Siirry pääsisältöön

Automaatio- ja systeemitekniikan laitoksen historia

Vuonna 1997 laitoksen edeltäjä Teknillisen korkeakoulun Automaatio- ja systeemitekniikan osasto perustettiin. Sen toimialana oli automaation ja viestinnän teknologiat ja järjestelmät. Osastoon kuului neljä toimintayksikköä: automaatiotekniikan laboratorio, automaation tietotekniikan laboratorio, systeemitekniikan laboratorio ja viestintätekniikan laboratorio.

Vuonna 2008 silloisessa Teknillisessä korkeakoulussa tehtiin organisaatiomuutos, jossa yliopiston 12 osastoa muutettiin neljäksi tiedekunnaksi. Osastosta tuli Automaatio- ja systeemitekniikan laitos, joka liittyi Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekuntaan.

Viestintätekniikan laboratorio siirtyi organisaatiomuutoksessa Mediatekniikan laitoksen alle. Osaston muut kolme laboratoriota jäivät Automaatio- ja systeemitekniikan laitokseen. Automaation tietotekniikan ja systeemitekniikan laboratoriot muuttuivat tutkimusryhmiksi. Automaatiotekniikan laboratorio puolestaan jakautui kolmeksi uudeksi tutkimusryhmäksi, jotka ovat Automaatiotekniikka, Autonomiset järjestelmät ja Älykkäiden koneiden huippuyksikkö.

Vuonna 2010 Teknillinen korkeakoulu muodosti Helsingin kauppakorkeakoulun ja Taideteollisen korkeakoulun kanssa uuden yliopiston, jonka nimeksi tuli Aalto-yliopisto. Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta säilytti paikkaansa Aalto-yliopiston teknillisen korkeakoulun alla.

1.1.2011 Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu jakautui neljäksi erilliseksi Aalto-yliopiston alla toimivaksi korkeakouluksi, jotka ovat Insinööritieteiden korkeakoulu, Kemian tekniikan korkeakoulu, Perustieteiden korkeakoulu ja Sähkötekniikan korkeakoulu.

Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta siirtyi Sähkötekniikan korkeakoulun alle. Tiedekunta jakaantui itsenäisiksi laitoksiksi, joista yksi on nykymuotoinen Automaatio- ja systeemitekniikan laitos.