Siirry pääsisältöön

Diplomityöpaikka Autonomisten järjestelmien tutkimusryhmässä, haku 28.2.2011 mennessä

Julkaistu 04.02.2011

Automaatio- ja systeemitekniikan laitoksen autonomisten järjestelmien tutkimusryhmä hakee

AUTOMAATIOTEKNIIKAN/TUOTANTOTALOUDEN OPISKELIJAA DIPLOMITYÖNTEKIJÄKSI

Hakkuupään prosessointimittausten kehittäminen (MetrixPro) – tutkimusprojektiin. MetrixPro tutkii uusia mittaustekniikoita keskittyen metsäkoneen hakkuu- eli harvesteripäähän. Tavoitteena on mitata ja estimoida prosessoitavan puun rungon dimensiot sekä muut laatusuureet reaaliaikaisesti katkonnan yhteydessä. Tutkimuksessa kehitetään optisia konenäköön perustuvia puun dimensio- ja laatumittauksia, parannetaan ja testataan jo aikaisemmin tutkittuja menetelmiä sekä tutkitaan laitteiston sijoittamista, suojaamista ja kestävyyttä hakkuupäissä. Tutkimusosapuolina projektissa ovat Aalto-yliopiston Sähkötekniikan korkeakoulun Automaatio- ja systeemitekniikan laitos sekä Tampereen teknillisen yliopiston Systeemitekniikan laitos. Projektia rahoittavat Tekes, Metsäliitto, Stora Enso Oyj, Ponsse Oyj, John Deere Forestry Oy, Komatsu Forest Oy sekä Metsäteho Oy.

Diplomityössä selvitetään MetrixPro-projektissa tutkittavien uusien prosessointimittausten taloudellista hyötyä. Työssä tehdään tutkimusta tuotantolaitoskohtaisten aineistojen pohjalta, simuloimalla mittaustarkkuuden merkitystä sekä Case-tarkasteluilla. Työn tekijäksi haetaan automaatiotekniikan pää- tai sivuaineopiskelijaa jolla on suoritettuna vähintään sivuaineen verran tuotantotalouden opintoja. Diplomityöntekijä valitaan yhteistyössä Metsäteho Oy:n kanssa. Arvostamme yhteistyötaitoja, pitkäjänteisyyttä, joustavuutta, analyyttisyyttä ja hyvää opintomenestystä. Työ alkaa sopimuksen mukaan ja sen kesto on noin 6-8 kuukautta. Työpaikka sijaitsee Metsäteho Oy:n tiloissa (Snellmaninkatu 13, Helsinki).

Työn valvojana toimii professori Arto Visala (Aalto-yliopisto). Työn ohjaajana toimii erikoistutkija Tapio Räsänen (Metsäteho).

Pyydämme lähettämään vapaamuotoisen kirjallisen hakemuksen, ansioluettelon sekä opintosuoritusotteen 28.2.2011 mennessä osoitteeseen: mikko.miettinen@tkk.fi.

Lisätietoja antavat MetrixPro-projektipäällikkö Mikko Miettinen sekä Metsätehon tutkimuspäällikkö Jarmo Hämäläinen