Siirry pääsisältöön

Systeemitekniikan diplomityöt

2013

Joonas Aalto-Setälä
Polttomoottorien hukkaportin adaptiivinen ohjaus
Timo Karlsson
Tuulivoimalan roottoriin kertyneen jään epäsuora havaitseminen
Ossi Koivula
Palveluteollisuuden arvonmuodostumisen systeemidynaaminen mallinnus
Otso Mäki
Sähkönsiirtojärjestelmien matalataajuisten tehoheilahtelujen vaimentaminen keskitetyillä ja hajautetuilla säätöalgoritmeilla

2012

Tuomas Ilola
Sisätilapaikannus Bluetooth 4.0 signaalinvoimakkuutta käyttäen
Lotta Kannari
Aurinkolämmön mitoittaminen kulutukseen dynaamisen simuloinnin avulla
Akseli Korhonen
Verification of energy meters using automatic meter reading data
Jyri Lujanen
Joustavan kaksimassajärjestelmän säädön mallipohjainen virittäminen
Lauri Saarinen
Teollisuuden ohjelmiston käyttöönottoprojektin analysointi ja suunnittelu
Sami Salonen
Laivan voimakoneen hyötysuhteen ja päästöjen estimointi
Olli Sjöberg
Laivan automaattisen nopeudensäätöjärjestelmän kehittäminen
Tomi Sorasalmi
Kotitalouksien sähkönkulutuksen dynaaminen mallinnus
Ossi Valtonen
Koepäällystyskoneen käytön säädön suunnittelu, käyntiinajo ja viritys
Eero Vesaoja
Rullauksen mallintaminen ja värähtelyn vaimennus

2011

Cay Blomqvist
Lajitteluverkkojen simulointi moniydinsuorittimella
Mika Hiltunen
Pietsoelementin ohjauselektroniikka
Petri Horttanainen
Laivan rungon likaantuminen ja kitkan mallintaminen datapohjaisella analyysillä
Juhana Kaikkonen
Moniakselisten servojärjestelmien käyttöönottotyökalujen suunnittelu
Ossi Kaltiokallio
Intrusion detection based on embedded processing of received signal strength indicator
Lasse Kankaanranta
Automaattitestaus taajuusmuuttajan ohjelmistokehitysprosessin osana
Ville Liimatainen
Yhdistetty näkymä useasta kameralähteestä mini-invasiiviseen kirurgiaan
Aki Nieminen
Selvitys polttomoottorinohjaukseen kehitetyn sulautetun ohjausjärjestelmän soveltuvuudesta kiinteäoksidipolttokennovoimalaan
Johannes Saarinen
Kolmivaiheinvertterin käyttö tasasähkökatkojana hybridisovelluksissa; mallinnus ja säätö
Richard Salin
Internet protocol communication in sub-gigahertz radio networks
Joni Silvo
Reliable communication protocol for real-time wireless automation
Juha Sironen
Freeneksen estimointi TMP jauhatuksen päälinjassa
Joona Tuovinen
Modularization of dynamic maintenance models

2010

Timo Johannes Fagerström
Paksuussäätöjen analysointi ja kehittäminen tandemvalssaimella
Heikki Härkönen
Developing a dynamic stakeholder management model for a Network Centric Enterprise
Lari Järvenpää
Tuulivoimapuiston tuotannonsuunnittelu tuuliennusteiden pohjalta
Jouko Kinnari
Nostoköyden automaattisen kunnonvalvonnan mittausmenetelmän ja signaalinkäsittelyn suunnittelu
Teemu Petteri Koski
Tietokonekeskuksen mikroverkko-järjestelmän energianhallinta
Teemu Petteri Kääriäinen
Web-sovelluksen IT-arkkitehtuurin skaalautuvuuden ja saavutettavuuden systeemidynaaminen mallintaminen
Taru Laamanen
Mammografialaitteen kuvausliikkeen mallinnus ja säätö
Juuso Lehtonen
Nosturikomponenttien vikaantumisen ennustaminen ja luotettavuus
Toni Luoto
Vaahdotusprosessin toimintatilojen datapohjainen analyysi
Petri Malkamäki
Leijupetikattilan monimuuttuja-analyysi
Tuomas Mattila
Large offshore wind farm modeling and grid code compliance
Matti Rantala
Levytyökoneen servoakseleiden mallinnus ja simulointi
Juuso Simolin
Täyden tehon taajuusmuuttajalla varustetun tuulivoimalakäyttöjärjestelmän identifiointi ja validointi
Niina Stenius
Yöjäähdytyksen ohjaus sääennusteen perusteella toimistorakennuksessa
Kalle Torkkeli
Paine-eroon perustuva pinnanmittausmentelmä Loviisan ydinvoimalaitoksen simulointimalliin

2009

Jussi Airas
Kulutuselektroniikan korjauskysynnän ennustaminen
Kalle A Eskola
Konttinosturin kuormauselimen ohjaaminen
Peter Guss
Automatic PID controller tuning in frequency converters
Mirva Jääskeläinen
Kokeellinen tutkimus robotiikkaa ja pisaran itseasennoitumista hyödyntävästä mikrokokoonpanosta
Sami Kiviluoto
Siltanosturin pystysuuntaisen värähtelyn mallinnus ja säätö
Juho Kaarlo Sakari Lindholm
Aikavarianttien viiveiden mallinnus ja kompensointi verkotetuissa säätöjärjestelmissä
Alex Mattsson
Datapohjainen soft sensor paperirainan profiilivirheiden syy-seurausanalyysi
Miikka Niiranen
Hissin konehuoneen värähtelyjen säätö
Sofia Piltz
Tuning of IMC and PID controllers for a networked multivariable control system
Matti Repo
Harvestipään datapohjainen kunnonvalvonta
Timo Roine
Vaahdon pinnankorkeuden laser-kolmiomittaus vaahdotusprosessin kuva-analyysin parantamisessa
Jan Markus Tiri
Kaivukoneen kauhan ohjaaminen kädessä pidettävällä kiihtyvyysanturilla
Ari Eerikki Tuononen
Langattomat anturiverkot sähkösovellusten kunnonvalvonnassa
Tommi Juhani Turku
Pukkinosturin mallintaminen ja simulointi

2008

Anders Brunström
Taseiden täsmäytys ja mittauslaadun valvonta
Jukka Dahlbom
Koulutussimulaattori kemikaalin annostelun säätöön
Matti Harjula
Mathematics exercise system with automatic assessment
Tuomas Loponen
Epälineaarisen mallin kehittäminen kemiallisen prosessin säätösovelluksia varten
Jukka Tapani Martikainen
Kontakti- ja kulumismallien kehittäminen jauhatusmyllyn DEM-simulaatiossa
Matti Nykänen
Oliopohjainen informaatiomalli sähkökäytölle
Juha Orivuori
Sähkökäyttöjen roottorivärähtelyjen aktiivivaimennus
Jori Poikola
Laivan propulsion säätöohjelmiston konfiguraation- ja elinkaarihallinta

2007

Antti Härkönen
Polyeteenikalvon optisten laatuvirheiden automatisoitu tunnistus ja analysointi
Tero Jokinen
Kunnossapitostrategioiden dynaaminen mallinnus ja simulointi
Jussi Näveri
Kouluttaja-aseman kehittäminen Loviisan voimalaitoksen uudistuvassa koulutussimulaattorissa
Janne Pietilä
Petrokemiallisten prosessien energiankulutuksen tilastollinen monimuuttuja-analyysi
Veikko Tapani Sariola
Ruuansulatusjärjestelmän etämittalaitteen anturimittausten analysointi
Einar Toivonen
Langattomat anturiverkot reaaliaikaisissa säätöjärjestelmissä
Sampsa Vaulimo
Laaduntasaisuuden valvonta paperikoneissa

2006

Pasi Arrenius
Automaatiosuunnittelun uusien tekniikoiden arviointiympäristö
Mikael Pohjola
PID Controller Design in Networked Control Systems
Antti Pohjoranta
Mikrovian elektrolyyttisen täyttöpinnoitus: malli prosessimonitoroinnin kehitystä varten
Kalevi Tervo
Puun rungon syöttöprosessin suorituskyvyn arviointi Markovin piilomallien avulla

2005

Ismo Hämäläinen
Itseorganisoituvan kartan soveltaminen koneiden kunnonvalvontaan ja vikojen luokitteluun
Petri Hänninen
Modeling dynamics of a piezodisk using neural networks
Gul Waqar Khan
Maximum Parallel Links based routing scheme with Power Control for Ad Hoc Wireless Sensors Networks
Heli Pykälä
Erittäin korkeaulotteisen datan dynaaminen mallitus - Sovellus geeniekspressioon
Lasse Räty
Aineiden termodynaamisten ominaisuuksien mallintaminen neuroverkoilla ydinvoimalaitoksen simuloinnissa
Ari Saikkonen
Uniform Engine Speed-Load Control
Joonas Varso
Sumea logiikka monimuuttujasäädön vahvistustaulukoinnissa

2004

Hagi Abdirahman
Two-Dimensional Finite Impulse Response Filter Design Using Field Programmable Gate Arrays Two-dimensional finite impulse response filter design using a field programmable gate array
Tibor Digana
Kalman Filter Signal Fusion In Sensors
Karina Gribanova
Packet Scheduling for Video Streaming Data in the HDR system, TKK Department of Computer Science and Engineering
Olli Haavisto
Kävelevän robottimallin kehittäminen sekä sen datapohjainen mallitus ja säätö
Kalle Halmevaara
Iteratiivinen latenttimuuttujalähestymistapaa noudattava viritystekniikka moniparametrisille systeemeille
Ari Hentunen
Systemaattinen menetelmä hajautetun tehonsyöttöjärjestelmän dynamiikan analysoimiseen
Vesa Hölttä
Puunrungon halkaisijan mittaaminen metsäkoneella - menetelmän analyysi
Kalle Kantola
Autokatalyyttisen nikkelipäällystysprosessin mallinnus
Jari Kostamo
Säätötekniikkaa havainnollistavan laitteen suunnittelu ja toteutus
Heikki Lappalainen
Nosturin heilahduksenhallintajärjestelmän viritys
Martti Larinkari
Murskatun malmin raekokojakauma - mittaus ja hallinta
Jarmo Lehtonen
Neural network model-based fault diagnosis for induction motors
Olli Ojala
Röntgenfluoresenssianalysaattorin mittausten parantaminen aliavaruusidentifiointia hyväksikäyttäen
Janne Peltonen
Toimistohuoneiden uudet anturi- ja säätöratkaisut
Pasi Riihimäki
Analysaattorin kalibroinnin kehittäminen tilastollisilla monimuuttujamenetelmillä
Toni Uusiniitty
Monitelakalanterin etädiagnostiikka

2003

Eva Blomqvist
Security in sensor networks
Hakan Cuzdan
Performance Comparisons of Battery Aware Routing Algorithms in Wireless Ad-Hoc Networks
Ville Hietanen
Klusterointimenetelmien hyödyntäminen yksikköprosessien suorituskyvyn seurannassa
Mikael Maasalo
Hiilimyllyn dynaaminen mallintaminen ja simulointi
Anna Reijonen
PID säätimen viritys systeemeissä, joissa viive vaihtelee ajan funktiona
Tero Rinne
Suojareleiden mittausketjun signaalinkäsittely
Kim Råholm
Kenttäväylien käyttö ja vikadiagnostiikka prosessiteollisuudessa

2002

Lasse Eriksson
Oppiva algoritmi rakennuksen lämpötilan ja ilmavirran ohjaukseen
Antti Huovinen
Autokatalyyttisen nikkelipinnoitusprosessin malli
Jussi Järvinen
Täyttöastemittauksen kehittäminen jauhatusmyllylle
Longji Lin
Device for Automatic Measurement of Fiber Strength - System Design
Pedro Rodriguez
Induction motor fault detection and diagnosis by monitoring the motor current
Timo Väätäinen
Taajuusmuuttajan häviöiden minimointi
Deze Zhao
Simulation of Minimized Transmission Time Span Scheduling in Uplink of WCDMA

2001

Kai Heikkinen
WCDMA alalinkin suorituskyky solun sisä- ja ulkopuolisen häiriön vallitessa
Jani Kaartinen
Tiedon keruu ja analysointilaitteisto mineraalivaahdotukseen
Sanna Kaistinen
Pituusleikkurin vikadiagnostiikka tietokannan automaattinen konfigurointi
Juha Kerttula
Säädetyn tahtigeneraattorin nopeiden käytönaikaisten muutosilmiöiden laskenta numeerisilla malleilla
Seppo Merikoski
Kumin sekoitusprosessin mallintaminen neuro-sumealla menetelmällä
Eero Sarkio
Kentänheikennys oikosulkumoottorin ohjauksessa

2000

Pekka Komulainen
Siistausmassan dynaamisen kemiallisen tilan kuvaaminen

1999

Zeynep Bülbül
Compensation of Profiles for Expected MD Transients
Vesa Hasu
Koesuunnittelu vaahdon ulkonäön analysoinnissa
Jari Hätönen
Kuva-analyysin käyttö mineraalivaahdotuksessa
Tomi Kommeri
Sähkön hinnan ennustaminen vapautuneilla pohjoismaisilla markkinoilla
Tuomo Lehtonen
Mikrofluidistiikan ilmiöt, komponentit ja simulointi
Jukka Partanen
Sähkökytkimien kokoonpanolinjan ohjausjärjestelmä

1998

Juha-Pekka Jalkanen
Komponentin kunnonvalvontamodulin kehittäminen ja testaus
Kai Luethje
Kahmaripukkinosturin ohjaus
Sanna Pöyhönen
Kuormanhallinta-algoritmit WCDMA radioverkossa
Iuliana Virtej
Power Control in the Third Generation Wireless Communication Systems

1997

Merja Aartovaara
Kalanterointimallin identifiointi
Riku Jäntti
Suoramomenttisäädetyn sähkökäytön nopeussäädön viritystyökalu
Janne Laakso
Neuraaliverkkojen käyttö optimisäädössä
Mikael Lind
Mikrometriliikkeisiin soveltuvan pienoismanipulaattorin kehittäminen
Tomi Määttänen
Konesuuntaisen ja poikkisuuntaisen profiilikomponentin välisen ristikkäisvaikutuksen kompensointi päällystyskoneella
Sara Paunonen
Kalanterin polymeeritelojen pinnoitteen diagnostiikka
JianJun Shen
Tuning of fuzzy control in process applications

1996

Jukka Juottonen
Vääntövärähtelyjen vaimentaminen nopeussäädetyissä sähkökäytöissä
Ju Lin
Aktiivivaimentimien suunnittelu mekaanisille värähtelyille
Karri Penttilä
TiO2-kalsinointiuunin simulointimalli

1995

Markku Juusti
Ilmakehäsimulaattori radiosondien tuotantoon: rakenne ja säätöjärjestelmät
Tero Nousiainen
Kaapelivärähtelyt moottorisäädössä ja maasulkuvirrat taajuusmuuttajassa
Antti Pekkanen
Inkubaattorin lämpötilan säätö kliinisen kemian analysaattorissa

1994

Jukka Hurtta
LVI-simulointikirjaston ja älykkäiden säätimien kehittäminen
Markku Martikainen
Muuttuvakertoimisen läpivirtausprosessin säädön suunnittelu ja testaus

1993

Gyula Robel
Säätöteknillisen asiantuntijajärjestelmän suunnittelu
Timo Virtanen
Joustavan valmistussolun ohjaus ja tuotannon optimointi

1991

Teppo Nurminen
Automaatiojärjestelmän liittäminen mikrotietokoneeseen ja lähiverkkoon
Merita Pihkanen
Siltanosturiin liitettävän automaattisen panostimen tarkka paikansäätö
Sami Tuuri
Höyrykattilan suojausjärjestelmän turvallisuus

1990

Vesa Puranen
Piennosturijärjestelmän automatisointi
Mika Salkola
Kappaletavaravaraston suunnittelun ja käytön simulointijärjestelmä

1989

Matti Ketonen
Spherodizer-rakeistinkuivaimen prosessi- ja säätötutkimus
Markku Roiha
Eräiden järjestelmäanalyysiohjelmien implementointi UNIX-ympäristöön
Riku Salminen
Siltanosturin adaptiivinen säätö
Jarmo Tervo
Vastapaineturbiinin dynaaminen simulointimalli

1988

Ari Heikkilä
Automaattisen, joustavan valmistussolun ohjausjärjestelmä
Jussi Kontola
Taajuustason säätösuunnittelumenetelmien tietokoneavusteinen toteutus
Pasi Laine
Asiantuntijajärjestelmän kehittäminen mallipohjaisen vikadiagnoosijärjestelmään
Tapio Mäenpää
Kartonkihylsyjen kuivatuksen säädön suunnittelu
Esko Nieminen
Kuparielektrolyysin mallitus ja säätö
Päivi Raula
Haitallisten savukaasukomponenttien syntymekanismit tulipesässä
Päivi Salo
Kalvosuodatuksen mallitus ja säätö

1987

Laura Heinonen
Selvitys prosessitutkimus ja säätösuunnitteluaseman toteuttamiseksi
Juhani Hyvärinen
Vikadiagnoosijärjestelmä turpeen syötön sekä savukaasujärjestelmän valvomiseksi
Hannu Markkanen
Monikanavaiseen signaalianalyysiin perustuvan voimalaitoksen vikadiagnoosia ohjaavan asiantuntijajärjestelmän kehittäminen
Mauri Tapio Mäkelä
Arinakattilan tulitehon dynaaminen prediktointi
Kari Rintanen
Koenosturin automaattiohjauksen toteutus hajautettua tietojenkäsittelyä käyttäen