Siirry pääsisältöön

Tämän sivun tiedot ovat vanhentuneita!

AS330-3 Yrityksen viestintäjärjestelmät -syventävä moduuli

Kommunikationssystem i företag, Enterprise communication systems

Vastuuprofessorit: Eero Hyvönen (koordinoija), Eila Järvenpää, Kari Koskinen, [T-osaston vastuuhenkilö], Pirkko Oittinen.

Digitaaliset tietosisällöt ja tietoverkot tarjoavat uusia mahdollisuuksia yritysten ulkoiselle ja sisäiselle viestinnälle, tietosisältöjen ja palveluiden integraatiolle, sähköiselle liiketoiminnalle, tuotannon automaatiolle sekä tietojärjestelmien hajautetuille ratkaisuille verkkopalveluina.

Moduulissa opiskellaan verkkoperustaisia sähköisen viestinnän teknologioita ja sovellusmahdollisuuksia erityisesti yritysmaailman näkökulmasta. Aihepiirin osa-alueita ovat mm. automaatio-, tieto- ja viestintäjärjestelmien integraatio, tiedon ja tietämyksen hallinta ja kommunikointi yrityksissä sekä tuotedokumentaatio ja tekniikka markkinointiviestinnässä.

kurssi nimi op
Valitse vähintään neljä kurssia seuraavista
AS-75.3133 Mediatuotantoprosessit ja -järjestelmät L 5
AS-75.3600 Semanttiset web-palvelut L 4
AS-116.3110 Teollisuuden tietojärjestelmät 4
T-86.5141 Enterprise Systems Architecture 4
TU-53.1030 Knowledge and Competence Management 3
Valitse lisäksi seuraavista niin että 20 op täyttyy
AS-75.3206 Viestintätekniikan harjoitustyöt V 2-9
AS-75.3400 Älykkäiden viestintäjärjestelmien projektityöt L V 2-9
AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt 2-9
T-86.5150 Yritysten tietojärjestelmien erikoistyö L V 3-9
TU-53.1310 Advanced course on knowledge and competence management P 4

Tämän sivun tiedot ovat vanhentuneita!