Siirry pääsisältöön

KattorobottiEtsimme uusia opiskelijoita mukaan toteuttamaan kattorobottia!

Englanninkielisillä sivuilla Ceilbot näkyy projektin tilanne sekä avoinna olevat tehtävät. Työkielenä voi olla suomi tai englanti.Tausta

Kodin liikkuvat palvelurobotit ovat eräs osa-alue tulevaisuuden älykkäitä laitteita, joita kehitetään parasta aikaa aktiivisesti Kaukoidässä, Yhdysvalloissa ja EU:n alueella. Asialla ovat monet suuret yritykset ja lukuisa joukko tutkimuslaitoksia. Myös Aalto-yliopisto on ollut näkyvästi mukana tässä kehittelyssä.

Tässä hankkeessa esitetään innovatiivinen ratkaisu, jossa robotti siirretään käyttämään liikunta-alustana lattian sijasta kattoa. Liikkuminen ja energian saatavuus helpottuvat. Haastavuus siirtyy kevyen, joustavan manipulaattorin rakenteisiin ja sen ohjaukseen kolmeulotteisessa avaruudessa.

Hankkeessa suunnitellaan CEILBOT:in prototyyppi, toteutetaan se ja kokeillaan sitä kahdessa tyypillisessä sovelluksessa. Kotiympäristön, esimerkiksi liikuntarajotteisen henkilön koti, lisäksi voitaisiin ajatella toimistoympäristöä Aalto-yliopiston rakennuksissa. Robotti voitaisiin suunnitella erilaisia palvelu- tai/ja huoltotehtäviä varten (esimerkiksi kattolamppujen vaihto korkeissa tiloissa).

Hanke toteutetaan GIM-huippututkimusyksikön johdolla. Osatehtäviä voidaan jakaa laajasti korkeakoulun muille yksiköille (koneensuunnittelu, elektroniikka, tietotekniikka, arkkitehtuuri). Tällaisia ovat kiskovaunu- tai vastaavan järjestelmän suunnittelu ja toteutus, manipulaattorin mekaaninen suunnittelu ja toteutus, anturoinnin eri osa-alueet, ohjelmiston suunnittelu ja sen osien toteutus.

Projekti toteutetaan osana Aallon:n digitalisoitumiseen ja energiateknologiaan liittyvää tutkimusohjelmaa – Multidisciplinary Institute of Digitalisation and Energy (MIDE). Ohjelmassa toteutetaan merkittäviä pitkän aikavälin hankkeita joiden tavoitteena on huipputason osaamisen luominen, opetuksen vahvistaminen ja suomalaisen elinkeinoelämän kilpailukyvyn lisääminen.

Emeritus Professori Aarne Halme, Automaatio- ja Systeemitekniikan osasto

Lisätietoja: Tomi Ylikorpi , David Leal
Multidisciplinary Institute of Digitalisation and Energy - MIDE

Työkielenä projektissa on englanti. Lue viimeisimmät uutiset englanninkielisiltä sivuilta.Some ceilbots for inspiration.
avi
Katso alustava yksinkertainen animaatio kattoa pitkin kulkevasta kärsämäisestä tarttujasta.
(2.6M .avi) avi
(1.6M xvid.avi) avi
(300k .wmv) wmv


Hae mukaan projektiin!

Etsimme opiskelijoita Aalto-yliopiston piiristä toteuttamaan projektia omiin opintoihinsa liittyvinä harjoitustöinä. Tarkoitus on, että opiskelijat projektiin osallistumalla suorittavat jonkin omiin opintoihinsa kuuluvan harjoitustyökurssin ja saavat opintopisteet sekä arvosanan kyseisestä kurssista. Opiskelijan on tiedusteltava oman harjoitustyökurssinsa ohjaajalta, olisiko kattorobottiprojektin osa soveltuva tämän harjoitustyökurssin suorittamiseksi. Tarvittaessa työn määrittely sekä tulosten arviointi suoritetaan yhdessä harjoitustyökurssin ohjaajan kanssa.

Lataa opiskelijoille suunnattu kutsukirje pdf. (58k.pdf)
Esimerkkejä mahdollisista harjoitustyöaiheista voi lukea täältä.

Kattorobottihanke tarjoaa sopivia harjoitustyösaiheita mm. Automaatio- ja systeemitekniikan projektitöiksi, Elektroniikan, Sulautetutujen- sekä Reaaliaikaisten järjestelmien erikoistöiksi, Rakennesuunnitteluun, Markkinointiin sekä Teolliseen muotoiluun. Kannattaa ehdottaa aihetta omalle opettajalleen. Odotamme tietoa myös muista soveltuvista harjoitustyökursseista.Osoittakaa toiveenne osallistua projektiin sähköpostitse Tomille ( tomi.ylikorpi@aalto.fi )

Sivu päivitetty 5.6.2012