Siirry pääsisältöön

Automaatiojarjestelmat

AS-84.1168 Automaatiojärjestelmät Current information about this course may be found in the Noppa Portal.

Ajankohtaista tietoa Ensimmäinen ekskursio 23.-25.9.2009 Automaatio 2009 messuille (lisätietoja). Sivujen päivitys vanhasta järjestelmästämme on vielä kesken tästä pääset tutustumaan erinäisiin ohjeisiin ja kurssia koskeviin tietoihin.

Laajuus 3 op (L)
Periodi I-II/2009-2010
Sisältö Opintojakson tarkoituksena on antaa perustiedot teollisuusautomaatiossa käytettävien automaatiojärjestelmien soveltamisessa ja suunnittelussa. Pääpaino on prosessiteollisuuden tuotannossa käytetyissä järjestelmissä, mutta myös kone-, rakennus- ja laiteautomaatiossa sovellettavia järjestelmiä tarkastellaan. Opintojakso koostuu luennoista ja pakollisista ekskursioista/harjoitustöistä. Ekskursioilla tutustutaan laitevalmistajien kehitystoimintaan ja sovellutuksiin tehtaissa. Opintojaksoon liittyy kiinteästi opintojakso AS-84.3268: Automaatiojärjestelmien projektityö. Se suositellaan suoritettavaksi seuraavana kevätlukukautena ja sen tarkoituksena on perehdyttää opiskelijat käytännössä automaatiojärjestelmien konfigurointiin ja ohjelmointiin ja käyttöön.
Esitietovaatimukset AS-84.1132 tai vastaava
Korvaavuudet AS-84.168
Suoritustapa Kolmelle ekskursiolle/harjoitystyöhön osallistuminen on pakollista ja näiltä on kirjoitettava yksi 6-10 sivuinen raportti (selventävä kaavio). Pitkä ekskursio lasketaan kahdeksi ekskursioksi. Puuttuvat ekskursiot voi korvata ylimääräisillä raporteilla tai ohjelmointityöllä (sovittava erikseen luennoitsijan kanssa). Ekskursioille ja harjoitustöihin ilmoittaudutaan Topissa. Raportti/harjoitustyöt otetaan opintojakson arvosanaa määrättäessä huomioon yhtenä tenttitehtävänä. Raportit palautettava sekä paperilla että sähköisessä muodossa (PDF tai Word). Tenttivaatimuksena luennot, opintomonisteet ja ekskursiot/harjoitustyöt.
Luennot KE 10 - 12, AS1 (TUAS-talo). Kirjallisena materiaalina käytetään opintomonistetta. Kurssimateriaalia ja linkkejä mm. vierailukohteiden sivuille ja muuhun matriaaliin löytyy myös kurssin www-sivuilta.
Harjoitustyöt Vuoden 2009 harjoitustyöt
Arvosteluperusteet Raportti/harjoitustyöt otetaan opintojakson arvosanaa määrättäessä huomioon yhtenä tenttitehtävänä.
Kirjallisuus luennot, opetusmonisteet,ekskursiot, harjoitukset
Opetuskieli suomi
Henkilökunta Opintojakson luennoitsija on DI Panu Harmo, TUAS-talon huone 2561, puh. 09 470 23313, 050-3316803. Panu.Harmo@tkk.fi .

Assistentteina toimivat Tekn.yo. Antti Karjalainen (antti.karjalainen@tkk.fi) (Harjoitustyö 2 + ekskursioita), Mikko Pulli (mikko.pulli@tkk.fi) (Harjoitustyö 1 + ekskursioita)

Vastaanottoajat xxx
Lisätietoja Ekskursioista ilmoitetaan luennoilla ja ne tulevat myös Noppa-portaalin uutisiin.