Siirry pääsisältöön

Pääaineet

Kandidaattivaiheessa kaikilla tutkinto-ohjelman opiskelijoilla on sama pääaine: automaatio- ja systeemitekniikka. Perusopinnot ja kanditason pääainemoduulit yhdessä luovat vankan pohjan osaamisen syventämiselle maisteritasolla.

Maisterivaiheessa pääaineissa suuntaudutaan jollekin automaatio- ja säätötekniikan alueelle. Pääaineen sisällä on mahdollisuus valinnoilla vielä painottaa opintojaan haluamallaan tavalla. Pääaineeseen useinmiten liittyvä diplomityö on sekin mahdollista suunnata eri tavoin. Diplomityö johtaa useimmissa tapauksissa valmistumisen jälkeiseen ensimmäiseen työtehtävään joko yrityselämän tai tutkimuksen parissa.

Tieteellistä tutkimusta ajatellen tutkinto-ohjelmaan on pyritty sisällyttämään riittävät ja monipuoliset valmiudet teoreettisten tietojen osalta omaksua alan tutkimustuloksia eri pääaineiden alueilla. Pääaineiden alojen kenttä tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia jatkaa opintoja ja suuntautua alan tieteellisen tutkimuksen pariin. Pääaineiden syventäviin opintoihin sisältyy opintojaksoja, joissa käsitellään myös alan tutkimustuloksia.

Kandidaattivaihe

Maisterivaihe