Siirry pääsisältöön

Moottoroitu nousutuki

Moottoroitu nousutuki 1

Projektissa kehitetään katon ja lattian väliin viritettävä nousutanko, jonka avulla vanhusten on helpompi nousta itsenäisesti seisomaan. Tanko viritetään ensin karkeasti lähelle kattoa, minkä jälkeen se kiristetään automaattisesti ohjauspaneelista moottorin avulla. Tanko ei liiku ylöspäin, jos se on liikaa vinossa ja tarkoituksena onkin ilmoittaa ohjauspaneelissa esim. ledien avulla, mihin suuntaan tanko on vinossa ja milloin se on suorassa. Myös tieto tangon tukevuudesta saadaan ohjauspaneeliin. Moottori ei nouse enempää, kun tanko on tukevasti kiinni, jolloin vältytään vahingoittamasta kattoa.

Loppuraportti: Moottoroitu_nousutuki_I.pdf pdf

Moottoroitu nousutuki 2

Moottoroitu Nousutuki 2 työn päämääränä on kehittää ja parantaa olemassa olevaa moottoroitua nousutankoa. Tankoon liitetään kiihtyvyysanturi, pienennetään koteloa ja suunnitellaan nousukahvaa.

Loppuraportti: Moottoroitu_nousutuki_II.pdf pdf Video: Moottoroitu_nousutuki_2.mov

Moottoroitu_nousutuki_3.mov

Moottoroitu nousutuki 3

Motorized standing up support III, Moottoroitu nousutuki III, Teemu Kuusisto

'' [Addition of a rail based moving system and user interface for automatic moving of the standing up assisting pole]

Työssä tehtiin staattisesta, liikkumaatomasta moottoroidusta nousutuesta kattokiskon varassa kulkeva kauko-ohjattava nousutuki. Tavoitteena oli saada tuki kulkemaan moottoroidusti kiskoilla ennalta määritetyistä paikoista toisiin määritettyihin paikkoihin, esm. sängyn luota olohuoneen sohvalle. Tämän lisäksi haluttiin rakentaa langallinen kauko-ohjain sekä nousukahvarakenne tukeen. Työn tavoitteet saavutettiin onnistuneesti.

Loppuraportti: Moottoroitu_nousutuki_3.pdf pdf

Moottoroitu nousutuki 4

Motorized standing up support IV, Moottoroitu nousutuki IV, Jorge Latorre

This project improved the prototype support pole originally developed by the student Teemu Kuusisto in his Master's Thesis. The prototype consists of a pole that moves along a rail located on the ceiling. This support polr can extended and contracted itself, tightening and loosening between the floor and the ceiling. When the pole is fully tightened, it can be used as a support that helps people to get up from chairs, beds etc.

A control pad allows the user to control the movement and tightening of the support. Improvements are made in the original system code. Software errors are fixed and several functionalities are added, such as collision detection and servo control. Finally, a voice recognition module is implemented, allowing a user to control the support pole without using the control pad.

Loppuraportti: Motorized_standing_up_support_4.pdf pdf

Moottoroitu nousutuki 5

Moottoroitu nousutuki V, Motorized standing up support V, Ossi Malaska, Joonas Aalto-Setälä,

[“The motorized standing up support V” project fixed the problems of the previous versions of the support and developed controls for the new handle]

Projektin tavoitteena oli korjata, kehittää ja parantaa jo olemassa olevaa vanhuksille tarkoitettua moottoroitua nousutankoa. Projektin aloitushetkellä nousutanko oli ollut pitkään poissa käytöstä ja se ei ollut toimintakunnossa. Korjausten jälkeen kehityskohteeksi rajattiin moottoroitu nousukahva. Kun vanhus haluaa nousta seisomaan, kahva nousee moottorin avulla ylöspäin näin vähentäen vanhuksen omien voimien tarvetta nousemistilanteessa. Mietimme myös muita kehityskohteita kuten langaton ohjain.

Loppuraportti: Motorized_standing_up_support_5.pdf pdf

Video: Noustanko_1.mov

Moottoroitu nousutuki 6

Moottoroitu nousutuki VI, Luca Gelosi, Eduardo Moretti

This very extencive study by Italian exchange students produced among others CAD drawings for a new machanical structure for a motorized handle that can pull a person upwards when assisiting getting up. The students also purchased the necessary components and assembled the new system. In tests the system worked well, but it was obvious that the design cycle should be started anew; the current motorized pole is too heavy, too slow and too expensive and not very appealing looking. Figure to the right shows the handle mechanism in lower position and in upper position after assisting a person to stand up.

Loppuraportti: Motorized_standing_up_support_6.pdf pdf

Video: Nousutanko_2_B.wmv wmv