Siirry pääsisältöön

Diplomityöpaikka Automaatio- ja systeemitekniikan laitoksella

Aalto-yliopisto on suomalaisille vahvuuksille rakentuva kansainvälinen yliopisto, jonka muodostavat arvos-tetut ja perinteikkäät korkeakoulut teknillistieteellisellä, kauppatieteellisellä sekä taideteollisella alalla. Aalto-yliopisto hyödyntää aktiivisesti monitieteistä ja monitaiteista luonnettaan. Perus- ja jatko-opiskelijoita uudessa yliopistossa on 20 000 ja alumneja yhteensä noin 75 000. Henkilöstön määrä on 5 000, ja pro-fessoreja on 350.

Diplomityöpaikka

Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu Automaatio- ja systeemitekniikan laitos

Yhdistä Automaatio- ja Systeemitekniikka Cleantech Energiatehokkuuteen

Liity kasvavaan yritykseen ja kehity TOP10 avainhenkilöksi ehdottoman ajankohtaiseen ja tule-vaisuudessakin menestyvään liiketoimintaan!

Fourdeg Oy on kansainvälisesti kokeneiden perustajien start-up, jossa kehitämme yhdessä Au-tomaatio- ja systeemitekniikan laitoksen systeemitekniikan tutkimusryhmän kanssa ideoitua jär-jestelmää.

Haemme nyt työhönsä kunnianhimoisesti sekä itseensä ja ympäristöönsä vastuullises-ti suhtautuvaa diplomityöntekijää. Joukkomme on hyvä, mutta toistaiseksi pieni. Panoksesi on meille siksi tärkeä ja voit luottaa, että tuemme positiivisesti kehittymistäsi.

Tehtäväsi on tutkia erilaisten rakennusten energiavasteita, simuloida ja optimoida niissä energiaa säästävä lämpötilan säätöalgoritmi, integroida järjestelmän prototyyppi sekä testata se alan johtavien toimijoiden kanssa. Halutessasi voit painottaa työtäsi algoritmiteoriaan, pilvipalvelin ja/tai sulautetun softwaren suunnitteluun, hardwaren ja/tai järjestelmän suunnitteluun. Mikäli kiinnostuksesi on myös kaupallinen, voit helposti liittää työhösi kotimaiseen ja kansainveliseen markkinointiin tai hankintaan liittyviä analyysejä ja tehtäviä.

Tehtävä sopii myös jatkotutkintoja suunnittelevalle.

Lähetä hakemuksesi 31.5 mennessä sähköpostilla. Hakemukseen tulee liittää ainakin CV sekä tositteet suoritetuista opinnoista.

Lisätietoja ja hakemukset:

Markku Makkonen Fourdeg Oy markku@fourdeg.com, 040-5430582

ja

Kai Zenger kai.zenger@aalto.fi