Siirry pääsisältöön

Kurssit

Selitteet

L Jatkotutkintoon kelpaava kurssi
V Vaihtuvasisältöinen kurssi
I-II Kurssi kestää periodit I ja II
I,II Kurssi järjestetään periodeilla I ja II


Huom! Alla oleva kurssilista ei ole ajantasalla oleva kurssilista. Klikkaamalla kurssin nimeä pääset Noppaan, jossa kerrotaan kurssin ajantasainen tilanne. 17.2.2014.


AS-0 Laitoksen yhteiset kurssit

Syyslukukausi / autumn term

II AS-0.1401 Automaatio- ja systeemitekniikka toimialana 1 op
I-II AS-0.2230 Automaatio- ja systeemitekniikan laboratoriotyöt 2-6 op
I-II AS-0.3100 Automaatio- ja systeemitekniikan seminaari 3 op
I-II AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt 2-9 op
I-II AS-0.3301 C++-ohjelmointi 4 op
I-II AUT.kand AS-, INF- ja TU -tutkinto-ohjelmien kandidaattiseminaari 10 op

Kevätlukukausi / spring term

III-IV AS-0.1103 C-ohjelmoinnin peruskurssi 6 op
III-IV AS-0.3100 Automaatio- ja systeemitekniikan seminaari 3 op
III-IV AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt 2-9 op
III-IV AUT.kand AS-, INF- ja TU -tutkinto-ohjelmien kandidaattiseminaari 10 opAS-74 Systeemitekniikka

Syyslukukausi / autumn term

I-II AS-74.1101 Tietokonesimulointi 3 op
I AS-74.1102 Säätötekniikan matemaattiset apuneuvot 2 op
I AS-74.1106 Johdatus Matlab-ohjelmiston käyttöön 1 1 op
II AS-74.1107 Johdatus Matlab-ohjelmiston käyttöön 2 1 op
I-II AS-74.1119 Automation in Pulp and Paper Processes (ei lukuvuonna 2008-2009) 4 op
I-II AS-74.2112 Digitaalinen säätö 3 op
I-II AS-74.2400 Systeemidynamiikka 4 op
I-II AS-74.3101 Dynaamiset järjestelmät 4 op
I-II AS-74.3123 Mallipohjaiset säätöjärjestelmät L 4 op
I-II AS-74.3178 Micro- and Nanorobotics L 4 op
I-II AS-74.4180 Automatic modelling of industrial plants using semantic specifications L 4 op
I-II AS-74.4191 Monimuuttujaregression menetelmät L 4 op
I,II AS-74.4192 Kybernetiikan alkeet L 3 op
I-II AS-74.4330 Systeemitekniikan jatko-opintoseminaari L,V 4-8 op
I,II AS-74.4340 Systeemitekniikan erikoiskurssi L,V 1-8 op

Kevätlukukausi / spring term

III AS-74.1106 Johdatus Matlab-ohjelmiston käyttöön 1 1 op
IV AS-74.1107 Johdatus Matlab-ohjelmiston käyttöön 2 1 op
III-IV AS-74.2111 Analoginen säätö 3 op
III-IV AS-74.3114 Tietokonemallintaminen L 5 op
III-IV AS-74.3115 Neuro-fuzzy -laskenta automaatiotekniikassa L 3 op
III-IV AS-74.3125 Optimal, Adaptive and Robust Control L 5 op
III-IV AS-74.3135 Servotekniikka 3 op
III-IV AS-74.3136 Johdatus mikrosysteemeihin 3 op
III-IV AS-74.3179 Aika- ja paikkariippuvaisten prosessien mallintaminen ja säätö L 5 op
III-IV AS-74.3180 Rakennusautomaatio (vuorovuosin, seuraavaksi 2009) 3 op
III-IV AS-74.3199 Wireless Automation L 4 op
III,IV AS-74.4192 Kybernetiikan alkeet L 3 op
III-IV AS-74.4330 Systeemitekniikan jatko-opintoseminaari L,V 4-8 op
III,IV AS-74.4340 Systeemitekniikan erikoiskurssi L,V 1-8 opAS-84 Automaatiotekniikka

Syyslukukausi / autumn term

I-II AS-84.1128 Automaatio- ja säätötekniikan perusteet (old) 3 op
I-II AS-84.1132 Automaatio- ja säätötekniikka (old) 5 op
I-II AS-84.1168 Automaatiojärjestelmät (old) 3 op
I AS-84.3125 Estimointi- ja sensorifuusiomenetelmät L 3 op
II AS-84.3126 Koneaistit (old) L 3 op
I-II AS-84.3134 Energiatekniikan automaatio (old) 3 op
II AS-84.3140 Robot Algorithms L 4 op
I-II AS-84.3144 Kenttä- ja palvelurobotiikka L 4 op
I AS-84.3146 Käyttäytymispohjainen robotiikka L 3 op
I-II AS-84.4340 Automaatiotekniikan jatko-opintoseminaari (old) L,V 4-8 op

Kevätlukukausi / spring term

III-IV AS-84.1137 Robotiikka (old) 3 op
III-IV AS-84.2161 Automaation signaalinkäsittelymenetelmät (old) 5 op
III AS-84.3127 Paikannus- ja navigointimenetelmät (old) L 3 op
IV AS-84.3147 Automaation käyttöliittymät (old) L 3 op
IV AS-84.3149 Bioniikka (old) 3 op
III-IV AS-84.3165 Bioteknisten prosessien automaatio 3 op
IV AS-84.3169 Verkotettu automaatio (old) L 3 op
III AS-84.3180 Pienikokoisten autonomisten laitteiden mekatroniikka 3 op
III AS-84.3190 Epälineaarinen mallintaminen ja ohjaus L 3 op
III-IV AS-84.3268 Automaatiojärjestelmien projektityö (old) 3 op
IV AS-84.3271 Automaation sulautetut järjestelmät (old) 3 op
III-IV AS-84.4340 Automaatiotekniikan jatko-opintoseminaari (old) L,V 4-8 op
IV AS-84.Z Autonomous Agents and Multiagent Systems (Spring 2010 only) L 3 opAS-116 Automaation tietotekniikka

Syyslukukausi / autumn term

I-II AS-116.1100 Kappaletavaratuotannon automaatio 4 op
I-II AS-116.2120 Automaation tietotekniset järjestelmät 5 op
I-II AS-116.3160 Tapahtumapohjainen simulointi L 3 op
I AS-116.3180 Automaatiojärjestelmien luotettavuus L 3 op
I-II AS-116.4140 Automaation tietotekniikan jatko-opintoseminaari L,V

Kevätlukukausi / spring term

III-IV AS-116.3110 Teollisuuden tietojärjestelmät 4 op
IV AS-116.3172 Automaation ohjelmistokomponentit ja sovelluspalvelut L 5 op
III-IV AS-116.3190 Laajennetun tuotteen tietotekniikka 4 op
III AS-116.3200 Reaaliaikajärjestelmien mallintaminen L 3 op
III-IV AS-116.4140 Automaation tietotekniikan jatko-opintoseminaari L,V