Siirry pääsisältöön

Omaishoitajankuvapuhelin

Projektin päämääränä oli rakentaa prototyyppi omaishoitajan kuvapuhelinjärjestelmästä, jota voidaan testata käytännön kokeissa. Kuvapuhelimen avulla omaishoitaja saa kuvayhteyden hoidettavaan ja kuvapuhelin hälyttää hoidettavan liikkeistä. Optiona kuvapuhelin voi sisältää myös ääniyhteyden ja/tai toimia molempiin suuntiin.

Loppuraportti:

Loppuraportti_kuvapuhelin.pdf pdf

Linkki projektityösivuille, josta löytyy lisää materiaalia "Omaishoitajan kuvapuhelinjärjestelmä" projektista: http://autsys.aalto.fi/intranet/as-0.3200/Projects2008Autumn/2008-A33-OmaishoitajanKuvapuhelinjarjestelma

Omaishoitajan kuvapuhelin - yhteistyössä Laurea AMK:n kanssa

Laurea ammattikorkeakoulun opiskelijat tekivät käyttäjätarpeiden selvitystä TKK:n teknisen kehityksen rinnalla. Laureassa työtä ohjasi yliopettaja Paula Lehto.

Ensimmäinen Ylämummo heilahtaa projektin tapaaminen järjestettiin Kustaan kartanossa. Paikalla olevat omaishoitajat kokivat tarpeelliseksi kommunikaatiovälineen, jolla he pystyisivät pitämään kuva- ja ääniyhteyttä hoidettavaansa silloin kun eivät itse olisi hoidettavan kanssa samassa tilassa. Tämän kaltainen yhteys antaisi omaishoitajalle aikaa asioiden hoitamiseen ja myös hetken hengähdystauon vaikkapa pihatöiden tekemiseen. Koska tarve näytti olevan todellinen, otettiin omaishoitajan kuvapuhelinjärjestelmän kehittäminen työn alle. Käyttötarkoituksena olisi ensisijaisesti hoidettavan valvonta tapaturmien ehkäisemiseksi, jolla lisätään hoidettavan turvallisuutta ja mahdollistetaan omaishoitajan ja hoidettavan vuorovaikutus kaikissa tilanteissa.

Raportti: Loppuraportti_kuvapuhelin_Laurea.pdf pdf