Siirry pääsisältöön

Tohtorikoulutettava tai diplomityöntekijä Automaatio- ja systeemitekniikan laitokselle

Aalto-yliopisto on uusi poikkitieteellinen yhteisö, joka toimii tieteen, talouden ja taiteen alueilla. Yliopisto pohjaa suomalaisiin vahvuuksiin ja sen tavoitteena on nousta maailman arvostetuimpien yliopistojen joukkoon. Aalto-yliopiston kulmakiviä ovat sen vahvuudet niin opetuksessa kuin tutkimuksessakin. Tällä hetkellä Aallossa on noin 20 000 perus- ja jatkotutkinto-opiskelijaa, sekä 5000 henkilökunnan jäsentä, joista 350 on professoreita.

Aallossa toimiva Systeemitekniikan tutkimusryhmä etsii tutkimustyöstä kiinnostunutta ja motivoitunutta diplomityöntekijää tai tohtorikoulutettavaa määräaikaiseen työsuhteeseen. Kaivosteollisuus ja mineraalitekniikka ovat merkittäviä sovellusalueita Systeemitekniikan tutkimusryhmän tutkimuksessa. Parhaillaan käynnissä on mm. uusien on-line-tyyppisten malmianalyysimenetelmien kehittäminen. Malmien automaattista identifiointia ja tunnistusta varten erilaisia kosketuksettomia mittauksia yhdistetään datapohjaisesti. Käytössä ovat esimerkiksi infrapuna-alueen heijastusspektroskopia, röntgenfluoresenssi sekä laserpohjaiset mineraalien ja alkuaineiden tunnistusmenetelmät. Myös konenäköä ja petrofysikaalisia mittauksia hyödynnetään. Pääpaino tutkimuksessa on kehittyneessä datafuusiossa. Mittauksia sovelletaan malminetsinnässä, louhinnan suunnittelussa sekä rikastusprosessin hallinnassa.

Työtehtävät sisältävät malmianalyysiin liittyvää data-analyysitutkimusta. Odotamme hakijoilta datapohjaisten mallitusmenetelmien hyvää tuntemusta (esimerkiksi opintoja automaatio- ja systeemitekniikasta) sekä Matlab-ohjelmiston hallintaa. Opinnot tai muu tietämys geologiasta, geofysiikasta tai mineraalitekniikasta katsotaan eduksi. Hakemukseen tarvittavat dokumentit (suomeksi tai englanniksi):

Saate
Ansioluettelo
Opintosuoritusote
Muut hakijan tarpeelliseksi katsomat dokumentit (esim. suosituskirjeet)

Hakemukset tulee lähettää perjantaihin 26.10.2012 mennessä TkT Olli Haavistolle (etunimi.sukunimi@aalto.fi), joka myös antaa tarvittaessa lisätietoja tehtävästä. Automaatio- ja systeemitekniikan laitos sijaitsee Aalto-yliopiston Otaniemen kampuksella TUAS-talossa, osoitteessa Otaniementie 17, Espoo.