Aalto / ELEC / AS

Siirry pääsisältöön

Kattorobotti


Tausta

Kodin liikkuvat palvelurobotit ovat eräs osa-alue tulevaisuuden älykkäitä laitteita, joita kehitetään parasta aikaa aktiivisesti Kaukoidässä, Yhdysvalloissa ja EU:n alueella. Asialla ovat monet suuret yritykset ja lukuisa joukko tutkimuslaitoksia. Myös Aalto-yliopisto on ollut näkyvästi mukana tässä kehittelyssä.

Tässä hankkeessa esitetään innovatiivinen ratkaisu, jossa robotti siirretään käyttämään liikunta-alustana lattian sijasta kattoa. Liikkuminen ja energian saatavuus helpottuvat. Haastavuus siirtyy kevyen, joustavan manipulaattorin rakenteisiin ja sen ohjaukseen kolmeulotteisessa avaruudessa.

Hankkeessa suunnitellaan CEILBOT:in prototyyppi, toteutetaan se ja kokeillaan sitä kahdessa tyypillisessä sovelluksessa. Kotiympäristön, esimerkiksi liikuntarajotteisen henkilön koti, lisäksi voitaisiin ajatella toimistoympäristöä Aalto-yliopiston rakennuksissa. Robotti voitaisiin suunnitella erilaisia palvelu- tai/ja huoltotehtäviä varten (esimerkiksi kattolamppujen vaihto korkeissa tiloissa).

Hankkeen osatehtäviä voidaan jakaa laajasti korkeakoulun muille yksiköille (koneensuunnittelu, elektroniikka, tietotekniikka, arkkitehtuuri). Tällaisia ovat kiskovaunu- tai vastaavan järjestelmän suunnittelu ja toteutus, manipulaattorin mekaaninen suunnittelu ja toteutus, anturoinnin eri osa-alueet, ohjelmiston suunnittelu ja sen osien toteutus.

Lisätietoja: Tomi Ylikorpi , David Leal


Some ceilbots for inspiration.
avi
Katso alustava yksinkertainen animaatio kattoa pitkin kulkevasta kärsämäisestä tarttujasta.
(2.6M .avi) avi
(1.6M xvid.avi) avi
(300k .wmv) wmv
Sivu päivitetty 5.6.2012