Siirry pääsisältöön

Tämän sivun tiedot ovat vanhentuneita!

Viestintätekniikka- perusmoduuli

Viestinnällä tarkoitetaan prosesseja, joissa luodaan, välitetään, vastaanotetaan ja käytetään informaatiota merkitysten synnyttämiseksi vuorovaikutuksessa informaation, järjestelmien ja muiden käyttäjien kanssa. Viestintätekniikka koostuu viestinnän mahdollistavista teknologioista. Aihealue kattaa sisältöjen tuotannon ja -hallinnan, julkaisemisen sekä painetussa että sähköisessä mediassa ja sisältöjen sekä viestintäjärjestelmien käyttöön liittyvät kysymykset.

Viestintätekniikan keskeisiin osa-alueisiin kuuluvat tiedon esittäminen ja hallinta, mediavälitteisen viestinnän tyypit sekä käyttäjän rajapinta viestintävälineisiin. A1-moduuliin sisältyvät kurssit antavat perustiedot näiden osa-alueiden keskeisistä periaatteista ja teknologioista painottaen informaatio- ja käyttäjäkeskeistä näkökulmaa.


Esitietovaatimus: T-110.1100 Johdatus tietoliikenteeseen ja multimediatekniikkaan

kurssi nimi op
AS-0.1110 XML-kuvauskielten perusteet *) 3
AS-75.1107 Median lajityypit 4
T-76.1143 Tiedonhallintajärjestelmät 5
T-111.2350 Multimediatekniikka 4
T-121.2100 Johdatus käyttäjäkeskeiseen tuotekehitykseen 2
Inf-0.3100 Verkostojen perusteet 2
Yhteensä 20

* Kurssi AS-0.1110 XML-kuvauskielten perusteet sisältyy sekä automaatio- ja systeemitekniikan että viestintätekniikan perusmoduuleihin. Jos opiskelija opiskelee AS-laitoksen tarjoamaa pää- ja sivuainetta, tulee toiseen perusmoduulin valita XML-kuvauskielten perusteet -kurssin tilalle puuttuva kurssisuoritus ohjelman yhteisten opintojen (O-moduuli) vaihtoehtoisista kursseista.

Tämän sivun tiedot ovat vanhentuneita!