Siirry pääsisältöön

Metrix

Tutkimuksen rakenne

Hankkeessa kehitetään uusia mittaustekniikoita metsäkoneen hakkuu- eli harvesteripään yhteyteen. Hankkeessa tutkitaan etenkin konenäön, lasermittaustekniikkaan sekä muiden optisten mittaustekniikoiden ja niiden signaalikäsittelymenetelmien soveltamista vaativissa metsäolosuhteissa.

Aikataulu

  • 9/2009 - 12/2009 Loppuraportti

Tiedotteet

  • Projekti on päättynyt

Lähtökohdat

Nykyisissä pohjoisen puutavaralajimenetelmän hakkuukoneissa käsittelyn kohteena olevaa puuta mitataan rungon prosessoinnin yhteydessä hakkuupäässä. Mitattujen suureiden kuten pituuden ja läpimitan perusteella hakattu puutavara voidaan dimensioida.

Puun rungon laadullinen arviointi on pelkästään hakkuukoneen kuljettajan visuaalisen havainnoinnin varassa. Runko apteerataan eli katkotaan pölleiksi osittain automaattisesti tilastollisen aineiston ja puunjalostuksen tarpeen perusteella.

Puun jalostusarvoa olisi mahdollista lisätä runkojen tarkemmalla katkomalla. Tarkemmassa puoliautomaattisessa katkonnassa tarvittaisiin mittatietoa rungon muodosta ja laatusuureista kuten oksaisuus sekä rungon vaurioista jo ennen rungon prosessointia.

Tavoitteet

Projektin tavoitteena on kehittää hakkuukoneen hakkuupään ja nosturin yhteyteen koneaistimiin perustuvia puun dimensio- ja laatumittauksia. Projektissa tutkitaan menetelmiä automatisoida puun apteeraus eli katkonta optimaalisiksi pölleiksi ainakin helpoissa olosuhteissa. Tavoitteen saavuttamiseksi olisi kyettävä mittaamaan ja laskemaan käsiteltävän puun runkomuoto sekä puun laatusuureita kuten oksaisuus (määrä ja läpimitta, tuore vai kuiva, oksavyöhykkeiden rajat) sekä rungon vauriot (mutkat, lenkous, laho). Puuta voidaan mitata sitä lähestyttäessä kaatoa varten sekä sitä prosessoitaessa. Samalla koneaistinvarustuksella pyritään ainakin varmentamaan nykyisin käytettävät pöllin pituus- ja läpimittamittaukset määrittämällä puun siirtymät katkaisua varten sekä määrittämällä pöllin läpimitta katkaisupinnasta. Mittaukset eivät saa hidastaa hakkuukoneen toimintaa.

Toinen asiaan liittyvä tavoite liittyy jäljitettävyysongelman ratkaisuun. Projektin osana tutkitaan RFID – ja muiden etäluettavien muistitekniikoiden tarjoamia mahdollisuuksia ja kiinnitystekniikoita, joilla voitaisiin merkitä hakkuun yhteydessä tukit yksikäsitteisillä riittävän edullisilla tunnisteilla, jotka eivät haittaa puun jalostamisprosesseja.

Linkkejä