Siirry pääsisältöön

MetrixPro

Hakkuupään prosessointimittausten kehittäminen - MetrixPro

Projektissa tutkitaan uusia mittaustekniikoita keskittyen metsäkoneen hakkuu- eli harvesteripäähän. Tavoitteena on mitata ja estimoida prosessoitavan puun rungon dimensiot sekä muut laatusuureet reaaliaikaisesti katkonnan yhteydessä.

Lähtökohdat

Nykyisissä hakkuukoneissa puuta mitataan prosessoinnin yhteydessä hakkuupäähän asennettujen mekaanisten mittalaitteiden avulla. Rungon katkonnassa hyödynnetään puutavaralajimenetelmää. Puun pituus mitataan yleensä mittapyörällä rungon katkaisemiseksi sopivan pituisiksi tukeiksi tai pölleiksi. Puun läpimittaa mitataan karsintaterien, vetopyörien tai -telojen asennon perusteella. Pituuden ja läpimitan perusteella katkottu puutavara voidaan jakaa eri sahausluokkiin. Puunrungon muu kuin dimensioihin perustuva laadullinen arviointi on nykyään pelkästään hakkuukoneen kuljettajan visuaalisen havainnoinnin varassa.

Tavoitteet

Projektin tavoitteena on kehittää optisia konenäköön perustuvia puun dimensio- ja laatumittauksia, parantaa ja testata kattavammin jo tutkittuja menetelmiä sekä tutkia laitteiston sijoittamista, suojaamista ja kestävyyttä hakkuupäissä.

Linkkejä