Siirry pääsisältöön

Diplomityöntekijä Automaatio- ja systeemitekniikan laitokselle

Haetaan diplomityöntekijää systeemitekniikan tutkimusryhmään

Kaivosteollisuus ja mineraalitekniikka ovat merkittäviä sovellusalueita Systeemitekniikan tutkimusryhmän tutkimuksessa. Parhaillaan käynnissä on mm. uusien on-line-tyyppisten malmianalyysimenetelmien kehittäminen.

Mineraali- ja alkuainepitoisuusmittausten lisäksi malmin petrofysikaaliset ominaisuudet ovat tärkeitä tekijöitä malmin karakterisoinnissa. Mittauksia sovelletaan malminetsinnässä, louhinnan suunnittelussa sekä rikastusprosessin hallinnassa.

Systeemitekniikan tutkimusryhmään haetaan nyt määräaikaiseen työsuhteeseen sähkötekniikkaan suuntautunutta ja motivoitunutta diplomityöntekijää toteuttamaan automaattiseen kairasydännäytteiden analyysiin soveltuvan suskeptibiliteettimittausjärjestelmän. Järjestelmä koostuu mittauskäämistä ja elektroniikasta, joka mittaa käämin induktanssia.

Edellytämme hakijalta hyvää perustietämystä elektroniikasta (esim. peruskurssit sähkötekniikassa tai vastaavat tiedot) sekä hyviä käytännön taitoja elektroniikkapiirien rakentelussa (juottaminen ym.). Lisäksi opinnot tai muu tietämys geofysiikasta tai geologiasta katsotaan eduksi.

Hakemukseen tarvittavat dokumentit (suomeksi tai englanniksi):

Saate
Ansioluettelo
Opintosuoritusote
Muut hakijan tarpeelliseksi katsomat dokumentit (esim. suosituskirjeet)

Hakemukset tulee lähettää keskiviikkoon 28.2.2013 mennessä TkT Olli Haavistolle (etunimi.sukunimi@aalto.fi), joka myös antaa tarvittaessa lisätietoja tehtävästä.

Automaatio- ja systeemitekniikan laitos sijaitsee Aalto-yliopiston Otaniemen kampuksella TUAS-talossa, osoitteessa Otaniementie 17, Espoo.