Siirry pääsisältöön

Kesätyö Automaatio- ja Systeemitekniikan laitoksella

Aalto-yliopisto on suomalaisille vahvuuksille rakentuva kansainvälinen yliopisto, jonka muodostavat arvostetut ja perinteikkäät korkeakoulut teknillistieteellisellä, kauppatieteellisellä sekä taideteollisella alalla. Aalto-yliopisto hyödyntää aktiivisesti monitieteistä ja monitaiteista luonnettaan. Perus- ja jatko-opiskelijoita uudessa yliopistossa on 20 000 ja alumneja yhteensä noin 75 000. Henkilöstön määrä on 5 000, ja professoreja on 350.

Automaatio- ja systeemitekniikan laitos tarjoaa laaja-alaisen tutkimusympäristön ja yhteistyömahdollisuudet moniosaavan ja motivoituneen henkilöstön sekä huippuosaavien kansainvälisten kumppanien kanssa. Laitos sijaitsee Otaniemen TUAS-talossa.

Aalto-yliopiston Sähkötekniikan korkeakoulun Automaatio- ja Systeemitekniikan laitos hakee

KESÄTYÖNTEKIJÖITÄ

kesä-elokuuksi 2013 tutkimusryhmiin

1) Autonomiset järjestelmät Autonomiset peltotyökoneet - aiheena erilaisten robotiikka- ja säätöalgoritmien ohjelmointitehtäviä. Edellytyksenä ohjelmointikokemus Matlab, Simulink ja C# ympäristössä. Lisätietoja: http://autsys.aalto.fi/Autonomous tai sähköpostitse Timo Oksanen (etunimi.sukunimi@aalto.fi).

2) Älykäs robotiikka Haluatko tehdä roboteista älykkäämpiä? Tarjolla tutkimustyö älykkäiden robottijärjestelmien sekä näkevien robottien alueilla. Ryhmän painopiste on kehittää lähestymistapoja tilanteisiin, joissa tieto on epätäydellistä ja aistit epävarmoja. Kaipaamme hakijalta hyvää opintomenestystä automaatio- ja systeemitekniikassa, tietojenkäsittelytieteessä, matematiikassa tai muussa liittyvässä alassa sekä aitoa kiinnostusta tutkimusalaan. Lisätietoja http://autsys.aalto.fi/en/IntelligentRobotics/SummerTrainees2013 tai sähköpostitse prof. Ville Kyrki (etunimi.sukunimi@aalto.fi).

3) Systeemitekniikka Automaatio- ja systeemitekniikan laitoksen Mikro- ja nanorobotiikan ryhmä (AS / ELEC) etsii tutkimusharjoittelusta kiinnostuneita kesäharjoittelijoita. Mikro- ja nanorobotiikka on nouseva ja nopeasti kasvava poikkitieteellinen kenttä, jossa yhdistyvät robotiikka, mikro- ja nanoteknologia sekä keinoäly. Alaan liittyvät myös fysiikka, pintatiede ja biologia. Etsimme erittäin motivoituneita perustutkinto-opiskelijoita (kandi- tai diplomivaiheessa olevia), jotka ovat innokkaita tutkimaan tätä kiehtovaa tutkimusalaa. Odotamme erinomaista koulumenestystä ja suurta kiinnostusta akateemiseen uraan, mutta myös halukkuutta tehdä käytännön työtä. Kesäharjoittelu tarjoaa loistavan mahdollisuuden tutkimusharjoitteluun, jossa tutkimuksen aihe valitaan hakijan ja tutkimusryhmän yhteisten intressien pohjalta. Tutkimusharjoittelu tapahtuu kokeneiden tutkijoiden valvonnassa ja siihen kuuluu dynaaminen vuorovaikutus muiden ryhmän jäsenien kanssa. Menestyksekäs tutkimusharjoittelu voi johtaa pidempään sopimukseen tai diplomityöhön ja jatko-opintoihin. Lisätietoja: http://autsys.aalto.fi/en/MicroNanorobotics tai sähköpostitse Ville Liimatainen (etunimi.sukunimi@aalto.fi)

4) Automaation tietotekniikka Työhön liittyy kurssien opetusympäristöjen kehittämistä ja valmistautumista seuraavan lukuvuoden tuntiassistentin tehtäviin. Valitun kesätyöntekijän toivotaan voivan jatkaa osa-aikaisesti tuntitöinä kurssien assarointitehtävissä syksyllä 2013 ja keväällä 2014. Harjoitustyöassistenttia tullaan tarvitsemaan ainakin Automaatio 1 & 2 kursseilla. Myös tutkimusprojektien avustamistehtävät ovat mahdollisia opiskelijan valmiuksista riippuen. Hakijan tulee olla vähintään II-vuosikurssin opiskelija. Lisätietoja: http://autsys.aalto.fi/AutomationIT tai sähköpostitse Pekka Aarnio (etunimi.sukunimi@aalto.fi).

Lähetä hakemuksesi osoitteessa: http://www.webropolsurveys.com/S/EC2D07DB909F70CB.par

Hakemus, CV ja opintorekisteriote tulee lähettää viimeistään perjantaina 8. helmikuuta.