Siirry pääsisältöön

Tuntiopettajia systeemitekniikan laboratoriotyöhön

Tuntiopettajia (Automaatio- ja systeemitekniikan laitos)

Aalto-yliopisto on teknisten tieteiden, kauppatieteiden ja taideteollisen alan monialainen tiede- ja taideyhteisö. Yliopisto rakentuu suomalaisille vahvuuksille ja sen päämääränä on kehittyä omaleimaisena kokonaisuutena yhdeksi maailman kärkiyliopistoista. Aalto-yliopiston kulmakiviä ovat vahva opetus ja tutkimus. Perus- ja jatko-opiskelijoita uudessa yliopistossa on 20 000 ja henkilöstöä 5 000, joista professoreja noin 330.

Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulun Automaatio- ja systeemitekniikan laitos järjestää syksyisin kurssin AS-0.2230 Automaatio- ja systeemitekniikan laboratoriotyöt. Kurssi koostuu n. 15 erilaisesta pienryhmissä tehtävästä laboratorioharjoituksesta, joista opiskelijat valitsevat suoritettavakseen 4 – 12 kpl, opintosuorituksen laajuudesta riippuen.

Systeemitekniikan tutkimusryhmä hakee assistentteja kahta laboratoriotyötä varten:

- Identifiointi ja säätö (työ 7)
- MIMO-säätö (työ 12)

Assistentin tehtävänä on laboratoriotyöhön kuuluvan esikuulustelun (0,5 h) pitäminen sekä varsinaisen laboratoriotyön (2-3 h) ohjaaminen kullekin työn valinneelle ryhmälle. Kutakin työtä suorittamaan on odotettavissa enimmillään 15 ryhmää. Tehtävä edellyttää työn aihepiiriä koskevia perustietoja automaatio- ja systeemitekniikasta sekä Matlabin osaamista. Hakijalta ei edellytetä suoritusta kyseiseltä kurssilta, vaikka se eduksi katsotaankin. Työn ohessa assistentti tulee itsekin hyvin perehtyneeksi säätötekniikan käytännön sovellukseen, ja samalla on myös mahdollisuus tutustua yliopistoon ja systeemitekniikan tutkimusryhmään työympäristönä.

Lisätietoja kurssista ja yksittäisistä laboratoriotöistä löytyy kurssin Noppa-sivulta noppa.aalto.fi/noppa/kurssi/as-0.2230. Sivuilta löytyy mm. viime vuoden laboratoriotöiden suoritusaikataulu, josta saa osviittaa tehtävän vaatimalta ajalliselta panostukselta. Aikataulu on kuitenkin neuvoteltavissa kunkin työn osalta erikseen.

Hakemukset pyydetään lähettämään mahdollisimman pian sähköisesti Janne Pietilälle (janne.pietila@aalto.fi), joka vastaa myös tehtävää koskeviin kysymyksiin. Paikat täytetään heti sopivien henkilöiden löytyessä.

Automaatio- ja systeemitekniikan laitos toimii Aalto-yliopiston Otaniemen kampuksen TUAS-talossa, osoitteessa Otaniementie 17.