Siirry pääsisältöön

Pääaineet

Kandidaattivaiheessa Automaatio- ja systeemitekniikan tutkinto-ohjelmassa kaikilla opiskelijoilla on sama pääaine: automaatio- ja systeemitekniikka. Maisterivaiheessa on valittavissa kolme pääainetta: älykkäät tuotteet, automaation tietotekniikka ja -järjestelmät sekä teollisuusautomaation signaalinkäsittely ja säätötekniikka.

Kandidaatin tutkinnossa pääaine muodostuu tutkinto-ohjelmaan kuuluvasta perusmoduulista (A1) ja sen jatkomoduulista (A2). Perusopinnot ja kandin tutkinnon pääainemoduulit yhdessä luovat vankan pohjan osaamisen syventämiselle diplomi-insinöörin tutkintoa suoritettaessa.

Diplomi-insinöörin tutkinnossa pääaineissa suuntaudutaan jollekin automaatio- ja säätötekniikan alueelle. Pääaineen opinnot muodostuvat maisterivaiheessa syventävästä moduulista (A3). Pääaineen sisällä on mahdollisuus valinnoilla vielä painottaa opintojaan haluamallaan tavalla.

Opiskelijan pääaine muodostuu kokonaisuudessaan kolmesta tutkinto-ohjelmaan kuuluvasta moduulista: alemman tai ylemmän perustutkinnon yhteydessä suoritetusta perusmoduulista (A1) ja sen jatkomoduulista (A2) sekä mainitun jatkomoduulin yhdestä syventävästä moduulista (A3). Vaikka opiskelija suorittaisi useamman samaan jatkomoduuliin perustuvan syventävän moduulin, hänen tutkintoonsa sisältyy ainoastaan yksi pääaine.

Kandidaattivaihe

Maisterivaihe

Automaatio- ja systeemitekniikan pääaineiden opinnot antavat laaja-alaiset valmiudet toimia alan teollisuuden ja tutkimuksen parissa. Keskeistä pääaineen opinnoissa on laaja-alaisten valmiuksien hankkiminen automaatio- ja systeemitekniikan alalla käytettävistä ohjauksen ja hallinnan menetelmistä, jotka mahdollistavat työskentelyn hyvinkin erityyppisillä alueilla.

Automaatio- ja systeemitekniikan laitoksella toimii useita tutkimusryhmiä sekä perus- että soveltavan tutkimuksen parissa. Lisätietoja saa laitoksen verkkosivuilta.