Siirry pääsisältöön

Avoin työpaikka - Tohtorikoulutettava Automaatio- ja systeemitekniikan laitokselle

julkaistu 8.5.2012

Tohtorikoulutettava Systeemitekniikan tutkimusryhmään (Automaatio- ja systeemitekniikan laitos)

Aalto-yliopisto on teknillisten tieteiden, kauppatieteiden ja taideteollisen alan uusi monialainen ja kansainvälinen tiede- ja taideyhteisö. Aalto-yliopiston kulmakiviä ovat vahva opetus ja tutkimus. Perus- ja jatko-opiskelijoita uudessa yliopistossa on 20 000 ja henkilöstöä 4 500, joista professoreja 340.

Aalto-yliopiston Automaatio- ja systeemitekniikan laitoksen systeemitekniikan tutkimusryhmässä on tutkittu ihmisen ja koneen välistä yhteistoimintaa jo usean vuoden ajan. Tutkimuksen aiheena on analysoida liikkuvien työkoneiden automaatiojärjestelmään kertyvästä datasta kuljettajien työtapoja ja arvioida heidän suoritustasojaan. Edelleen pyritään kehittämään työkoneiden älykkyyttä siten, että koneet mukautuvat kuljettajan toimintaan ja opastavat käyttäjää työn aikana. Samalla saadaan tietoa koneiden ennakoivaan kunnonvalvontaan ja vikadiagnostiikkaan sekä useampien koneiden yhteistoiminnan optimointiin liittyen.

Haemme nyt Systeemitekniikan tutkimusryhmään määräaikaiseen työsuhteeseen tohtorikoulutettavaksi DI- tai vastaavan tutkinnon suorittanutta henkilöä. Tutkimuksen aiheena on ihmisen ja koneen välisen vuorovaikutuksen, datapohjaisen ennakoivan kunnonvalvonnan sekä useamman koneen yhteistoiminnan kehittäminen. Tehtävä edellyttää hyvin suoritettua ylempää korkeakoulututkintoa, joka sisältää tilastollisten datankäsittely- ja mallinnusmenetelmien perusteet (esim. automaatio- ja systeemitekniikka, informaatiotekniikka).

Lisäksi edellytetään Matlab-ohjelmiston tuntemusta sekä hyvää englanninkielen taitoa. Hakijan odotetaan suorittavan tutkimustyön ohessa aktiivisesti jatko-opintoja päämääränä tohtorin tutkinto. Tämä edellyttää myös tulosten aktiivista julkaisemista kansainvälisissä lehdissä ja konferensseissa.

Tutkimusta suoritetaan tiiviissä yhteistyössä teollisuuden ja muiden tutkimuslaitosten kanssa.

Vapaamuotoiset hakemukset pyydämme lähettämään viimeistään maanantaina 4.6.2012 sähköisesti Olli Haavistolle (etunimi.sukunimi@aalto.fi), joka vastaa myös tehtävää koskeviin kysymyksiin. Hakemuksen liitteenä pyydämme hakijaa toimittamaan seuraavat dokumentit: ansioluettelo, mahdollinen julkaisuluettelo ja suositukset sekä kopio ylemmän korkeakoulututkinnon opintorekisteriotteesta.