Siirry pääsisältöön

Tohtorikoulutettava tai diplomityöntekijä Automaatio- ja systeemitekniikan laitokselle

Aalto-yliopisto on uusi poikkitieteellinen yhteisö, joka toimii tieteen, talouden ja taiteen alueilla. Yliopisto pohjaa suomalaisiin vahvuuksiin ja sen tavoitteena on nousta maailman arvostetuimpien yliopistojen joukkoon. Aalto-yliopiston kulmakiviä ovat sen vahvuudet niin opetuksessa kuin tutkimuksessakin. Tällä hetkellä Aallossa on noin 20 000 perus- ja jatkotutkinto-opiskelijaa, sekä 5000 henkilökunnan jäsentä, joista 350 on professoreita.

Aallossa toimiva Systeemitekniikan tutkimusryhmä etsii tutkimustyöstä kiinnostunutta ja motivoitunutta diplomityöntekijää tai tohtorikoulutettavaa määräaikaiseen työsuhteeseen. Työ liittyy kaivosalan yritysten kanssa tehtävään projektiin, jossa kehitetään uuden tyyppistä dynaamista prosessisimulaattoria mineraalien vaahdotusprosessiin. Simulaattorin avulla prosessioperaattorit saavat lisätietoa prosessin tilasta ja voivat epävarmoissa tilanteissa tarvittaessa jopa testata säätötoimenpiteitä ennen kuin ne toteutetaan todellisessa prosessissa. Lisäksi malli tarjoaa vikadiagnostisia hyötyjä sekä mahdollisesti kokonaan uusia virtuaalimittauksia.

Projektin aihepiiri on yksi systeemitekniikan tutkimusryhmän tärkeimmistä tutkimusalueista. Tehtävässä menestyäkseen hakijalla on oltava perustiedot säätötekniikoista (esim. opintoja Automaatio- ja systeemitekniikan laitokselta) sekä hyvä valmius käyttää Matlab-ohjelmistoa. Hakijan tulisi myös olla valmis avustamaan käytännön implementointitoimissa, koska kehitettävä simulaatiomalli tullaan asentamaan toimivalle rikastamolle ja saattamaan siellä operaattoreiden hyödynnettäväksi. Mahdolliset tiedot ja taidot geologiaan, geofysiikkaan ja mineraalien prosessointiin liittyen katsotaan eduksi.

Hakemukseen tarvittavat dokumentit (suomeksi tai englanniksi):

Saate
Ansioluettelo
Opintosuoritusote
Muut hakijan tarpeelliseksi katsomat dokumentit (esim. suosituskirjeet)

Hakemukset tulee lähettää viimeistään perjantaina 26.10.2102 sähköpostitse TkT Jani Kaartiselle (etunimi.sukunimi@aalto.fi). Hän vastaa myös mahdollisiin tarkentaviin kysymyksiin. Automaatio- ja systeemitekniikan laitos sijaitseen Otaniemen kampusalueella TUAS-talossa, osoitteessa Otaniementie 17, Espoo.