Siirry pääsisältöön

Tämän sivun tiedot ovat vanhentuneita!

Automaatio- ja systeemitekniikka- perusmoduuli

Automaatio- ja systeemitekniikka on luonteeltaan järjestelmätekniikkaa, jossa kokonaisuuksien hallinnalla on keskeinen osuus. Ohjauksen ja hallinnan menetelmät ovat yleisiä, ja niitä käytetään erityyppisillä sovellusalueilla. Automaatio- ja systeemitekniikan ammattilaisille on siten tärkeää hallita perustiedot laaja-alaisesti.

Perusmoduulin järjestelmäkurssit käsittelevät automaation ja systeemitekniikan keskeisiä järjestelmiä prosessiteollisuudessa ja kappaletavaratuotannossa. Koneenrakennustekniikan perustietoja tarvitaan mekatroniikassa, ja robotiikassa esitetään liikkeen ohjauksen peruskäsitteet ja -menetelmät. Erilaisten järjestelmien integrointi on keskeistä automaation tietotekniikassa. Automaation suunnittelumenetelmät ovat mallipohjaisia, ja simulointia käytetään yleisesti suunnittelussa.

Perusmoduulin tarkoituksena on antaa käytännönläheinen kuva automaatio- ja systeemitekniikasta ennen keskeisten menetelmäkurssien opiskelua jatkomoduulissa. Perusmoduuli ei sisällä automaatio- ja säätötekniikan peruskurssia, jonka oletetaan sisältyvän edeltäviin opintoihin.

kurssi nimi op
Kon-41.2010 Koneenrakennustekniikka B 4
AS-0.1110 XML -kuvauskielten perusteet 3
AS-74.1101 Tietokonesimulointi 3
AS-84.1168 Automaatiojärjestelmät 3
AS-116.1100 Kappaletavaratuotannon automaatio 4
AS-84.1137 Robotiikka 3
Yhteensä 20

Tämän sivun tiedot ovat vanhentuneita!