ja helposti. Projektissa toteutusalustaksi valitun Nokia N810 internet tabletin teho ei riittänyt haluttujen toimintojen toteuttamiseen. Työssä kartoitettiin ko. kuvapuhelinratkaisujen ominaisuuksia ja käytössä olevia tekniikoita. Lisää/more . . .

Kevät 2009,

Ovivalpas näyttöömoduuli, Door Alert display module, Tuomas Ilola

[A display controller for door a alert system: do not leave the house during the night]

Ovivalpas on avustussovellus muistihäiriöisille henkilöille, etenkin dementiasta kärsiville. Osalla heistä on taipumus satunnaisesti poistua asunnosta. Usein he myös eksyvät, eivätkä osaa tietä taikaisin kotiin tai he kuvittelevat olevansa matkalla lapsuudenkotiinsa. Varsinkin yöaikaan talvella tämä voi olla kohtalokasta. Automaatiotekniikan projektitöissä jo ennen Mide-opiskelijaprojektin alkamista oli tehty opiskelijatyönä pieneen TV-näyttöön perustuva järjestelmä, joka varoittaa muistisairasta poistumasta asunnosta yöaikaan. Mikäli vanhus kuitenkin poistuu huoneistosta laitteen antamista varoituksista huolimatta, lähetetään ilmoitus tapahtumasta omaisille tai hoitajille tekstiviestiä käyttäen. Näyttömoduulin tehtävänä tässä projektissa on toimia viestimenä jolla voidaan välittää tietoja vanhukselle. Työssä liitettiin olemassa olevaan järjestelmään TV-näyttö huomio- ja varoitustekstejä varten. Totus vaati elektronisten komponenttien lisäystä järjestelmään sekä mikrokontrollerin ohjelmointia. Lisää/more . . .

Ovivalpas GSM laajennus Door Alert GSM expansion, Lassi Viitanen

[Addition of a GSM communication modem for the door alert system]

Projektityössä rakennettiin Ovivalpas –järjestelmään GSM –verkkoliitynnän mahdollistava laite. Tavoitteena oli mahdollistaa tekstiviestien lähettäminen ja vastaanottaminen järjestelmän ja etäkäyttäjien välillä, sekä kellonaikatiedon noutaminen GSM-verkosta. Tekstiviestien avulla voidaa lähettää hälytysviestejä ja vastaanottaa asetustietoja, GSM-verkosta saatavaa tarkkaa aikatietoa käytetään hälytyksistä päättävässä logiikassa. Lisää/more . . .

Table-top Robot for Remote Interaction, Pöydänpäällisrobotti - Ilonani I, Raul Rodriques

A table-top robot is a robot that sits on a table and moves or turns around on table. It can be used for monitoring and communication purposes. One form of a table top robot is a tablet or laptop computer that moves and turns around on a table. This table-top robot was conceived to include a Nokia Internet Tablet N810 as its “head and face”, concentrating the functions of main processor and interface with users. This N810 would sit on a base providing controlled “turn-and-tilt” movement through some microcontroller and servomechanisms. The work done under this project concentrated on the development of a solution that would enable video-conferencing between two Nokia Internet Tablets N810. Table-top Robot for Remote Interactin, Pöydänpäällisrobotti - Ilonani II, Gonzalo Zubieta In this work a microcontroller board and the software was developed to control two servo motors to provide “turn-and-tilt” mechanism for the robot for enabling the N810 to “look at” the user. Lisää/more . . .

Kylpyhuoneautomaatio, Bathroom automation, Marianna Kontulainen, Konsta Lepojärvi

[A test and demonstration system for making various home automation applications, in this case a bathroom safety automation application]

Tässä työssä toteutettin ikääntyneiden itsenäistäasumista tukeva kylpyhuoneeseen rajattu kotiautomaatiosovellus. Sovelluksella on pyritään ehkäisemään kaatumista, parantamaan turvallisuutta ja lisäämään asunnon energiatehokkuutta. Kylpyhuoneessa kaatumisen riski on erityisen suuri ja avun pyytäminen voi olla vaikeaa. Järjestelmä valvoo ja hälyttää mikäli kylpyhuoneessa asioinnissa tapahtuu jotain poikkeuksellista. Lisäksi tarkkailemalla kylpyhuoneen vedenkulutusta ja ohjailemalla valaistusta voidaan säästää asumiskustannuksissa. Demonstraatiojärjestelmä toteutettiin Tridiumin NiagaraAX kehitysympäristössä JACE-kontrollerilla demonstraatioalustana toimivalle vanerilevylle kiinnitettyjä antureita ja toimilaitteita käyttäen. Tämän alustan avulla voidaan demonstroida kotiautomaation mahdollisuuksia. Lisää/more . . .

Syksy 2009,

Motorized standing up support III, Moottoroitu nousutuki III, Teemu Kuusisto

'' [Addition of a rail based moving system and user interface for automatic moving of the standing up assisting pole]

Työssä tehtiin staattisesta, liikkumaatomasta moottoroidusta nousutuesta kattokiskon varassa kulkeva kauko-ohjattava nousutuki. Tavoitteena oli saada tuki kulkemaan moottoroidusti kiskoilla ennalta määritetyistä paikoista toisiin määritettyihin paikkoihin, esm. sängyn luota olohuoneen sohvalle. Tämän lisäksi haluttiin rakentaa langallinen kauko-ohjain sekä nousukahvarakenne tukeen. Työn tavoitteet saavutettiin onnistuneesti. Lisää/more . . .

Motorized standing up support IV, Moottoroitu nousutuki IV, Jorge Latorre

This project improved the prototype support pole originally developed by the student Teemu Kuusisto in his Master's Thesis. The prototype consists of a pole that moves along a rail located on the ceiling. This support polr can extended and contracted itself, tightening and loosening between the floor and the ceiling. When the pole is fully tightened, it can be used as a support that helps people to get up from chairs, beds etc.

A control pad allows the user to control the movement and tightening of the support. Improvements are made in the original system code. Software errors are fixed and several functionalities are added, such as collision detection and servo control. Finally, a voice recognition module is implemented, allowing a user to control the support pole without using the control pad. Lisää/more . . .

Kevät 2010,

Bathroom automation II, Kylpyhuoneautomaatio II, Anna Grachova, Timo Schwarte

This projekct recreated a safe bathroom automation application. The main features of the system are movement detection, automatic light control, temperature control and a water leakage alarm. The project work was done using a JACE-6 controller. A wireless Z-wave sensor network was added to the system. Lisää/more . . .

Ovivalpas II, Door Alert II, Anders Rex, Susanna Nenonen, Tuomas Seppälä

[A door alert system for advising a dementic person not to leave home during the night; an imporved new version of the system]

Tämä projekti rakensi laitteen, jonka tehtävä on tukea dementoituneiden ihmisten itsenäistä asumista ehkäisemällä vaaralliseksi katsottavia kotoa poistumisia öiseen aikaan. Laite aktivoituu havaitessaan liikettä, ja varoittaa äänellä sekä näytölle ilmestyvällä tekstillä, että nyt ei ole sopiva aika lähteä ulos asunnosta. Mikäli henkilö kuitenkin poistuu asunnosta, laite lähettää tekstiviestin omaisille. Lepotilassa laite toimii elektronisena valokuvakehyksenä. Omaiset voivat asettaa laitteen valvonta-ajat. Lisää/more . . .

Syksy 2010,

Kitchen Alert I, Keittiövalpas, Alex Kohonen, Jarkko Levo

ZigBee-devices connected wirelessly with a home server will be used to gather sensor data on basis of which the home server estimates the probability that a warm meal has been prepared in the kitchen. The system was implemented with ZigBee-sensor devices that transmit wirelessly the data to a Unix (Ubuntu) based home server. The home server estimates the probability that someone has prepared a warm meal on basis of this sensor data. The results are shown on an online webpage. The webpage can be viewed by relatives or health service personnel over the Internet and they can take action if needed. The system also gives announcements and alarms to the person living in the house where the system is installed, e.g. if the fridge door is left open or if the stove is on too long without attention. The system is low cost (could be built for under 300 euros) and can be installed without an electrician. Lisää/more . . .

Figure: Inclinometer and Zigbee microprosessor were added to the existing medication reminder.

Medication Reminder, Lääkemuistuttaja, Mathias Füller, Viktor Kovacs

The project’s goal was to develop an extension for an existing medication reminder, the Med-O-Wheel. This extension should send signals like “pill taken” or “pill forgotten” to another server using the wireless sensor network ZigBee. The server can then process this information and decide what to do next. Furthermore, a tilt sensor was added to determine if the MD is flipped over and thus the medicine taken out of the device. A ZigBee communicationboard for local communication was made, but the communications failed to work well with the server. Therefore, only a small demo application was made. It receives the messages from the medicine dispenser and presents them on a screen. Lisää/more . . .

Kevät 2011,

Kitchen Alert II, Keittiövalpas II, Noemi Velero

Noemi Valero made a master thesis with the subject: “A Non-Intrusive Appliance Load Monitoring System for Identifying Kitchen Activities”. Kitchen activities are in general related to appliances. Therefore, if we can figure out which appliance is being used, we can determine which activity is taking place. NIALMS detects events from electrical equipment by analyzing the total load demand with a single electricity power meter device. This is possible because electrical devices present special electrical characteristics during connection and disconnection. These characteristics consist of both positive and negative changes in the active and reactive power. Since these characteristics are unique to each device, it is possible to recognize the profile of each. In other words, every device can be identified by a signature. A working system was made and tested during this project. Lisää/more . . .

Figures: A NIALMS test bed with computer, electric meter and the test loads; coffee maker and a light. The fingerprints of a microwave oven are shown on the right.

Syksy 2011,

Ovivalpas III, Door Alert III, Iiris Routa, Miika Granö, Mathias Nyman

[A door alert system was equipped with a RFID reader to detect the objects a person is carrying when approaching the front and leaving house: do not forget your keys]

Projektissa kehitettiin Ovivalpas-järjestelmä, joka ilmoittaa huomioitavista tai muistettavista asioista kun asukas on poistumassa kotoaan. Tämän projektityön puitteissa toteutettiin unohtuneista esineistä muistuttava osa ja jatkokehitettäväksi jätettiin integroituminen kodin laitteita monitoroivaan järjestelmään Valppaaseen.

Kuvat: Kukin seurattava esine on varustettu RFID-tunnistimella. Mikäli henkilöllä ei ole kaikkia keskeisiä tavaroitaan mukana, niin järjestelmä ilmoittaa siitä summerilla ja näyttöruudulla näkyy mikä esine puuttuu.

Järjestelmän käyttöliittymä toimii tabletti-tietokoneessa, joka on asennettu ulko-oven viereen. Käyttöliittymän toteutuksessa projektissa keskityttiin sen selkeyteen ja helppokäyttöisyyteen. Järjestelmän tavoitteena on tunnistaa henkilön mukanaan kantamat esineet, jotta se voi ilmoittaa, jos jotain unohtuu. Käytettäväksi tekniikaksi valittiin RFID tekniikka UHF (Ultra High Frequency) antenneilla ja lukijalla, koska niillä pystytään lukemaan RFID tageja myös ihmiskehon lähistöltä. Lisäksi RFID järjestelmän vaatimuksena oli, että usean tagin lukeminen onnistuu kerralla. Tabletti valittiin helpon liikuteltavuuden vuoksi – ohjelma voisi tulevaisuudessa olla osa suurempaa Valpas-järjestelmää, joka sisältää useita tabletteja eri puolella taloa hieman eri käyttötarkoituksia varten. Lisää/more . . .

Aikavalpas, Time Alert, Salla Ojala, Paula Laitio

[A time alert system helps to organize the day of an elderly person with memory problems] Projektimme tavoitteena oli kehittää ikäihmisten käyttöön toimiva kalenteri- ja aikataulusovellus, joka pyörisi esimerkiksi vanhuksen keittiöön asetetulla tabletkoneella jatkuvasti. Tabletilla näkyisi kyseisen päivän tiedot (esimerkiksi päivämäärä, kellonaika ja päivän ohjelma). Lisäksi näytöllä näkyisi mahdollisia hälytyksiä, jotka menevät päälle esimerkiksi silloin, kun vanhus on unohtanut lieden päälle. Projektin tavoitteista toteutettiin suurin osa. Lisää/more . . .

Moottoroitu nousutuki V, Motorized standing up support V, Ossi Malaska, Joonas Aalto-Setälä,

[“The motorized standing up support V” project fixed the problems of the previous versions of the support and developed controls for the new handle]

Projektin tavoitteena oli korjata, kehittää ja parantaa jo olemassa olevaa vanhuksille tarkoitettua moottoroitua nousutankoa. Projektin aloitushetkellä nousutanko oli ollut pitkään poissa käytöstä ja se ei ollut toimintakunnossa. Korjausten jälkeen kehityskohteeksi rajattiin moottoroitu nousukahva. Kun vanhus haluaa nousta seisomaan, kahva nousee moottorin avulla ylöspäin näin vähentäen vanhuksen omien voimien tarvetta nousemistilanteessa. Mietimme myös muita kehityskohteita kuten langaton ohjain. Lisää/more . . .

Moottoroitu nousutuki VI, Luca Gelosi, Eduardo Moretti

This very extencive study by Italian exchange students produced among others CAD drawings for a new machanical structure for a motorized handle that can pull a person upwards when assisiting getting up. The students also purchased the necessary components and assembled the new system. In tests the system worked well, but it was obvious that the design cycle should be started anew; the current motorized pole is too heavy, too slow and too expensive and not very appealing looking. Figure to the right shows the handle mechanism in lower position and in upper position after assisting a person to stand up. Lisää/more . . .

Kevät 2012,

Ikäihmisten käyttöliittymä, Federico Mattioli

This work presents the design of the tablet user interface for the Ovivalpas project and similar systems. The design consists of the alarm tasks choice, development of user interface according to the International Standard for HCI and the usability evaluation. The evaluation test conducted with 20 people with mild dementia has shown that the icons shown can be understood and the device’ s tasks can be performed by the users. Moreover, some differences between Finnish and Italian users are noted. The figure shows one tested user interface. Lisää/more . . .

Further development of the Keittiövalpas NIALM system, Erdem Ismail Ögyt

The Keittiövalpas was further developed by creating a user interface application that will help the researchers to identify different appliances. The program was developed using C++. I used Qt Creator as the development environment, on a computer that ran on Ubuntu 12.04. Lisää/more . . .

Kevät 2013,

Breathing Monitoring with a Robot, Hengityksen seuranta, Flavia Benetazzo

There has been much talk about home service robotics, but good applications of home robots have been missing. In this work a Kinect stereo camera was placed on a robot in order to monitor the breathing rate of sitting persons. Elderly people sitting still for long periods of time occur often in elderly care institutions. Breathing rate is an important vital sign in monitoring a person’s state of health. Italian exchange student Flavia Benetazzo showed in her study “Detection of the Respiratory Rate of a Sitting Person Using the Kinect Stereo Camera” that a stereo camera with proper algorithms can be used to monitor breathing. The preliminary results of the accuracy of the measurements are encouraging. Lisää/more . . .

Figures: A robot faces a sitting person and a stereo camera placed on the robot monitor’s the persons breathing by measuring the movements of certain spots in the person’s body (torso).