Siirry pääsisältöön

Automaatio- ja systeemitekniikan kandidaatintyöt

2016

Mika Ahistus
Aurunkopaneelin optimijännite
Kiril Cheremetiev
Lyijyakun simulointianalyysi: purkautuminen ja itsepurkautuminen
Anders Elf
Sakernas internet (Internet of Things) inom byggnadsautomation
Ossi Galkin
Pieni maailma verkostot
Teo Haapajärvi
Automaattiset törmäyksenestojärjestelmät autoissa
Matias Harjula
Mätning av produktionseffektivitet som nyckeltal inom diskret tillverkning
Janna Huuskonen
Useiden luokittelijoiden yhdistämiseen perustuvat koneoppimismenetelmät
Henri Immonen
Simultaneous segmentation and classification with convolutional neural networks
Kristian Klemets
Semanttiset RDF-tietokannat ja niiden teollisuussovellukset
Miikka Koistinen
Motion planning for mobile microrobots
Asarias Liikanen
Korkeataajuiset DC/DC muuntimet
Tuomas Lopez
Application development tools of OPC UA
Timo Mauranen
Teollisen internetin tiedonsiirtoprotokollat ja middleware-ohjelmistot
Kimmo Ojala
Teollisuusrobottien etäohjelmointimenetelmät
Joonas Parkkila
Sisäilman haitta-aineet ja niiden mittaaminen
Aleksi Pesonen
PLC code generation from SysML models
Miia Rantala
PID-säädin ja sen modernit viritysmenetelmät
Tommi Saarinen
Esineiden Internetin mahdollisuudet itsenäistä asumista tukevissa palveluissa
Otto Sassi
Renkaan ja tienvälisen kitkan optimointi sähköisten järjestelmien avulla
Matti Siponen
AutomationML ja sen sovelluksia laitossuunnittelussa
Sauli Sjögren
Soft robots
Juho Sundin
Mikrobiologiset robotit
Samuli Vaara
Liikesäädön eri menetelmät robotin suorittamassa kokoopanotyössä
Aapo Vienamo
Reaaliaikainen pistepilven tiedonkäsittely
Pyry Vikberg
Kauko-ohjaus ohjelmoinnissa esimerkin avulla
Erik Zilliacus
Inverse Reinforcement Learning

2015

Teemu Alonen
Ohjelmistojen uudelleenkäyttö ja sen erityispiirteet teollisuuden automaatiosovelluksissa
Daniel Fabricius
Cybersäkerhet i SCADA-nätverk
Ville Heinonen
Työkoneen asennon mittaaminen
Juha Hovi
RGB-D-mittauksiin perustuvat segmentointimenetelmät
Markus Johansson
Lyijyakkujen simulaatiotutkimus
Atro Karvinen
Varastoautomaatiojärjestelmät
Johannes Kaunisvaara
Ionipropulsio ja Hallin ilmiöön perustuvat moottorit
Atte Koskela
Maanalaiset robotit
Ville Kukkonen
Luontoa mukailevat optimointialgoritmit
Lassi Kääriäinen
Yhden kortin mikrotietokoneiden ohjelmointi
Janne Luukkaa
Sakernas Internet (Internet of Things) i hemautomation och boende
Jaakko Mattila
A Survey on Decentralized Coordination and Control in Multi-robot Systems
Magnus Nyholm
Cybersäkerhet i det digital hemmet
Petrus Pajunen
Tekniikka apuna ikääntyneen itsenäisessä ruokailussa
Linming Pan
Muotoa muuttavan esineen paikannus palvelurobotiikassa
Oskari Pekkala
Linkitetty tieto ja teollisuussovellukset
Kalle Rauhio
Keinolihakset robotiikassa
Olli Riikonen
Simulaattorikoulutukset rikastusteollisuudessa
Niko Silvonen
Autonomiset koneet kaivosteollisuudessa
Mikko Tiainen
DEA-menetelmä päätöksentekoyksiköiden tehokkuuden vertailussa
Tuomas Tiira
Tilannekatsaus: Puettava robotiikka ja kyborgit tänään
Eero Väänänen
Itseajavien ajoneuvojen tekniikka ja turvallisuusratkaisut Suomen olosuhteissa

2014

Jukka Johannes Ahola
Keräilyvarastotoiminnan tekniset apuvälineet
John Boström
Laboratorieautomation inom hälsovården
Dimitar Boyadzhiev
Cybersecurity in Industrial Automation and Control Systems
Topias Hacklin
Liiketoimintaprosessien uudelleensuunnittelu ERP-järjestelmissä
Joel Huttunen
Ohjelmistoratkaisut robotin arkkitehtuurissa
Antti Ilmavirta
Rakennetun ympäristön kyberturvallisuus
Johannes Isaksson
Tasapainoilumenetelmät robotiikan sovelluksissa
Samppa Jenu
Polttokennot ajoneuvoissa ja liikkuvissa työkoneissa
Antti Järvi
Keinotekoisen hajuaistin anturit ja hahmontunnistusalgoritmit
Ville Kattelus
Siivousrobotit
Nicholas Kukka
Automatisoitu arvopaperi- ja hyödykekaupankäynti
Paul Laihonen
Metsän liikkuva maastolaserkeilaus
Ilkka Laine
Pistepilven kohteiden ryhmitteleminen ja tunnistaminen
Lauri Lehtimäki
Sovellusten kehittäminen OPC UA:n avulla
Jussi Linko
Kävelevien robottien sähkömekaaninen rakenne
Tero Liukko
UHF RFID -tunnisteen paikannusmenetelmät jakeluauton lastauksessa
Amin Modabberian
Aalto-2 nanosatelliitin energijärjestelmän piirilevyn suunnittelu
Petri Niemelä
Nanosatelliittien lento-ohjelmistojen laadunvarmistus
Joonas Nurmi
Muuttuvasäteisen pyörän tekniset ratkaisut ja sovellukset
Tero Ojala
Yksikkötestaus PLC sovellusten kehittämisessä
Antti Elias Paloposki
Raman-analyysi mineraalien tunnistuksessa
Sakari Pesonen
Joustavarakenteiset robotit
Aapo Rantala
Piiläppiin perustuva keinotekoinen hajuaisti
Johannes Rauhamaa
moniagenttijärjestelmien sovellukset älykkäässä sähköverkossa
Mikko Rekola
Akustinen mikromanipulaatio
Tarmo Räntilä
OPC UA:n uudet tietomallit
Marko Saari
Pienlogiikat ja niiden ohjelmointi
Lauri Saikko
Liikkuvan robotin haptinen käyttöliittymä
Eemi Salo
Dieselmoottorien päästöt ja mallipohjaiset menetelmät päästöjen vähentämiseksi
Eero Santamala
Taajuusmuuttajien käyttö kaivoksissa
Tatu Sara-Aho
Kulkukelpoisuuskartat robotiikassa
Severi Siitonen
Hall-ilmiö ja sen hyödyntäminen puolijohteiden karakterisoinnissa
Eero Siivola
Virtuaalimittaukset mineraalirikastuksessa
Juhana Suhonen
Älykäs liikenne laiteläheisesti
Lauri Vänttinen
Pelastusrobotiikan nykytila
Noora Vänttinen
Robocup: Standardialustaliiga

2013

Aki Ali-Vehmas
Työntekijän kykyjen mallintaminen ja käyttötarkoitukset
Michael Asplund
Händelsebaserad estimering inom trådlös automation
Johan Backlund
Vihivaunujärjestelmät ja liikkuvat robotit keräilyvarastoissa
Liangyu Chen
Sähköisten ajoneuvojen langaton lataus
Laura Gröhn
RFID-tunniste golfympäristössä
Tomi Haapamäki
Vahvistusoppiminen robotiikassa
Otso Jousimaa
Langaton energiansiirto robotiikassa ja liikkuvissa koneissa
Miika Karanki
Mallifuusio anturiverkoissa hajautetun identifioinnin apuvälineenä
Janne Kemppainen
Automaatiojärjestelmien tietoturvan analysointimenetelmät
Karri Kumara
Testiohjautuva ohjelmistokehitys automaatiojärjestelmien kehityksessä
Mikko Kyllönen
Vetypolttokennon ohjaus
Aku Kyyhkynen
Biologiset polttokennot mobiililaitteiden ja implanttien teholähteenä
Kristian Laakkonen
Energiatehokkaat MAC-protokollat langattomissa anturiverkoissa
Thomas Langenskiöld
Metoder för reducering av data i trådlösa sensornätverk
Pia Lindqvist
Ikääntyneiden kotona asumisen turvallisuutta lisäävät järjestelmät
Lauri Liukko-Sipi
Ajonvakauden hallintajärjestelmät raskaissa ajoneuvoyhdistelmissä
Matti Marttinen
Älykkäiden sähköverkkojen tietoturvallisuus
Juuso Meriläinen
Mineraalien rikastusprosessien simulointi
Arto Mikola
Sähköajoneuvojen pikavaihdettavien akkujen mahdollisuudet ja haasteet
Niklas Paganus
Smarta informationssystem för institutionella fastigheter
Markus Peltola
Biologisiin näköjärjestelmiin perustuvat menetelmät kuvasegmentoinnissa
Oskari Pétas
Autonomisten ja puoliautonomisten liikkuvien työkoneiden tekniikan taso
Samuli Peurasaari
Modernit kuvasegmentointimenetelmät
Elmeri Poikolainen
Sisätilassa lentävät robotit
Susanna Porkka
Automaatio viljankuivauksessa
Jerry Pussinen
Koneoppimismenetelmien hyödyntäminen kappaleiden manipulointitehtävissä
Tuomas Ruotsalainen
Autonomisen auton tilannekuvan muodostaminen
Mikko Salama
Autojen turvallisuus
Juho Salmi
Ilmastonmuutoksen systeemidynaaminen mallinnus ja simulointi
Tommi Salminen
Käsivarsirobottien uudet ominaisuudet
Kalle Sandvik
Tekniska lösningar för att minska byggnaders vattenkonsumtion
Henry Sanmark
Lento-ohjelmistojen kehitysprosessit nanosatelliiteille
Miikka Sarajärvi
Langattomuus, Automaatio, Hyödyt, Haasteet
Otto Sirola
Elektromyografia ja kiihtyvyysanturit käden eleiden tunnistuksessa
Matias Snickars
Kombination av CAN-nätverk och trådlösa sensornätverk
Mikael Stenstrand
Intelligent automation i egnahemshus
Riku Taivalantti
SysML-pohjainen automaatiojärjestelmien kehitysprosessi
Tero Juho Takala
Ympäristöstään käyttöenergiansa ottavat langattomat anturit
Matti Tuomi
Parvioptimointi
Vili Tuomisaari
Rakennusautomaatiolla hyvä sisäilman laatu ja sopiva lämpötila
Teppo Uimonen
Koneoppiminen kulkukelpoisuuden analysoinnissa
Johan Vepsäläinen
Venyvän elektroniikan valmistus ja käyttö lääketieteellisissä sovelluksissa

2012

Antti Alakiikonen
Kontinuumimanipulaattorin rakenneratkaisut ja toimilaitteet
Lauri Andler
Eri polttoaineilla toimivien matalan lämpötilan polttokennojen hyödyt ja haitat
Miikka Eloranta
Huonevasteen digitaalinen korjaus säätötekniikan näkökulmasta
Joona Elovaara
Lintubongaus säätutkalla
Tommi Forsman
Suunnittelumallit liiketoimintaprosessien mallinnuksessa
Severi Haverila
Konenäkösovellukset mineraalirakeiden tunnistuksessa
Mikko Juhani Ikonen
Systeemidynaamiset mallit poliittisen päätöksenteon tukena - talouskriisien näkökulma
Eero Järviluoma
Läsnäolotunnistus älykkäissä ympäristöissä
Ristomatti Karppanen
Teollisuusprosessien datapohjainen laadunvalvonta
Matias Katajamäki
Langattomat verkot automaatiolle
Panu Kauppinen
Prosessoriajan ja muistiavaruuden osioinnin hyödyntäminen automaatiosovelluksisa
Wille Keltikangas
Useiden liikkuvien kohteiden seuranta videokuvassa
Peter Kronström
Automatisoitu auto kaupunkiympäristössä
Joonas Kröger
Neliroottorikoptereiden sovellukset
Antti Kulpakko
Biomimeettisesti lentävät robotit
Matti Laukkanen
Kasvuston infrapunakuvantaminen
Juho Leinonen
Automaattinen parametrien viritys vaahdotusprosessissa
Toni Liski
Kohteiden paikantaminen kamerakuvasta käyttäen geometrista mallia
Jere Liukkonen
Synteettiset strukturoidut adhesiivit robotiikassa
Timo Lohenoja
Langaton automaatio prosessiteollisuudessa
Otso Mäki
Singular Spectrum Analysis -menetelmän sovellukset
Vesa Nikkilä
Ajoneuvoyhdistelmän peruutus - reitin suunnittelu
Henri Nikula
Tuotannon hienokuormitusohjelmistojen arviointi
Olli-Pekka Osmala
Fyysiset kudosmallit lääketieteen bioimpedanssitomografiassa
Olavi Peltonen
Kuvatekstuurimenetelmät lääketieteessä ja kaukokartoituksessa
Pyry Piirainen
Integraatio rakennusautomaatiossa
Antti Pohjalainen
Langattomien antureiden energiansäästö datakeskeisin laskennallisin keinoin
Henri Pohjalainen
Paikalliset hakualgoritmit job shop -tuotannon hienokuormituksessa
Aleksi Salonen
Avaruusrobotit planeettojen tutkimuksessa
Valter Sandström
Sensorer för fullständigt trådlös automation
Roope Savolainen
3D-näyttöjen tekniikka ja kehitys
Lauri Sorsa
4kW vetypolttokenno teholähteen toimintakuntoon saattaminen
Markus Suonto
Vedyn tuottaminen eri elektrolyysiteknologioilla
Heikki Tahvanainen
Liikennejärjestelmien systeemidynaaminen mallintaminen ja simulointi
Ville Toiviainen
Työkoneketju ja sen säätö
Tatu Tolonen
Robotin maailmanmallit
Ian Tuomi
Logiikkakaavioiden generointi tehdassuunnittelussa
Tomi Tuovinen
Tietoturva teollisuuden tuotannonohjausjärjestelmissä, case MES-järjestelmä
Hanna Ukkola
Kontinuumimanipulaattorin innovatiiviset tarttujat kotiympäristössä
Antti Valkonen
Monikonejärjestelmien reitinsuunnittelu
Jouni Valtonen
Aktiivinen äänenvaimennus: toimilaitteet ja käyttökohteet
Janne Venäläinen
Näköpohjainen robottitarttuminen ennalta tuntemattomiin esineisiin
Aleksi Ålander
3D-laserskannerit

2011

Bjarne Boström
Ulkotiloissa liikkuvien robottien toimintaympäristön kulkukelpoisuuden analysointi
Niko Böckerman
Älykkäät NIALM-järjestelmät ja niiden laitteiden tunnistamiseen käyttämät menetelmät
Jussi-Petteri Enroos
Sonifikaatio
Niilo Sakari Heinonen
Konttisataman toiminta ja suunnittelu
Johan Holmberg
Integraatiotestialustan määrittely
Hannu Häyrinen
Evoluutiolaskenta kombinatorisessa optimoinnissa
Risto Kaijaluoto
Ihmisten liikkeiden seuranta kamerajärjestelmillä
Janne Korhonen
IEC 61131-3 toimilohkokielen olio-ohjelmointilaajennukset
Heikki Laitasalmi
Hammastankohissin ohjausarkkitehtuurit
Lauri Lammi
Jokasuuntainen kuvaus robotiikkasovelluksissa
Riku Lehto
Etäisyysmittausteknologiat ja niiden soveltaminen työkoneympäristöön
Rosa Leinonen
Konttisatamien mallintaminen ja simuloiminen
Hannu Leppinen
Nanosatelliittien asennonsäätöratkaisut
Mikko Mulari
Palveluliiketoiminnan systeemidynaamiset mallit
Jaakko Nikkola
Systeemidynamiikan hyödyntäminen yritysten strategisessa päätöksenteossa
Heikki Nikula
PLC-ohjelmointiympäristön integraatio automaatiosuunnittelutietokantaan
Matti Pekkanen
Semanttinen kartoitus robotiikassa
Janne Pirttimäki
Teollisuuden tietojärjestelmien integrointi ISA-95:n avulla
Mikko Pulkki
Tiedonmallinnus OPC Unified Architecture määritelmillä
Tuomas Pylvänen
Radiosignaaliin perustuvan paikannusjärjestelmän tarkkuuden lisääminen suodattimen avulla
Jerri Rantio
Startup-liiketoiminnan systeemidynaaminen mallinnus
Otso Saarentaus
Ilma-polttoainesuhteen uudet säätömenetelmät ottomoottoreissa
Joel Saastamoinen
Voimalaitoksen ennakoivan huollon menetelmät
Teemu Sairanen
Teollisuusprosessisimulaattorit
Paula Siren
Kuvavahvistimen käyttö indosyaniinivihreäkuvantamisessa
Juho Sorvettula
Digitaalisen kameran resoluution mitat ja mittaaminen
Tommi Tikkanen
Autonomisten ajoneuvojen ympäristönhavainnointitekniikat ulkotiloissa
Antti Valli
Systeemidynamiikka avoimuuden välineenä poliittisessa päätöksenteossa

2010

Toni Enqvist
Toiminnanohjausjärjestelmän ja tuotetiedon hallinnan integrointi konepajateollisuudessa
Markus Heimonen
Organisaatiomuutoksen läpivienti yliopisto-organisaatiossa: Case Aalto-yliopisto
Elina Hiltunen
Avustavan automaation käyttöliittymät
Tapio Hirvikorpi
Pakattu mittaus
Konsta Hölttä
Liikkuvien robottien paikallinen esteenväistö ja liikkeensuunnittelu
Kosti Jokinen
Optimaalisten asejärjestelmäportfolioiden tunnistaminen
Antti Kangasrääsiö
Adaptiivisen säädön menetelmät
Olli Kilkki
Tietoverkon palvelun laadun vaikutus säätöjärjestelmän suorituskykyyn
Eero Laukkanen
Tiedonkeruu ohjelmointivirheiden raportoinnissa
Niilo Lusila
Stereovideon lääketieteelliset sovellukset
Heikki Pyylampi
Valmistuksenohjauksen tietojärjestelmät
Lassi Juhani Seppälä
Rakennuksen energiatehokkuuden mittaaminen ja energian kulutuksen vähentäminen
Mikael Siirtola
Tehtaista koteihin - robotiikan lyhyt historiikki, nykytilanne ja eettiset ongelmat
Markus Strandvall
Cloud computing
Juha-Pekka Tajakka
Liikkeensuunnittelu monirobottijärjestelmässä
Marko Martin Westerlund
Henkilölaskenta, ihmisten seuranta ja toimien tunnistaminen sisätiloissa

2009

Lauri af Heurlin
Ajoneuvotutkat
Dan Anttila
Sähköauton teknisten läpimurtojen vaikutus sähköisiin työkoneisiin
Panu Auvinen
Automaation merkitys kasvaville kansantalouksille
Nhat Quang Doan
Warehouse Management System
Iiro-Pekka Eerola
Mikropolttokennot
Johan Grönholm
RFID-tekniken och materialflöden
Perttu Heikkilä
Polttomoottorin taloudellinen ja vähäpäästöinen ohjausstrategia sarjahybridissä
Jaakko Hirvelä
Kuvankäsittely konenäössä
Pekka Huhtinen
Langaton automaatio - langattomat kenttäväylät
Miikka Jokelainen
Hajautettujen järjestelmien käyttöliittymät
Reko Jokelainen
Vaatimusten jäljitettävyys Scrum-prosessissa
Lotta Kannari
Rakenteiden langaton kunnonvalvonta
Timo Karlsson
OpenCV-kirjaston kohteentunnistusmenetelmät
Jukka Kauppinen
Tietokoneohjelmien toiminnan automaattinen valvonta
Jani Kautto
Web service tekniikat ja niiden käyttö rakennus- ja kotiautomaatiossa
Teemu Kemppainen
Peltorikkakasvien tunnistaminen konenäköjärjestelmällä
Axel Kohonen
Läsbarhet och de viktigaste metoderna att mäta den
Petteri Koivumäki
Kunnossapidon tietojärjestelmät
Marianna Kontulainen
Sykkivän sydämen seuranta
Niko Koski
Tapahtumapohjainen simulointi tuotantojärjestelmien suunnittelussa
Heikki Laurila
Mittausdatan sovittaminen materiaalinsiirtoprosesseissa
Mikko Lehto
Mobiilit ad hoc -verkot
Juuso Lehtonen
Monimuuttujajärjestelmien säätökonfiguraatiot
Kosti Lepojärvi
Älykkäiden kenttälaitteiden kunnonvalvonnallisen informaation integrointi
Tero Leskinen
Automaatioprojektin hallinta
Jarkko Levo
EGNOS / SISNeT avustettu satelliittipaikannus
Riikka Liedes
Langattomat järjestelmät rakennus- ja kotiautomaatiossa
Ville Liimatainen
Äänten etsiminen kohinaisesta datasta
Miika-Petteri Matikainen
Palveluväylä palvelukeskeisen arkkitehtuurin infrastruktuurina
Ville Matikainen
Leikkuupuimuri - mittaus, mallinnus ja säätö
Tuomas Miettinen
Säätöalgoritmien implementointiin käytettävät laitteet aktiivivaimennuksessa
Erkka Mutanen
Satamanosturien säätömenetelmät
Olli Mäentaka
Kotien ja rakennusten käyttöliittymät
Lauri Tuomas Mäkelä
Tietämyksen hallinta teollisissa sovelluksissa
Aki Nieminen
Kiinteäoksidipolttokennojen säätöön käytetyt menetelmät
Salla Ojala
Konvektiosolujen elinkaaren mallintamismenetelmät
Mikko Pihlanko
Langattoman automaation standardit
Pekka Pihlanko
Paperikoneessa käytettävät värähtelynvaimennusmenetelmät
Paula Priha
Oppiva kone -liikkuvien kenttä- ja palvelurobottien opettaminen
Ville Rahikka
Miehittämättömät lavetit (UGV) ja niiden tehtävänsuorituskyky
Juha Rainvuori
Syvyyskamerat
Joni Rajanen
Fluoresenssiangiografia erityisesti indosyaniinivihreällä ja sen soveltuvuus sydämen optiseen kuvantamiseen
Joonas Kullervo Ryynänen
MPEG-videonpakkausstandardien nykytila ja kehitys
Lauri Saarinen
Hajautetun energiantuotannon hallinta
Sami Salonen
Kemometriset esikäsittely- ja mallinnusmenetelmät
Timo Schwarte
Sähköiseen kostutukseen perustuvat toimilaitteet
Tuomas Mikael Seppälä
Indosyaniinivihreä silmän optisessa verisuonikartoituksessa
Joni Silvo
Sähkökoneen roottorin aktiivivaimennukseen käytettävät toimilaitteet
Antti Sivula
Hyppivät robotit
Olli Sjöberg
Ajoneuvohybridijärjestelmien arkkitehtuurit ja niiden ohjausvaatimukset
Tomi Sorasalmi
Systeemidynamiikka metsäteollisuudessa
Aki Teliö
Mikä on OPC UA?
Sampo Torttila
Modifioitu LQ-säädin roottorijärjestelmien värähtelyjen vaimennuksessa
Sampo Tuominen
Turvallisuuskriittisten järjestelmien ohjelmointimenetelmät ja niitä tukevat työkalut
Jaakko Tätilä
Sähkökoneen roottorin aktiivivaimennuksessa käytettävät säätöalgoritmit
Lauri Töllikkö
Teollisuusrobottien ohjelmointi
Reidar Udd
Multimodala användargränssnitt för servicerobotar
Valtonen Ossi
RFID-tekniikka automaatiossa
Mikko Vihlman
Mini-invasiivisen vatsakirurgian kuvantamismenetelmät
Henri Öhman
Kannettavien polttokennojen kehitys- ja kaupallistamistilanne

2008

Sami Alaiso
Teollisten prosessien suorituskyvyn seuranta
Juho Cederström
OPC Unified Architecture automaation tietoliikenteen yhtenäistäjänä
Markus Hartikainen
Sulautettujen järjestelmien malliohjattu kehitys - kehitysprosessi ja sitä tukevat ohjelmistotyökalut
Lauri Hintsala
Robotit militäärisovelluksissa: ilma- ja merivoimat
Petri Horttanainen
Biologiset anturit mobiilissa in-vivo diagnostiikassa
Tuomas Ilola
Kommunikaatio ja yhteistoiminta robottiparvissa
Lasse Kankaanranta
Kirurgiset robotit
Kalle Kietäväinen
Hyönteisen näköjärjestelmä ja liikkeenhallinta
Juuso Kinnunen
Kotiautomaatio ja siihen valmistautuminen
Ossi Koivula
Mini-invasiivisen kirurgian tekniikat ja laitteet
Akseli Korhonen
Ihmismäinen vuorovaikutus robotin ja ihmisen välillä
Petri Malkamäki
Malmin mineraalipitoisuuden mittaus
Eero Norri
Toimintaprosessien automatisointi ja prosessitietoiset järjestelmät
Otso Palonen
Robotiikka maavoimien sovelluksissa
Teemu Pekkanen
Mikroskooppisten kappaleiden itseorganisoituminen
Juho Pentikäinen
Liiketoimintaa kuluttajaroboteista
Tuomas Pyrhönen
Teollisten prosessien suorituskyvyn seuranta: Taloudellinen näkökulma
Petri Pyykkö
Ihmisen havaitseminen radiotaajuustutkalla
Tapio Rautiainen
Palvelurobottien kaupallisesti saatavilla olevat osajärjestelmät
Martti Riuttamäki
Parviäly robotiikassa
Matias Roimola
Malmivirtojen mallinnus kaivostekniikassa
Anton Rosqvis
Biomoottorit ja niiden sovellukset
Johannes Saarinen
Address-Event Representation -protokollan käyttö kamerasovelluksissa
Richard Salin
Koordinering av kommunikationshastighet i trådlösa reglersystem
Mikko Veli Juhani Seppälä
Puheentunnistusjärjestelmien nykytila
Antti Severi Toivonen
Solujen laskennan automatisointi konenäön avulla
Kalle Torkkeli
Estimointi ja säätö tietoliikennerajoitetuissa järjestelmissä
Mikko Tuohimaa
Energiankeruu mikro- ja nanoskaalassa
Eero Vesaoja
Konenäkömenetelmät kaivosteollisuuden rikastusprosesseissa

2007

Juha Backman
Tiedon hallinta ja integrointi kunnossapidon suorituskyvyn analysoinnissa
Ossi Kaltiokallio
Vikadiagnostiikkamenetelmät teollisuudessa
Ilkka Kaarlo Penttilä
Ihmisen havaitseminen autonomisessa työkoneympäristössä - turvallisuus ja menetelmät
Tuomas Perälä
Langattoman automaation haasteet säätöjärjestelmän näkökulmasta