Siirry pääsisältöön

Diplomityöntekijä Automaatio- ja systeemitekniikan laitokselle

Haemme systeemitekniikan tutkimusryhmään diplomityöntekijää aiheena Rullausprosessin säätöjen ja värähtelynvaimennuksen integrointi teollisuus-PC:lle

Diplomityön aihealueen kuvaus ja tavoite

Diplomityöntekijä pääsee toteuttamaan työssään Aalto-yliopiston ja Metso Paperin yhteisessä tutkimushankkeessa kehitettävän edistyksellisen säätimen teollisuus-PC:lle. Toteutettava säädin on osa pituusleikkuria, joka on paperiteollisuuden jälkikäsittelykone, jolla leikataan ja rullataan suurista konerullista pienempiä asiakasrullia. Pituusleikkurin kiinnirullausosassa asiakasrullat muodostuvat hylsyjen ympärille. Kasvavien rullien kontaktivoimia ja liikettä säädetään toimilaitteilla ohjauslogiikasta käsin. Suurilla ajonopeuksilla muodostuvissa rullissa voi esiintyä haitallisia värähtelyjä, joita pyritään kumoamaan vaimentavalla säädöllä. Näiden kahden säätimen kehittäminen ja integroiminen on diplomityön pääsisältönä.

Aikaisemmin rullan paikan ja voimien säätö on toteutettu esimerkiksi Siemens S7 logiikalla, kun taas uusi värähtelynvaimennus on Simulink- ja Matlab-koodia. S7-logiikalla pyörivä STL koodi tullaan siirtämään Beckhoff TwinCAT3:lle ja yhdistämään Simulink-koodiin. Lisäksi logiikan on tarkoitus kommunikoida ja olla parametrisoitavissa S7:llä pyörivästä GUI:sta esimerkiksi Profibus-linkin avulla.

Diplomityön käytännön osuus ja rajaus

Diplomityöntekijä palkataan Systeemitekniikan tutkimusryhmään, jossa hänellä on käytettävissään Beckhoffin logiikka ja tarvittavat työkalut eri ohjelmien tuottamiseen, lukemiseen ja muokkaamiseen. Työntekijä pystyy tekemään suuren osan työstään tutkimusryhmän tiloissa Otaniemessä. Työhön sisältyy myös käytännön osuus, jossa logiikan säätimien yhteistoimintaa ja kommunikointia tutkitaan ja testataan Metso Paper Järvenpään Emalikadun rullaustekniikan koelaitoksella. Työntekijän hallittava kokonaisuus koostuu Beckhoff-logiikasta ja sen kommunikoinnista S7-logiikan kanssa. Työssä ei perehdytä syvemmin kuitenkaan paperikonetekniikkaan.

Hyödyllisiä taitoja tekijälle

Työssä tarvitaan ohjelmointiosaamista, josta erityisesti hyötyä on logiikkaohjelmoinnin tuntemuksesta. Siemens S7:n ja ST-kielen tai esimerkiksi C-kielen tai Pascalin osaamisesta on hyötyä, mutta se ei ole ennalta välttämätöntä. Lisäksi hyötyä on automaatio-osaamisesta, kuten ohjelmoitavien logiikoiden ja kenttäväylien tuntemuksesta. Työssä tarvitaan myös säätötekniikan osaamista ja Matlab/Simulink-taitoja. Suuri osa taidoista kuitenkin on opittavissa työn kuluessa, joten ennenkaikkea arvostamme oppimiskykyä, oma-aloitteisuutta ja ahkeruutta.

Hakeminen ja lisätiedot Eero Vesaoja, Metso Paper Järvenpää, 050 3174316, eero.vesaoja@metso.com Kai Zenger, Aalto-yliopisto, Automaatio- ja systeemitekniikan laitos, 050 4096252, kai.zenger@aalto.fi

Liitä hakemukseen CV, ote opintosuoritusrekisteristä sekä muut asiakirjat, joiden katsot olevan eduksi. Lähetä hakemuksesi sähköisesti (pdf) Eero Vesaojalle ja cc:nä Kai Zengerille 30.11.2012 mennessä