Siirry pääsisältöön

2014-01-Diplomityöpaikka

Haetaan diplomityöntekijää

Uuden sukupolven lämpöpumppujen älykäs säätö

Lämpöpumppusovelluksissa olosuhteet ovat usein nopeasti vaihtelevia. Esimerkiksi lämmitettäessä koulun käyttövettä ja tiloja, vaihtelua tapahtuu vuodenajan mukaan, viikonpäivän mukaan sekä päivän eri tilanteiden mukaan. Nopeita muutoksia tapahtuu esimerkiksi liikuntaryhmän mennessä suihkuun, jolloin lämpöverkon paluulämpötilan lasku yhdistyy nopeaan tehon noston tarpeeseen. Tämän tutkimuksen tavoitteena on kehittää lämpöpumppujen uuden sukupolven älykäs säätö. Sarjatuotannon näkökulmasta tavoitteena on saavuttaa vakioautomaatio, joka kykenee laitteesta tai sovelluksesta huolimatta tarkkaan säätöön sekä optimoituun hyötysuhteeseen nopeasti vaihtelevissa olosuhteissa. Tutkimus tehdään yhteistutkimuksena Aalto- yliopiston Sähkötekniikan ja automaation laitoksen kanssa (Dosentti Kai Zenger). Etsimme säätötekniikasta kiinnostunutta diplomityöntekijää, joka on kiinnostunut uuden säätömenetelmän kehittämisestä ja implementoinnista asiakassovelluksessa. Työ tehdään systeemitekniikan tutkimusryhmässä Aalto-yliopiston TuAs-talossa, mutta koska käytännön kokeet tehdään asiakkaan tiloissa, tehtävä vaatii jonkin verran matkustamista. Edellytämme tekijältä säätöteknistä kiinnostusta ja osaamista sekä Matlabin ja Simulinkin käytön hallintaa. Koska kyseessä on diplomityö, hakijan tulee lukea Automaatio-ja systeemitekniikkaa joko pää- tai sivuaineena. Lähetä hakemuksesi sähköpostilla, jossa on seuraavat liitteet:

vapaamuotoinen hakemus
CV
opintorekisteriote
muut haluamasi dokumentit, esim. suositukset

Hakemukset tulee lähettää viimeistään perjantaina 31.1.2014 sähköpostitse Kai Zengerille (etunimi.sukunimi@aalto.fi). Lisätietoja tehtävästä antaa lisäksi Jorma Selkäinaho, molemmat Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulusta. Sijainti: Aalto-yliopiston Otaniemen kampus, TuAs-talo, Otaniementie 17, Espoo.