Siirry pääsisältöön

Maisterivaiheen pääaine:
Teollisuusautomaation signaalinkäsittely ja säätötekniikka ETA3007

Signalbehandling och reglerteknik i industriautomation, Signal processing and control engineering in industrial automation

AS230-3 Teollisuusautomaation signaalinkäsittely ja säätötekniikka -syventävä moduuli

Vastuuprofessorit: Kai Zenger (koordinoija), Jussi Suomela, Kari Koskinen ja Arto Visala.

Voimakkaasti kehittyneet tieto- ja tietoliikennetekniikka mahdollistavat automaatiossa mittaustiedon keräämisen entistä laajemmin koneista, prosesseista ja muista monimutkaisista järjestelmistä. Ihminen ei pysty tätä valtavaa tietomäärää analysoimaan, vaan analysointi tehdään automaattisesti tehokkailla signaalinkäsittelyn ja tiedonlouhinnan menetelmillä, joiden sovelluksia ovat älykkäät anturit ja toimilaitteet, konenäkö sekä kunnonvalvonta ja vikadiagnoosi.

Moduulin kursseissa annetaan valmiudet ymmärtää ja soveltaa näitä menetelmiä teollisuusautomaatioon. Jalostettu mittaustieto hyödynnetään kompleksisten järjestelmien automaattisessa säädössä. Kursseilla käydään läpi tärkeimmät nykyautomaation säätötekniikan teoreettiset menetelmät, joita sovelletaan teollisten prosessien, kokoonpanolinjojen, robottien ja koneiden sekä tietoliikennejärjestelmien säädöissä.

kurssi nimi op
AS-74.3123 Mallipohjaiset säätöjärjestelmät 4
AS-84.3125 Estimointi- ja sensorifuusiomenetelmät L 3

Seminaari (ei vaadita toisen A3 -moduulin suorituksessa)

AS-0.3100 Automaatio- ja systeemitekniikan seminaari 3

Projektitöitä 3 op (ei vaadita toisen A3 -moduulin suorituksessa)

AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt V 2-9

Vaihtoehtoiset kurssit; valitse listasta siten että 20 op täyttyy