Siirry pääsisältöön

Automaatiotekniikan diplomityöt

2015

Jukka Johannes Ahola
Liikehavaintojen estimointi langattomissa lähiverkoissa

2014

Mikko Hallikainen
Energiadatan hallintajärjestelmän tilan seuranta ja raportointi

2013

Muhammad Irshan Khan
Design and development of indoor positioning system for portable devices
Heikki Laitasalmi
Konenäköön perustuva nosturin käytön ja turvallisuuden seuranta

2012

Sami Alaiso
Decision support system for agricultural contracting
Iiro-Pekka Eerola
Vesijohtoverkoston vuotojen paikannus simuloinnilla
Johan Grönholm
Geneerisen monikone-simulaattoriympäristön kehittäminen
Maria Hakonen
Kohti yläraaja-proteesien ohjausta pintaelektromyografialla
Teemu Kemppainen
Stereonäköön perustuva istutuspaikan tunnistaminen jatkuvatoimisessa metsänistutuskoneessa
Kalle Kietäväinen
Tiedonkeruuverkko Bluetooth low energy antureille
Jarkko Levo
Veturin lumenkorkeuden mittauslaitteisto
Ville Matikainen
Traktorin kehittyneen takanostolaitteen karteesinen ohjaus
Viljami Mäki
Reitinsuunnittelumenetelmien soveltaminen siltanostureissa
Susanna Nenonen
Mikroleväkasvatuksen mittausten ja pH-säädön automatisointi
Henri Nieminen
Sähköauton konvergointi testipenkiksi
Mathias Chris Nyman
Performance measurement in lean and agile software development
Niko Nyrhilä
Reaaliaikainen piirteiden seuranta jokasuuntaisen kameran kuvasta metsäympäristössä
Tilman Pfeiffer
Pointing device for an astronaut robot team on a planetary exploration mission
Ville Rahikka
Pinnanmuotojen määrittely laserskannerin mittausdatasta ydinjätteen loppusijoitusprosessissa
Juha Rainvuori
Hakkuukonepäässä tehtyjen prosessointimittausten taloudellinen hyöty sahateollisuudelle
Elyas Razzaghi
Design and qualification of on-board computer for Aalto-1 CubeSat
Martin Richter
Kohti tekoraajojen luonnollista kosketuspalautetta
Joonas Ryynänen
Runko-ohjatun koneen reitinsuunnittelualgoritmi
Roberto Sosa Cruz
Autonomous localization for small 4 wheel steering (4WS) robot
Joni Sundholm
Monikonejärjestelmän liikenteenohjaus kaivosympäristössä
David Swords
Artificial neural network approach to mobile robot localization
Erno Tahvanainen
Energiatehokkaan hissikäytön vaatimukset
Antti S Toivonen
Hajalukujen tunnistaminen ja poistaminen RFID-porteilla
Dorian Tsai
Autonomous vision-based docking of the tethered axel rover for planetary exploration
Mikko Tuohimaa
Uuden pulssioksimetriamittauspiirin kehitys ja suorituskykyanalyysi
Reidar Udd
Laserpohjainen kuormalavanpaikannus vihivaunulle
Mikko Vihlman
Puiden havaitseminen, paikantaminen ja lajitunnistus varttuneessa taimikossa konenäöllä

2011

Sini Aalto
Arkielämän sosiaalisesti älykkäiden koneiden suunnitteleminen
Osama Khurshid
Navigation planning for satellite GNSS receivers in cold start conditions
Juuso Kinnunen
Testiautomaatio maksupäätteille
Axel Kohonen
Further development of a fuel cell - electrolyser test bed and developing a microcontroller-based control system for it
Antti Kunnas
Maatalouskoneiden sulautettu ohjausjärjestelmä rehunkorjuussa
Ferdi Perdana Kusumah
Foot force sensor implementation and analysis of ZMP walking on 2D bipedal robot with linear actuators
Juho Pentikäinen
ISOBUS-väylättömän traktorin ja työkoneen tiedonkeruujärjestelmä ja kerätyn tiedon analysointimenetelmä urakoitsijan laskutuksen pohjaksi
Tapio Rautiainen
Esikäsittelyprosessin automatisointi kliinisen kemian analysaattorissa
Anders Rex
Design of a caregiver programmable assistive intelligent environment
Zainab Saleem
Extended Kalman filter for optimal determination of position, velocity and time of Earth orbiting satellites using carrier phase measurements from GNSS constellations
Juha Santasalo
Pyörimisantureiden testipenkin mittaus ja ohjaus
Mikko Veli Juhani Seppälä
Virtuaalityyppien käyttö suunnittelukonseptin valinnassa; Tapaustutkimus liikkuvasta robotista
Ville Sydänmaanlakka
Turvalattian moduulien automaattinen testausjärjestelmä valmistuksen yhteydessä

2010

Johannes Aalto
Kotipalvelin-alusta avustavaan automaatioon
Antti Aspiala
Operaatioiden suunnittelu ja päätöksentekomallit automaattisessa peltoviljelyssä
Sakari Aulanko
Paperikoneen älykäs kunnonvalvonta sähkökäyttöjen tiedonkeruujärjestelmän avulla
Henri Biström
Interfacing DPWS and oBIX building automation systems
Tuomas Haarnoja
Dynamic modeling and velocity control for Limit Cycle Walking
Yanning He
Development of a robust control software for a ball shaped robot
Lauri Hintsala
Kauhakuormaajan työhydrauliikan simulointi ja energiatehokas ohjaus sarjahybridijäsjestelmässä
Antti Hölttä
Palvelupohjaisen hajautetun järjestelmän yleinen käyttöliittymäsovelluskehys ja sen soveltaminen monirobottijärjestelmän ohjaamisessa
Visa Jokelainen
Taimien tunnistus ja paikannus koneaistien avulla
Petri Koskela
Miehittämättömän lennokin asennonmääritysjärjestelmän suunnittelu ja toteutus
Teemu Kuusisto
Moottoroitu kattokiskolla kulkeva mikrokontrolleriohjattu nousutuki
Erkki-Juhani Lämsä
Eurokolikkoväärennöstutkimuksen automatisoinnin toteuttamisselvitys
Asad Ibne Moin
Position and orientation estimation of a front loader bucket using stereo vision
Matthieu Myrsky
Laiteabstraktiorajapinnat mobiilirobotiikan sovelluksessa
Richard Paisley
Software control of an eight wheeled-legged hybrid robot
Sven Mikael Persson
Coordinated control of two robotic manipulators for physical interactions with astronauts
Mikko Pihlström
PEM-polttokennoston ohjaus työkonekäyttöön suunnitellulla logiikalla
Mikko Pulli
Järjestelmä ihmisten aktiviteettien seurantaan kodeissa
Gaoqiang Qian
Client-server communication and architecture of phonebook based mobile web application
Juuso Salonen
Kaasujenvaihtomittaukset näytevirrasta ja signaalien synkronointi ohivirtausventiloinnin aikana
Yifei Shi
Design and construction of control system for a ball-shaped robot
Lassi Viitanen
Vedyn paikalliseen elektolyyttiseen tuottamiseeb perustuvan polttokenno-hybridijärjestelmän ohjaus
Mikko Virkkilä
Bluetooth moduulin komentorajapinnan testausjärjestelmä
Mika Virtanen
Lämpöpumppulaitoksen automaatiokonsepti
Jan Zizka
Virtuaaliset 3D robotiikkaympäristöt

2009

Diego Fernandes Boesel
Prediction of vehicle trajectories with map data for cooperative systems
Xi Chen
Effective localization and tracking utilizing stereo vision for planetary micro-rover ROSA
Emre Ilke Cosar
A Wireless Toolkit for Monitoring Applications
Antti Elonheimo
Optisen, yksisylinterisen tutkimusmoottorin ohjaus- ja mittausjärjestelmä
Teemu Hakala
Geodeettisen laitoksen kenttägoniospektrometrin parannukset, kalibraatio ja tarkkuus
Heikki Hyyti
Yhtäaikainen paikannus ja puuston kartoitus 2D- ja 3D- laserskannereilla
Petri Hyötylä
Polttokennotehonlähteen ohjauslaitteiston sekä siihen liittyvän ohjekmiston kehitys
Jouko Kalmari
Tukin mittaus konenäön avulla hakkuupäässä
Antti I Karjalainen
Langaton anturiverkkoalusta avustavan kotiautomaation sovelluksiin
David Leal Martinez
Reconfigurable multi robot society based on Lego mindstorms
Jürgen Leitner
Multi-robot formations for area coverage in space applications
Antti Liesjärvi
Kotiautomaatiojärjestelmä ikäihmisten kotona asumisen tukemisessa
Henrik Nyman
Gen2 UHF RFID järjestelmien reaaliaikainen suorituskyky teollisuuden ja logistiikan sovelluksissa
Nassir Workicho Oumer
Development of wireless control system for a spherical robot
Zengcai Qu
Intelligent diving control of Lagrangian type of underwater robot
Tero Ritari
IEC 61131-3 standardin mukaisen ohjelmoitavan logiikan suunnittelu ja toteutus rakennusautomaatiojärjestelmän huonesäätimessä
Juha-Pekka Virkki
Ennakkohuoltojärjestelmän hallinta lääketehtaan pakkaamossa
Melak Mekonen Zebenay
Manipulator control for physical astronaut-robot interaction

2008

Juha Backman
Traktorin ja työkoneen yhdistetty navigointi
Stefan Backman
Nykyvaatimukset täyttävän kiinteistöautomaatiojärjestelmän analyysi ja toteutus
Tran Duy Vu Bui
Design and implementation of a vision system for planetary micro-rovers for geology research and enhanced odometry
David Cuacos Encarnacion
Automation and information technology solutions for buildings and homes
Tapio Finnilä
Kolorimetrinen takaisinkytketty monimuuttujaohjausjärjestelmä testiympäristön valaistuksen säätöön
Khurram Gulzar
Impact dampening of a tracked rover
Jan Philipp Hakenberg
Mobility and autonomous reconfiguration of Marsokhod
Jukka Halme
Sarjahybridijärjestelmän energiaväylän ohjaus
Simo Heimonen
Solid oxide fuel cell -tyyppisen 250 kilowatin voimalaitosyksikön automaatiokonsepti
Paavo Heiskanen
Dynaamisen kenttärobottisimulaattorin kehittäminen astronauttien avustamiseksi
Juha-Matti Houttu
Kiinteistötekniset mittarit. Teollisuuden kunnossapidon menetelmien ja ratkaisujen soveltaminen kiinteistöalalle
Simo Huotilainen
Laatujärjestelmän kehittäminen nostureiden automaatio-ohjelmistoja tuottavassa yrityksessä
Anttoni Jaakkola
Tieympäristön mallinnus mobiilin laserkeilaimen avulla
Kari Johansson
Vaihtoehtoiset navigointimenetelmät automaatti- ja puoliautomaattitrukeille
Petri Kukkonen
Kiinteistön kunnossapitomittarit - työkalu energiankulutuksen analysointiin
Jakke Kulovesi
Structure from visual motion in forest environment
Rami Liesaho
Palvelurobotin paikantaminen koti- ja toimistoympäristössä
Arto Liuha
Pituusleikkurin asiakasrullien halkaisijaprofiilin mittaus ja vaikutus ajettavuuteen
Masaki Nagai
Control system for a spherical robot
Ville-Mikko Ojala
Entsymaattisen, vapaasti hengittävän polttokennon suorituskyky
Saija Paavola
Kenttäväylien laiteprofiilit liikkeenohjaussovelluksiin tarkoitetuille sahkökäytöille
Kim Rinamo
Toimistorakennusten automaatiosuunnittelukonsepti
Farrukh Iqbal Sheikh
Real-Time Human Arm Motion Translation for the WorkPartner Robot
Asko Siitonen
Humanoidirobotin tekniikka ja mallintaminen
Hannu Suna
Selvitys yrityksen sisäisestä tiedonkulusta tuotetiedonhallintajärjestelmän uudistamiseksi
Paavo Toiviainen
Analyyttinen tuotannon raportointi prosessiteollisuudessa
Tawon Uthaicharoenpong
Stability enhancement of reconfigurable robot
Mikko Vakkilainen
Uusien teknisten ratkaisujen kehittöminen ja pilotointi vanhustyön tueksi
Vicky Wong
Autonomous navigation system for MRoSA2 with focus on mobility and localization

2007

Jason Allan
The Design of an Energy Management System
Pekka Autere
Nelijalkaisen robotin mallipohjainen monimuuttujatasapainosäätö
Kim Björkman
Asynkronisen automaatiojärjestelmän toimintaperiaate
Stephan Busch
Design and Implementation of a Stereo Vision Based Navigation System for the Micro-RoSA-2 Mars Rover
Felix Cabrera
Immersive methods for long distance teleoperation with time delay
Hannes Filippi
Wireless Teleoperation of Robotic Manipulators
Eric Halbach
Development of a Simulator for Modeling Robotic Earth-Moving Tasks
Zhongliang Hu
Study and Implementation of Wheel Walking for a Mars Rover
Jamshed Iqbal
Tether Tracking and Control of ROSA Robotic Rover
Timo Keränen
Yhden kilowatin PEM-polttokennotehonlähteen suunnittelu ja rakentaminen
Petri Keski-Honkola
Pneumaattinen lihas toimilaitteena
Sakari Kettunen
Panoraamatomografiakuvan automaattinen kerrosasettelu hammasröntgenlaitteessa
Sakari Kettunen
Automatic Focal Layer Definition for a Panoramic Radiograph
Johannes Kokkila
Hengityskaasujen säätö anestesiassa käyttäen sumeita säätöalgoritmeja
Sampsa Kosonen
Puulajien tunnistaminen konenäöllä värin ja tekstuurin avulla
Timo Kärkkäinen
Paperikoneen automaattisen lajinvaihdon kehittäminen asiakashaastattelujen valossa
Sanna Laakso
Robotisoitu kiventyöstösolu
Johanna Lantto
Miehittämättömän vedenalaisen aluksen ohjelmiston kehitys ja navigointi
Tomi Laurell
Design of industrial wireless controller network
Thomas Maksimow
Automaattisen peltoviljelyn simulointialustan toteutus
Risto Miettinen
Sähköisen ruoripotkurilaitteen kääntövaihe
Poornima Muralidhar
Development of Mobility Sysstem for Marsokhod Rover
Tuomas Niemelä
RFID:n käyttömahdollisuudet teollisuusyrityksessä
Andreas Nyqvist
Development of a process control system for a bioreactor with multiple vessels
Ville-Matti Pätäri
Kenttäväyläpohjainen tiedonkeruu sähkökäytöistä ja tiedon jakaminen metalliteollisuuden sovelluksissa
Misbahur Saad Rehman
State estimation technique for a planetary rover
Juho Salonen
Tiedonkeruujärjestelmät paperikonekäytöissä
Miika Telama
Hakatun puutavaran jäljitettävyyden toteuttaminen radiotaajuisilla etätunnistustekniikoilla

2006

Harri Ahlroth
Pöllinkeskittäjän automaattinen kalibrointi
Juhana Ahtiainen
Miehittämättömän ajoneuvon hallintalaitteiden instrumentointi
Markku A Degerholm
Sähköpyöräpanssariajoneuvon mallien kehitys ja testaus
Matti Honkanen
Solid oxide fuel cell - tyyppisen polttokennovoimalaitoksen verkoonliitännän instrumentointi ja automatisointi
Janne Jussila
Agenttipohjainen lähestymistapa prosessin valvonnan informaation palveluihin
Jaakko Jutila
Laserskannerin käyttö paikannuksessa ja puiden mittauksessa osana metsäkoneen aistinjärjestelmää
Kosti Kannas
Puiden mittaus konenäöllä osana metsäkoneen aistinjärjestelmää
Sakari Kauvosaari
Kaustisoinnin identifiointi ja sen ohjaus malliprediktiivisellä säädöllä
Matti Kleemola
Automaatiojärjestelmien markkinat Suomen kemianteollisuudessa
Jussi Likitalo
Tislaamon uusi säätöstrategia
Ilari Marstio
Teollisuusrobotista laajennetun palvelurobotin luonnolliset käyttöliittymät
Tommi Muona
Kamerajärjestelmä satamanosturiin
Juhani Mönkkönen
Varastonohjaus ja kysynnän ennustaminen kappaletavarateollisuudessa
Miguel Pesquera Rodríguez
Speech Communication for Home Robotics
Jere Syvänne
Taajuusmuuttajan Ethernet-sovittimen vaatimusmäärittely ja ohjelmiston esisuunnittelu

2005

Jukka Göös
Kiinteäoksidipolttokennostojen mittausaseman rakentaminen ja automatisointi
Matias Halinen
5 kW:n kiinteäoksidipolttokenno demonstraatiolaitoksen kehittäminen ja ohjaus
Seppo Sakari Heikkilä
Laserpohjaisten paikannusmenetelmien kehittäminen henkilökohtaiseen paikannuslaitteeseen - PeNa
Antti Kaikkonen
Puoliautomaattisen tuotantojärjestelmän käyttövarmuuden analyysi ja parantaminen
Sami Kielosto
Kuormitustaajuuden ja -aallonmuodon vaikutus entsymaattisen biopolttokennon autotehoon
Pauli Komi
Stereokuvaus ja 3D tarkkuuden määritys
Juha Korhonen
Turvallisuuteen liittyvän toiminnon vikaantumistodennäköisyyden laskeminen
Tuomas Korhonen
Teollisuusrobotista laajennettu palvelurobotti
Petteri Lehtonen
Reaktorisuojausjärjestelmän luotettavuuden verifiointi
Marek Matusiak
Liikkuvan pallorobotin suunnittelu robottiyhteisön osaksi
Mikko Miettinen
Liikkuvien työkoneiden vikadiagnostiikka ja etähuolto
Tarek Mohsen
Parametristen off-line ohjelmointimenetelmien kehittäminen hitsausrobotiikkaan
Lauri Mäki
Ohjausyksikkö aivojen magneettistimulaattorille
Mikael Niemi
IEC 61499 standardin hyödyntäminen metsäteollisuuden tuotatoprosessien ohjelmoinnissa
Vesa Ruusunen
Kiinteäoksidipolttokennojärjestelmän dynaamisen mallin toteutus ja verifiointi
Ville Saarainen
Kliinisen kemian analysaattorin imusekvenssin monitorointi
Teemu Vesanen
Polttokennojärjestelmän toiminta rakennuksessa
Harto Viiala
Käänteisosmoosi- ja sähköisen ioninvaihtotekniikan taloudellisuus voimalaitosten syöttöveden käsittelyssä verrattuna perinteiseen ioninvaihtotekniikkaan

2004

Aino Ahonen
Testiajojen valinta simulointiavusteisessa automaatiotestauksessa
Miguel Arancón
Assistive Home Robotics for the Elderly and the Disabled
Dorothee Barth
Electro-Chemical Model of an Enzyme Catalyzed Fuel Cell
Giuseppe Calderone
Development of WorkPartner robot: Moving WorkPartner robot by exerting a force to its hand
Mikko Elomaa
Ultraäänianturijärjestelmät ihmisen paikannuksessa
Tuomas Kaski
Taitoa vaativien tehtävien oppiminen ja suoritus WorkPartner-robotilla
Aleksi Kivi
Palvelurobotin teleoperointijärjestelmä
Giuseppe Pepe
Measuring and Control System for an Experimental PEM Fuel Cell
Teppo Pitkänen
Monilevykytkimien säädön kehittäminen
Teppo Antero Pitkänen
Monilevykytkimien säädön kehittäminen
Mikko Rantamäki
Kestokatodien automaattisen oikaisukoneen kehitys
Petri Roine
Elektrolyysilaitoksen materiaalinhallintajärjestelmä
Tapio Taipalus
Kappaleiden nouto palvelurobotilla kotiympäristössä kauko-ohjausta käyttäen

2003

Shanku Chakraborty
Agent based approach to fault recovery in a process automatin system
Milan Fajt
Information agents in process automation
Mikko Heikkilä
Palvelurobotin ohjelmiston hallinta
Minna Hirsi
Palvelurobotin kognitiivisen käyttöliittymän osajärjestelmien integrointi
Miika Jussila
Polttokennokoelaitteiston automatisointi
Jere Knuuttila
TerveTaas - kotiautomaatiota hyödyntävä kotona selviytymisen tukijärjestelmä
Sasu Lehto
Kenttäväylätekniikan soveltaminen jatkuvatoimisessa pastanvalmistuksessa
Richard Litassy
Development of probing mode for a robot leg
Hannu Malmberg
Siirtoverkon sähköaseman käyttöä tukeva tietoliikennejärjestelmä
Jouni Sievilä
Palvelurobotin suorittama etsintä- ja tunnistustehtävä
Hanna-Liisa Suontama
Viittojen käyttö palvelurobotin työtehtävien määrittämisessä
Sami Terho
Terästeelmien pinnantarkastus konenäöllä

2002

Frauke Driewer
Virtual Reality User Interface for Home Automation and Home Robotics
Karim Honda
Monimuuttujamenetelmien käyttö aktiivilietelaitoksen toiminnan seurannassa
Harald Mayer
Communication with a ball-shaped robot in a Home Automation environment - a Bluetooth approach
Pierre Moermans
Open Service Gateway Implementation for House Monitoring
Antti Moijanen
TETRA-verkon käyttö automaation tiedonsiirrossa
Timo Oksanen
Happikonvertterisimulaattorin yhdistäminen terästehtaan tuotannonohjausjärjestelmään
Janne Paanajärvi
Modeling of bioprocesses using dynamic neural networks - case: filamentous fungus fermentations
Teppo Pirttioja
Agenttiavusteinen prosessiautomaatiojärjestelmä
Janne Riihimäki
Käyttöönoton PC-työkalujen ja ohjauksen liityntöjen yhdistäminen
Antti Ryhänen
Myötävirtapuukaasuttimen automaatio
Jari Saarinen
Soututehostimen mekatroniikan kehittäminen
José María Vallet García
Comunicaciones y control remoto de un robot móvil con Bluetooth y wap

2001

Jukka Juslin
Sumean logiikan tunkeutumisenhavaitsemisjärjestelmä
Juha Karttunen
Laivan jääkuormien monitorointijärjestelmä
Kimmo Koho
WWW-pohjainen reaaliaikainen teollisuuden tuotannon raportointiohjelmisto
Markus Lönn
Erään sulautetun moottoriohjaimen 1- ja 3-vaiheisten mittausmodulien algoritmit
Miso Montonen
Hybridi-liikuntajärjestelmällä varustetun robotin liikkeenohjaus
Petteri Paavolainen
Strateginen GPRS UMTS integraatio
Juha Rokka
Laiva-automaation hyödyntäminen aluksen turvallisuuskehityksessä
Aleksi Sipilä
Päällystyskoneen ylösajon tilastollinen ohjaus
Zoltan Skrabak
Kentauri-tyyppinen palvelurobotin manipulaattorin kinematiikka
Jussi Vallinkoski
Taloteknisten tilamoduuleiden määrittäminen, mallintaminen ja tilojen ominaisuuksien vertailu

2000

Juho Ali-Raatikainen
Elektroniikkatuotannon kapasiteetin simulointi
Henri Hannula
Lääkkeiden annostelulaite
Bazsika Kornél
Visual User Interface tervezése a WorkPartner rotothoz
Teemu Levomäki
Planeettatutkimukseen suunnitellun mikrorobotin ohjausjärjestelmä
Mika Saarijärvi
Automaatio-ohjelmistojen kehittäminen ja sen kehittämistä tukevia menetelmiä
Perttu Tuomaala
Sähköpropulsiojärjestelmän palveluiden kehittäminen kaukodiagnostiikan avulla
Aleksi Vesala
Maataloustraktorin CAN-väyläliikenteen optimointi
Petri Virekoski
Etäläsnäoloon perustuva virtuaalitodellisuustuettu etähuoltojärjestelmä
Petri Virekoski
Etäläsnäoloon perustuva virtuaalitodellisuustuettu etähuoltojärjestelmä
Tuomas Viskari
Loistehon säätömodulin kehittäminen
Sami Ylönen
Palvelurobotin sähkömekaanisen jalan ohjausjärjestelmä

1999

Jukka Hakuni
Reaaliaikaisen tiedon hallinta kunnossapidossa
Olli Niemi
Kaksoispäälystyksen profilimittaus ja -säätö infrapunalämpömittauksen avulla
Markus Sjöberg
Luotettavuustekniikat automaatiosuunnittelussa sekä niiden soveltaminen tuotekehitykseen ja testaukseen
Eric Zenkner
Espoon vedenjakelun pääohjelma

1998

Jaakko Eskelinen
Paperiradan pintavikojen ilmaisualgoritmin evaluointi
Asko Heikola
Pituusleikkuriautomaation Lotus Notes -pohjaisen versionhallintajärjestelmän kehitys
Jyrki Korpinen
Epätahtikoneen vikatilanteiden identifiointi
Jun Ma
Tutkimus monivapausasteisen sähkömekaanisen järjestelmän ohjaamisesta CAN-väylää käyttäen
Timo Punkka
Hajautettujen järjestelmien yhdistäminen rakennusautomaatiossa - suunnittelu ja toteutus
Marko Savela
Autonomisen ajoneuvon liikuntapinnan ominaisuuksien havainnointi ajoneuvon dynamiikan perusteella
Vesa Seppänen
Erään linjakäyttöjärjestelmän koulutuksen kehittäminen
Simon Spitzmüller
Microcontroller based control system for a rolling minirobot.
Tommi T Tuovila
Robottisolu suurten työkappaleiden joustavaan työstöön

1997

Veli Pekka Aarnio
Ihmishahmon tunnistaminen lämpökamerakuvasta
Matti Alanen
Voimalaitoksen ylemmän tason säätöjen suunnittelu
Jouni Aro
Konenäköön perustuva kameran paikannus ja ympäristön mallinnus etäläsnäolojärjestelmässä
Idris A Gadoura
Kuusijalkaisen, staattisesti stabiilin kiipeilevän robotin suunnittelu
Tuomo Honkanen
Älykkäiden venttiilien tiedonkeruuohjelman toteutus ja liittäminen automaatiojärjestelmiin
Pekka Kähkönen
Monikanavaisen magneettistimulaattorin ohjaus ja käyttöliittymä
Mikko Porma
Köysikahmarin ohjaus taajuusmuuttajakäytöillä
Pasi Pänttäjä
Kenttäinstrumentoinnin suunnittelujärjestelmän toteutus
Harri Pöyhönen
Paperitehtaan tuotannon karkeasuunnitelman optimointi geneettisillä algoritmeilla
Joni Sandelin
Modulaarinen vaunumikro tuotekehitysprojektiin kuuluvien diagnostiikka- ja ohjausjärjestelmien kehittäminen
Tuomo Varila
Tuotemallipohjainen tuotetiedonhallinta projektiliiketoiminnassa
Jussi Åkerberg
Automaattinen VLF-tarkkailuasema

1996

Markus Aholainen
Etäohjattavan työkoneen operaattoriasema
Pekka Appelqvist
Älykkään anturi/toimilaiterobotin suunnittelu prosessinohjaukseen ja robottiyhteisötutkimuksiin
Niklas Fridolfsson
ISO 9001 standardin vaatimat tiedonkäsittelymahdollisuudet valaisimia valmistavan yrityksen tietoverkossa
Mikko Friman
Moniajokäyttöjärjestelmien ja hajautettujen objektiarkkitehtuurien hyödyntäminen automaation ohjelmistoissa
Janne Göös
Tahtikoneen tarjouslaskentajärjestelmän kehittäminen moderneilla tekoälyn menetelmillä
Jari Honkapää
Sekoitetun todellisuuden käyttö liikkuvien robottien etäohjauksessa
Jukka Huttunen
Automaatiojärjestelmän konfiguroinnin kehittäminen
Kimmo Kokkonen
Laseretäisyysmittaukseen perustuva lossin paikannusjärjestelmän kehittäminen
Timo Lahti
Rajapinnan määrittäminen simulointiohjelmiston ja ohjelmoitavien logiikoiden välille
Hemmo Liinanotko
Mittausten verifiointi suoraan momenttisäätöön perustuvassa taajuusmuuttajassa
Kimmo Mikkonen
Märkävaraston valvontajärjestelmä
Hannu Pitkänen
Kromatografisen erotusprosessin dynamiikan kuvaaminen moniparametrisella sisäänmeno-ulostulo-mallilla
Mikko Pitkänen
Hot-melt tarraliiman profiilimittaus ja laadunohjaus tarralaminaatin valmistusprosessissa
Niko Rintala
Interaktiivinen tele-eksistenssiin ja sekoitettuun todellisuuteen perustuva liikkuvan robotin etäohjausjärjestelmä

1995

Jukka Antikainen
Kappaletavaroiden massatuotannon tiedonkeruun ohjelmistoratkaisut PC-verkossa
Juha Asunmaa
Sähkökäytön ohjauksen järjestelmäsimulointi
Liisa Helenius-Antikainen
Riskienhallinta sähkökäyttöjen toimitusprojekteissa
Kari Kaskes
Validointi ja laadunvarmistus lääketeollisuuden automaatiosuunnittelussa
Samuli Kinnunen
Paperikonekäyttöjen vientimyyntiprosessin kehittäminen
Matti Kolehmainen
Suoraan momenttisäätöön perustuva taajuusmuuttajan automaatiosovellus
Mikko Lönnberg
Selvitys uuden taajuusmuuttajan soveltuvuudesta metallilangan vetovalmistukseen
Jari Moilanen
Lietetiheysmittaus yhdistettynä PSI 200 raekokoanalysaattoriin
Ari Savolainen
3D-simulointi joustavan tuotannon suunnittelun apuvälineenä
Ari Torpo
Vartiorobotin kehitys puolustusvoimien varikkoalueiden vartiointiin
Manne Uussaari
Laadunvarmistus- ja tiedonhallintajärjestelmä analyyttisille elintarvikelaboratorioille

1994

Antti Iittiläinen
Järjestelmäohjain monimoottorikäyttöihin
Jukka Kuusela
Millimetriaaltotutka autonomisen ajoneuvon lähiympäristön havainnointiin
Mika Metsojoki
Hyllystöhissin asemansäätö
Petteri Mäkelä
Ympäristösimulaattorin ohjausohjelmisto
Sami Pelkonen
Biohajoavien muovien biohajoavuusasteen mittaamiseen käytettävän respirometrisen menetelmän automatisointi
Sami Salmi
Vapaa askellaji kävelevään koneeseen
Jan Stenlund
Automaatioasteen vaikutukset tuotantotekijöihin ja takaisinmaksuaikaan
Tom Toivonen
Ihmiskäden liikkeiden analysointi tekstiiliteollisuudessa stereonäön avulla
Antti Vuola
Loistelampun elektronisen liitäntälaitteen rasituskarsinta

1993

Ilkka Helakorpi
Oikosulkumoottorin vikadiagnoosi
Jari Kallonen
Automaattisen puhelinvaihteen ohjaus ja valvonta
Esa Koskimäki
Ajoneuvon liikkeen sumea säätö
Jouni Manninen
Päättelyyn perustuva instrumenttivikojen diagnoosijärjestelmä
Timo Marttinen
Paperiradan kireydenhallinnan simulointimalli
Lea Myyryläinen
Rakennuksen tietojärjestelmien integraatio
Kari Pietiläinen
Joustavat valmistusjärjestelmät erilaisissa tuotannollisissa ympäristöissä
Kari Simolin
Jatkuvasti virtaavan materiaalin katkaisun servoteknisen kokonaisohjauksen kehitys
Mika Vainio
Autonomisen pienikokoisen liikkuvan robotin, HUTMANin, suunnittelu robottiyhteisö tutkimuksiin

1992

Kari Heinonen
Sähkökäytön käyttöliittymän kehittäminen
Mika Järvinen
Vesivoimalaitoksen hyötysuhteen optimointi
Janne Kankare
Bioprosessien makrotilasiirtymien tunnistaminen Black Box -menetelmien avulla
Kari Kärkkäinen
Kävelevän koneen stabiilisuus ja asennon ohjaus
Sami Larkimo
Spektrin muodostaminen ja käyttö röngenfluoresenssianalysaattorissa
Tuomo Nupponen
Kasvinalkioiden luokittelu hermoverkkojen avulla
Pekka Nuutinen
Automatisoidun kalanpoikasten kasvatuslaitoksen toteutus
Jarmo Puputti
Autonomisen, liikkuvan robotin pilotointijärjestelmän kehitystyö
Jussi Suomela
Autonomisen ajoneuvon dynaaminen paikannus geometrisesti tunnettua maamerkkiä ja kameraa käyttäen
Timo Yli-Saari
Taajuusmuuttajakäyttöjen sovellusohjelmointiin käytettyjen työkalujen toteuttaminen
Timo Äijälä
Leijupetirakeistimen ohjaus ja rakeen kuivumisen mallintaminen

1991

Jarmo Antikainen
Rakennusautomaatiojärjestelmän yleiskäyttöisen käyttöliittymän suunnittelu
Tarja Hyppänen
Tuotevaraston automaattikeräilyn ohjaus
Antero Kaukonen
Farmasian leijupetirakeistusprosessien ohjaus ja tiedonhallinta
Reijo Leinonen
Paperiteollisuuden monimoottorikäytön hajautettu ohjausjärjestelmä ja sen tiedonsiirto
Mika Matikainen
Sähköhydraulisen telaketjuvaunun ohjaus- ja paikantamisjärjestelmä
Tapio Moisio
PC-valvomon ja ohjelmoitavan logiikan tehtävänjako automaation ohjaushierarkkiassa
Markku Ojala
Autonomisen ajoneuvon operaattoriasema
Jukka Tapio Pitkänen
Kävelevän koneen jalan ohjausjärjestelmä
Harri Rasehorn
Paperikoneen kireysmittausten kehittäminen telojen säätöön
Lasse Ventola
Päällystyskoneen paperiradan kireyden hallinta monimoottorikäytöllä

1990

Marcus Eriksson
FMS-solun porttaalirobotin ohjausjärjestelmä ja ohjelmointi
Kari Hartikainen
Monijalkaisen kävelemällä liikkuvan koneen adaptiivinen liikkeenohjaus
Matti Huhtanen
Prosessiautomaatioinvestointien kustannuslaskentajärjestelmä
Janne Kari
Mikrotietokoneiden käyttö teollisuusautomaatiossa sovellusesimerkkinä mekaaninen puunjalostus
Jyrki Karppinen
Lääkevalmistuksen leijupetirakeistimen automatisointi
Juha Lassila
Paperin päällystemäärän mittaus tuhkaeroon perustuvalla menetelmällä
Ilkka Luukka
TMP-jauhimen ohjaukset ja lukitukset
Liisa Pirttilä
Hahmontunnistus mallastuksen mittausmenetelmänä
Jouni Rantanen
Päällystetyn paperin poikkisuuntaisen kosteusprofiilin säätö
Markku Rauhala
Sulfaattitehtaan vuokeittolinjan hallinnan kehittäminen
Torsten Schönberg
Ajoneuvon automaattisen ohjausjärjestelmän testialustan kehittäminen ja alustava ohjelmointi
Risto Vuopala
Traktorin paikantaminen pellolla murtoviivasuunnistusmenetelmällä

1989

Juha Lappalainen
Tuotantotietojen reaaliaikaiset keruumenetelmät ja niiden soveltaminen eräpohjaiseen kappaletavaratuotantoon
Markku Ruhanen
Alihankintatoiminnan kehittäminen joustavien tuotantosolujen valmistuksessa
Arto Smolander
Asiantuntijajärjestelmän hyödyntäminen integroidun sellu- ja paperitehtaan tuotannonohjauksessa
Esko Syvänen
Prosessinhallintajärjestelmän optimoivan säätöohjelmiston kehittäminen
Timo Toissalo
Vikadiagnostiikka ja virheistä toipuminen automaattisessa tuotantosolussa
Osmo Vehviläinen
Tehtaan Tietojärjestelmien yhteensovittaminen
Heikki Viika
Käytönvalvontajärjestelmän valvomotyöaseman suunnittelu

1988

Jari Antero Alatalo
CNC-ohjauksen liitäntävalmiudet FMS-solussa
Kari Heikkilä
Mittausohjelmisto etäisyysanturin soveltamiseksi robottihitsauksen railonseurantaan
Pasi Hälli
Asiantuntijajärjestelmä pituusleikkurin automaatiossa
Juha Järvinen
Kävelevän koneen tekniikan perusselvitys
Jari Kallela
Päällystystapahtuman mallintaminen ja automaatio
Martti Kauppinen
Asiantuntijajärjestelmä prosessiautomaation osana
Pekka Myllynen
Sähköverkon koulutussimulaattorin toteutus mikrotietokoneella
Jarmo Mäkelä
Bioreaktorin valvontaa ja ohjausta tukeva asiantuntijajärjestelmä
Miki Sirola
Prosessi- ja säätösuunnittelun apuvälineet prosessisimulaattorissa
Ilkka Kullervo Yläkoski
Välähdysfotoanalyysilaitteiston automatisointi

1987

Jouni Hartikainen
Sinkkipuhdistamon liuotusprosessin ohjauksen tukijärjestelmä
Sauli Kanerva
Lausekepohjaisen logiikan toteutus eräässä prosessitietokonejärjestelmässä
Kari Korhonen
Mikroprosessipohjaisten prosessiteollisuuden automaatiojärjestelmäsovellutusten häirösuojaus
Antti Kuisma
Selvitys automaation mahdollisuuksista parantaa kappaletavaramaalaamon tuottavuutta
Kari Loukola
Teollisuusrobotin valmistuksen laadunvarmistus
Ilkka Raiskinen
Prosessisimulaattorin keskitetyn ratkaisujärjestelmän toteutus
Matti Saastamoinen
Laivan dynaamisen positointijärjestelmän kehitysympäristö
Lauri Tunkelo
PC-pohjainen puheentunnistus teollisuusautomaatiossa
Olli Välisalmi
Automaattinen kokoonpano robotilla sähköpajateollisuudessa