Siirry pääsisältöön

Diplomityöpaikka Autonomisten järjestelmien tutkimusryhmässä, haku 13.1.2012 mennessä

Julkaistu 15.11.2011

Automaatio- ja systeemitekniikan laitoksen autonomisten järjestelmien tutkimusryhmä hakee

AUTOMAATIOTEKNIIKAN OPISKELIJAA DIPLOMITYÖNTEKIJÄKSI

Agromassi projektiin. Agromassissa tutkitaan maataloustyökoneiden energiatehokkuutta, turvallisuutta ja integroitua monikoneautomaatiota. Projektissa myös sovelletaan ja kehitetään maataloustyökoneiden tiedonsiirtostandardia ISO 11783 (ISOBUS). Projektia rahoittaa 11 suomalaista maataloustyökonevalmistajaa sekä Tekes EFFIMA-ohjelman kautta. Tutkimusta tekevät kolme tutkimuslaitosta (Aalto, MTT, HY) sekä kuusi rahoittavaa yritystä.

Diplomityössä on tarkoitus kehittää ja toteuttaa "älykäs sihteeri" - sovellus maatalouden urakointityön avuksi. Mobiili-sovellus tulee osaksi suurempaa maataloustietojärjestelmää ja tehdään yhteistyössä tutkimusta tekevän yrityksen kanssa. Sovellus esimerkiksi avustaa urakoitsijaa järjestämällä olemassa olevat työtilaukset optimaalisesti annettujen kriteerien perusteella ottaen huomioon rajoitusehdot (esim. sää sekä asiakkaiden vaatimukset). Työssä edellytetään kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä ohjelmointiosaamista. Eduksi katsotaan optimointimenetelmien hallitseminen, tietämys mobiili-kehitysalustoista sekä tietokannoista.

Työn aloitus helmikuun alusta tai sopimuksen mukaan.

Työn valvojana toimii professori Arto Visala. Työn ohjaajana toimii tutkija Juha Backman.

Pyydämme lähettämään vapaamuotoisen kirjallisen hakemuksen, ansioluettelon sekä opintosuoritusotteen 13.1.2012 mennessä osoitteeseen: juha.backman@aalto.fi.

Lisätietoja antaa Agromassi-projektipäällikkö Juha Backman.