Siirry pääsisältöön

Automaation tietotekniikan diplomityöt

2014

Jukka Asikainen
OPC UA Java Historia-Gateway ja tietokantaintegraatio

2013

Paula Laitio
Ohjaajien automaatiotietoisuutta tukevat käyttöliittymäratkaisut ydinvoimalaitoksen valvomossa

2012

Toni Enqvist
Teleskooppisylinterituotannon kehittäminen ja automatisointi
Tuomas Hiltunen
OPC UA -asiakassovelluksen kehitys Java-kielellä
Antti Kangasrääsiö
Agenttipohjaisen mallinnuksen ja simuloinnin soveltuvuus jätehuollon arvoketjujen mallintamiseen
Jukka Kauppinen
Virtuaalinen sähkökäyttö offline-konfigurointiin
Jani Kautto
Rakennusten automaatio- ja energiainformaatiojärjestelmät ja tarpeenmukainen käyttö
Tuomas Miettinen
Synkronoitu yhteissimulointi: OPC UA -pohjainen ratkaisu
Anssi Niemi
Ohjaus- ja tiedonkeruuohjelma automaattiseen integroitujen piirien evaluointiin
Heikki Nikula
IEC 61131-3 -ympäristöjen integraatio automaatiosuunnittelutietokantaan
Ari-Heikki Rintaniemi
Viitekehys ratkaisemaan datakuvauksen ongelmia viestipohjaisessa integraatiossa
Martti Riuttamäki
Sovellusintegraatio Oracle-pohjaisissa SaaS-ympäristöissä

2011

Panu Auvinen
Automatisointiin ja monistettavuuteen perustuva palvelumalli tietojärjestelmän toimitusprojektin läpivientiin
Jaakko Hirvelä
Raa'an IPv6 liikenteen luominen ja käsittely simuloidussa testiympäristössä
Pekka Huhtinen
Automaatiojärjestelmien tietoturvallisuus
Miikka Jokelainen
Jätevedenpuhdistamon on-line analysaattorien autokalibrointi
Niko Koski
Kenttälaitteiden diagnostiikkaominaisuuksien hyödyntäminen lämpökeskusten kunnossapidossa
Kosti Lepojärvi
Kuluttajalle suunnatun invertteripohjaisen aurinkosähköjärjestelmän tiedonsiirto
Tero Leskinen
Testilaitekonsepti painelähettimen lämpötilariippuvuuden määrittämiseen
Miika-Petteri Matikainen
Aurinkosähköjärjestelmän tiedonsiirto langattomassa verkossa Internet-teknologioilla
Eero Norri
Federoidun pääsynhallinnan luottamusverkostot, prosessi ja toteutus
Matias Roimola
Turvalaitteiden käyttöönottotarkastusprosessin luominen
Sampo Tuominen
Konenäön soveltaminen lasiesineiden laadunvalvonnassa

2010

Juho Cederström
Taajuusmuuttajien langaton paikalliskommunikaatio
Jussi Hölttä
Liiketoimintaprosessien automatisointi; työtunneista palkkoihin ja laskutettaviin tunteihin
Juuso Korhonen
Online-laadunvalvontatekniikat LDPE-tuotannossa
Henri Koukka
PLC-ohjelmien verifiointi 3D-simulointimallien avulla
Arttu Tapani Lamminpää
Öljynlaatuanturin kalibrointiasema
Antti Oksa
Internet-operaattorin yritystietokantajärjestelmän uudistaminen
Otso Palonen
OPC UA -tietomallien oliopohjainen toteutus Java-kielellä
Petri Pyykkö
Turvallisuuskriittisen ohjelmiston dynaaminen testaus
Juha Ryhänen
Integraatiotoimintojen testaus- ja tuotantoonsiirtoprosessien kehitys ja jalkautus
Janne Salminen
Simulaattoriavusteinen validointi PLC -ohjelmistotuotannossa
Jouni Salo
Systeemi-integraatio laivanvarustuksessa
Jouko Petri Virta
Tuotannonohjaustoimintojen sovellusintegraatio OPC Unified Architecture -tekniikkaa hyödyntäen

2009

Mikael Kristian Blomberg
Konttiterminaalinosturin teleoperointijärjestelmä
Markus Hartikainen
Turvallisuuskriittisen automaation verifiointi mallintarkastuksella
Oskari Heikkinen
Konekommunikaatio käyttöperusteisissa ajoneuvovakuutuksissa
Anna Jern
On introducing information systems in organizations
Taya Karos
SAP Solution Manager-työkalu sovellusylläpidossa
Henri Kemppe
Prosessi-informaatiojärjestelmä miehittämättömän etanolitehdasverkon hallintaan
Atte Kokkinen
Rakennusautomaation tietoturva
Juha Koppinen
Keskitetty taajuusmuuttajien vikadiagnostiikkadatan tiedonkeruu tuulivoimalaympäristössä
Tomi Kääriäinen
Tuotannontehokkuus tietojärjestelmien integrointi
Tony Leppänen
Nykyaikaisen toiminnanohjausjärjestelmän sopivuus globaaliin yritykseen
Ilkka Melleri
Viestipohjainen integraatio palveluväylää (ESB) käyttäen
Anssi Pekkola
Työsyklin analyysijärjestelmän kehittäminen konttinosturissa
Petteri Tapani Raejärvi
Palvelutason mittaaminen ja kehittäminen IT palveluntarjoajan liiketoiminnassa
Matti Rintala
Tietointegraatio ennustavan kunnossapidon tueksi
Sami Rintala
Palvelukeskeinen arkkitehtuuri ja ontologiat ennakoivassa kunnossapidossa
Lucas Vikström
Semantic integration of health care information: Integration of RAI instruments

2008

Matti Antila
UML 2 tekniikoiden soveltaminen panosprosesseihin ja koneohjaukseen
Andreas Frejborg
Ylemmän tason säätöön liittyvän järjestelmän rakenne ja liitännät
Ari Kanerva
Paperiteollisuuden linjakäytöt laajennettuna tuotteena
Tuomas Kivisaari
Hitsauskoneiden validointi palvelusidonnaisena ratkaisuna
Juha Koistinen
Verification and Troubleshooting in Mobile Core Networks - Possibilities of Simulated and Automated methods
Minna Korhonen
Modulaarisen tuotteen konfigurointihaasteet lääkintäteollisuudessa
Tiina Kujansuu
Tehokkaampi tuotetiedon hallinta suunnitteluohjelmien integraation avulla
Tapio Loponen
Keskitetty tiedonkeruu taajuusmuuttajien etäkäyttömoduuleilta
Henri Seppä
Integroitu laadunvarmistusjärjestelmä meteorologisia mittauksia varten
Riikka Viskari
Kemikaalitestausjärjestelmä kosteusantureille

2007

Jasmine Emilia Talvikki Joensuu
Sotilaallisten tiedonvaihtojärjestelmien integrointi
Jani Järvinen
Hankintatyökalun määrittely palveluvarastotoiminnan asiakkaille
Veli-Matti Lintu
Viestintä pienessä hajautetussa asiantuntijaorganisaatiossa
Olli Nissinen
Polymeerin aistinvaraisen laadun kehitys
Aki Ranin
Projektiliiketoiminta järjestelmätoimittajan kilpailuetuna
Kirsi Siivola
Paikannus- ja tunnistusteknologioiden hyödyntäminen tulevaisuuden sairaalassa
Teppo Valtonen
Gaze Analysis Tool - Katseenpaikantimesta riippumaton ohjelmistotyökalu katseen analyysiin

2006

Patrik Ajalin
Integrating a Web Content Management System to a Portal
Tero Hilska
An e-business solution for the stock market insider registry information
Håkan Hultholm
Historical Information Systems in Distribution Automation
Antti Jokela
Radiotaajuisen tunnistusteknologian käyttö yrityksen logistiikkaketjun osana
Leena Kappinen
Voimalaitosten etätukipalvelut: Case Venäläinen tuotantoyhtiö
Ville Kinnunen
Potilaskuljetuksiin tarvittavien henkilöresurssien kohdentaminen
Pinja Korkela
Palvelujen johtaminen tukkuliiketoiminnassa
Antti Mansikkamäki
Konenäköjärjestelmien suunnittelumetodiikka
Andreas Melin
A Programming Method for Sequential Control of Industrial Drives
Janne Piispanen
Hinnoittelutyökalun määrittely sahatavaratuotteille
Björn Salmi
Measurement of production effectiveness in a process information management system
Ergin Tuganay
Konenäköjärjestelmien informaatioketjun hallinta
Kimmo Tuukkanen
Representing Industrial Data Models in OWL Web Ontology Language
Jorma Varis
Konfiguroitavien sovellusten kehitystä tukevat dokumentointimenetelmät - Tapaustutkimus SAP R/3

2005

Teppo Haantie
Kenttälaitteiden hallintaohjelmistoon integroitava dokumenttilinkkien hallintasovellus
Aki Hiisilä
Kurssinhallintajärjestelmä ohjelmoinnin perusopetuksen avuksi
Lassi Jalava
Modernit valaistusautomaatiojärjestelmät ja niiden valaistusperiaatteet
Johan Jansson
Terveydenhuollon informaatiojärjestelmien integraatio - uudelleenkäytettävän integraatiomallin kehitys
Tuomas Kangasluoma
Sahojen tuotannon karkeasuunnittelu
Anna-Kaisa Karessuo
Validointiprosessin kehittäminen anturivalmistukselle
Tuomas Kristian Kärki
Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto pienyrityksessä ASP-mallin mukaisesti
Otto Laurila
Liikkuvien työkoneiden vikadiagnostiikka - case konttilukki
Antti Leivo
Ajoneuvojen ohjelmistokehitys
Markus Linja
Traktorin paikannuksen parantaminen sensorifuusiolla
Mika Niemi-Nikkola
Funktionaalinen piirilevytesteri osana peliautomaattituotantoa
Tuomas Ropponen
Elintarviketuotantolinjaston automatisointi
Tommi Rättyä
Rullankäsittelyjärjestelmät - automaatiojärjestelmien integrointi
Jonatan Rösgren
Semiautomatic Maintenance Assistance on a Diesel/Gas engine
Pekka Salimäki
Automaattisen varastojärjestelmän etädiagnostiikka
Jarkko Syrjälä
Piirilevytehtaan saannon parantaminen tilastollisten menetelmien avulla
Mikko Uoti
Yhteistyössä toimivan verkostoituneen liiketoiminnan mahdollistavat uudet teknologiat
Harri Vartiainen
Huoltohenkilön toimintaa tukevat tietojärjestelmät mineraali- ja metallurgiateollisuudessa
Ville Välimaa
E-procurement in multimetal corporation

2004

Panu Alho
Lasermittauksella toteutettu poikittain kulkevan sahatavaran dimensiomittaus
John Henricson
Ohjelmoitavat mobiilialustat - sääasemasovellus
Mikko Huotari
Push to talk -pikayhteys ja vertailu VoIP-teknologiaan
Markku Karvonen
Raportointijärjestelmien kehittäminen liiketoimintatiedon hallinnan avulla rakennusteollisuudessa
Turo Keski-Jaskari
Modulaarinen testaus- ja demonstraatioalusta kädessä pidettäville electronisille laitteille
Anssi Lehikoinen
Rainamaisten tuotteiden pintavikojen rakenteellinen analyysi
Tuomas Nieminen
Automaatio-ohjelmistojen arkkitehtuurit ja ratkaisumallit
Antti Pakonen
Informaatioagenttiteknologia prosessiautomaatiojärjestelmissä
Markus Salonen
Palveluliiketoiminnan kehittäminen avolouhintalaitteita valmistavassa yrityksessä
Johan Salovius
Uudelleenkäyttö järjestelmäintegraatiossa
Teemu Vehviläinen
Palveluliiketoimintoja tukevat tietojärjestelmät mineraali- ja metallurgisessa teollisuudessa

2003

Patrik Lund
Simulointiohjelman hankinta automaattitrukkijärjestelmien simulointiin ja visualisointiin
Jinyi Luo
Ethernetiä ja tosiaikaista väliohjelmistoa käyttävä automaatioverkko
Seppo Sierla
Automaatiosovellusten middleware-ratkaisut - Case RTPS
Antero Vuorenmäki
Konenäön soveltaminen kliinisen kemian automaatiojärjestelmässä

2002

Tom Fortu
Toiminnanohjausjärjestelmien ja automaatiojärjestelmien integrointi
Jukka Peltola
Uudet automaatiojärjestelmät - komponenttipohjaisen automaatiosovelluksen suoritusympäristö
Teemu Raitis
Testausohjelmisto tilausohjautuvassa toimitusprosessissa
Markku Salin
Pelikoneen langaton etävalvontajärjestelmä

2001

Ville Santeri Bergström
Komponenttien jäljitettävyys elektroniikkateollisuudessa
Jerry Jalassola
XML:n käyttö tiedonsiirrossa sovelluspalvelimien yhteydessä
Mika Ketola
Ohjelmoitavien logiikoiden ohjelmointi ohjelmistotuotantoprosessina
Jani Marjamaa
Kiihtyvyysanturin tuotantolinjan kapasiteetin kasvattaminen
Jani Matikainen
Integroitu järjestelmä kodin palveluille
Mikko Rönkä
OPC:n käyttö kenttäväylätiedon välityksessä
Jussi Sihvola
Järjestelmäkäyttösovellus taajuusmuuttajaan ja harjauslinjan ohjaus
Janne Valkonen
Paperi- ja terästeollisuuden tuotannonsuunnittelumenetelmät

2000

Tuomas Helistö
Tarjontaketjun integrointi XML:n avulla
Jarno Honkanen
Informaatiorajapinnat varastojärjestelmissä
Petri Kalliokoski
Virtuaaliyrityksen toimintaa tukevan tietojärjestelmän toiminnallinen määrittely
Marko Mattila
Prosessilaitteen etätukijärjestelmä - ohjelmistoarkkitehtuuri ja ohjelmistotekniset ratkaisut

1999

Terho Läärä
Pöllinkeskityksen optimointi viilunsorvauslinjassa