Siirry pääsisältöön

Kattorobotti - Harjoitustyöaiheita

Esimerkkejä Kattorobottihankkeen harjoitustyöaiheista

(Ryhmittely ei ole millään muotoa sitova eikä lista kaikenkattava.)

Teollisen muotoilun alalla mahdollisia harjoitustyöaiheita voisivat olla mm:

Robotin tarkoituksenmukaisen ulkoasun määrittäminen (‘ystävällinen’ vai ‘vahva’, ‘turvallinen’ vai ‘tehokas’)
Robotin turvallisuuden parantaminen muotoilun keinoin
Robotin sovittaminen kalustettuun kotiympäristöön, toimistotiloihin ja/tai laitoksiin
Keinot ulkoasun toteuttamiseksi (rakenteellinen muotoilu, kuoret, tekstiilit…)
Käyttöliittymien muotoilu
Robotin visualisointi projektin eri vaiheissa sekä markkinoinnissa

Elektroniikan ja sähkötekniikan alalla mahdollisia harjoitustyöaiheita voisivat olla mm:

Robotin moottoreiden ohjaus
Robotin asennon ja paikan mittaaminen
Robotin hallintalaitteiden toteuttaminen
Robotin anturoinnin toteuttaminen
Robotin tietokone- ja kommunikointijärjestelmän toteuttaminen

Automaatiotekniikan alalla mahdollisia harjoitustyöaiheita voisivat olla mm:

Robotin käyttöliittymät
Robotin turvallisuus
Robotin ohjelmisto
Robotin anturointi
Robotin tietokone- ja kommunikointijärjestelmä

Mekaniikan ja mekatroniikan alalla mahdollisia harjoitustyöaiheita voisivat olla mm:

Robotin rakenne ja rakennemateriaalit
Robotin jäykkyys- ja lujuuskysymykset
Robotin toimilaitteet ja voimansiirto

Talonrakennustekniikan alalla mahdollisia harjoitustyöaiheita voisivat olla mm:

Erilaisten katto/välikattorakenteiden selvittäminen
Robotin kiinnitysmenetelmät erilaisiin rakenteisiin
Robotin aiheuttaman kuormituksen arviointi
Kiinnityselementtien suunnittelu ja mitoittaminen
Monikäyttöisen kiinnitysjärjestelmän kehittäminen

Markkinoinnin alalla mahdollisia harjoitustyöaiheita voisivat olla mm:

Markkinatilanteen selvittäminen ja mahdollisen markkinaraon osoittaminen; onko olemassa vastaavia tuotteita?
Onko olemassa selvä tarve tällaiselle laitteelle, missä?
Mitkä ovat markkinoiden asettamat rajaehdot: -hinta, koko, käytettävyys, väri…
Kenelle laitetta tulisi markkinoida?
Mitkä olisivat markkinointikeinot sekä –kanavat?
Mitkä olisivat myyntiargumentit?
Tiedotteiden ja mainosmateriaalin tuottaminen
Laitteen visualisointi markkinointitarkoitukseen