Siirry pääsisältöön

Tohtorikoulutettava Automaatio- ja systeemitekniikan laitokselle

Haetaan tohtorikoulutettavaa (Automaatio- ja systeemitekniikan laitos)

Aalto-yliopisto on teknisten tieteiden, kauppatieteiden ja taideteollisen alan monialainen tiede- ja taideyhteisö. Yliopisto rakentuu suomalaisille vahvuuksille ja sen päämääränä on kehittyä omaleimaisena kokonaisuutena yhdeksi maailman kärkiyliopistoista. Aalto-yliopiston kulmakiviä ovat vahva opetus ja tutkimus. Perus- ja jatko-opiskelijoita uudessa yliopistossa on 20 000 ja henkilöstöä 5 000, joista professoreja noin 330.

Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulun automaatio- ja systeemitekniikan laitoksen systeemitekniikan tutkimusryhmässä käynnistyi vuoden 2012 alussa energiatekniikkaan, erityisesti dieselmoottoreiden optimaaliseen ohjaukseen ja päästöjen minimointiin keskittyvä hanke, joka on osa laajaa EU-projektia Hercules-C.

Konsortion suomalaista osuutta johtaa Wärtsilä, ja Aalto-yliopistossa osallistuvat osapuolet ovat polttomottoritekniikan tutkimusryhmä Energiatekniikan laitoksesta sekä systeemitekniikka Automaatio- ja systeemitekniikan laitoksesta. Haemme Hercules-C -tutkimushankkeeseen määräaikaiseen työsuhteeseen tutkijaksi DI- tai vastaavan tutkinnon suorittanutta jatko-opiskelijaa. Hänen tutkimusaiheensa on etsiä uusia säätöratkaisuja moottoreiden ja niihin liittyvien järjestelmien entistä tarkempien säätöjen suunnitteluun kuormituksen vaihdellessa ja transienttitilanteissa.

Tehtävä edellyttää vankkoja perustietoja säätötekniikasta sekä Matlab-ohjelmiston ja simuloinnin hallitsemista. Sovellusalueen (sähkömoottorit, generaattorit, polttokennot, akut) järjestelmien toiminnan tuntemusta ei edellytetä, mutta se katsotaan eduksi. Hakijan odotetaan suorittavan tutkimustyön ohessa aktiivisesti jatko-opintoja päämääränään tohtorin tutkinto. Tämä edellyttää myös tulosten aktiivista julkaisemista kansainvälisissä lehdissä ja konferensseissa. Tutkimusta tehdään kokeneessa tutkimusryhmässä sekä tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa.

Hakemukset pyydämme lähettämään viimeistään perjantaina 31. 8. 2012 sähköisesti Kai Zengerille (etunimi.sukunimi@aalto.fi), joka vastaa myös tehtävää koskeviin kysymyksiin. Automaatio- ja systeemitekniikan laitos toimii Aalto-yliopiston Otaniemen kampuksen TUAS-talossa, osoitteessa Otaniementie 17.