Siirry pääsisältöön

Jatko-opinnot

Yhteyshenkilö

Kati Voutilainen
puh. 050 3382 505
Sähkötalo, h. E421

Ajankohtaista

  • 1.1.2011 Automaatio- ja systeemitekniikan opiskelijoiden jatko-opintoasioita hoitaa Sähkötekniikan korkeakoulun jatko-opintotoimisto. Jatko-opintosivut Into-portaalissa
  • 24.10.2007 Jatkotutkintoon kuuluvien teoreettisten opintojen laajuus muuttuu. TKK:n hallitus hyväksyi 22.10. pitämässään kokouksessa tutkimus- ja jatkokoulutustoimikunnan esityksen jatkotutkinnon teoreettisten opintojen vähentämisestä ja moduulien muuttamisesta. Muutos tulee voimaan heti.
  • Vuoden 1995 tutkintosäännön mukaisia opintoja voidaan suorittaa 31.7.2008 asti. Tämän jälkeen kaikki jatko-opiskelijat noudattavat vuoden 2005 tutkintosääntöä. Niille jatko-opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet vahvistettujen tutkintovaatimusten mukaiset teoriaopinnot (45 ov) 31.7.2008 mennessä, mutta jotka eivät saa valmiiksi koko tutkintoaan mainittuun päivämäärään mennessä, luetaan uuden tutkintosäännön mukaisesti opiskeltaessa kaikki teoriaopinnot suoritetuksi. Muiden vuoden 1995 tutkintosäännön mukaisesti aloittaneiden jatko-opiskelijoiden teoriaopinnot määritellään uudelleen siirryttäessä uuteen tutkintorakenteeseen.

Lomakkeita

Jatko-opintolomakkeet

Tieteellinen jatkokoulutus

Sähkötekniikan korkeakoulussa suoritetaan jatkotutkintoina pääsääntöisesti tekniikan lisensiaatin (TkL) ja tekniikan tohtorin (TkT) tutkintoja. Tohtorin tutkinnon voi suorittaa suoraan ylemmän perustutkinnon jälkeen suorittamatta ensin tekniikan lisensiaatin tutkintoa.

Erityisin perustein voidaan suorittaa filosofian tohtorin (FT) tutkinto. Sähkötekniikan korkeakoulussa ei ole mahdollista suorittaa filosofian lisensiaatin tutkintoa.

Tekniikan lisensiaatin tutkinnon ohjeellinen suoritusaika on kaksi vuotta. Tekniikan ja filosofian tohtorin tutkintojen ohjeellinen suoritusaika on neljä vuotta. Jatko-opintoihin kuuluu 60 opintopisteen laajuiset teoreettiset opinnot, jotka koostuvat tutkimusalan opinnoista 30-40 op, täydentävän aihealueen opinnoista 10-20 op ja tieteen käytäntöjen ja periaatteiden opinnoista 5-15 op. Opinnäytteiden laajuuksia ei ole määritelty opintopisteissä.

Tieteelliseen jatkokoulutukseen voidaan valita henkilö, jolla on teknistieteellinen ylempi korkeakoulututkinto. Jatkokoulutukseen voidaan ottaa myös edellyttäen, että rehtori toteaa osaston lausunnon perusteella muun vastaavantasoisen tutkinnon antavan tieteelliseen jatkokoulutukseen riittävät valmiudet. Ammattikorkeakoulussa suoritettu ylempi tutkinto ei anna jatko-opintokelpoisuutta Teknillisessä korkeakoulussa.

Harkitessaan jatko-opintojen aloittamista opiskelijan tulee ottaa yhteyttä suunnitellun tutkimusalan professoriin ja tarkistaa, että edellytykset opintojen aloittamiseen ovat olemassa. Hakemus jatko-opiskelijaksi hyväksymiseksi jätetään sille tiedekunnalle, johon tutkimusalasta vastaava professuuri kuuluu. Tiedekunta voi asettaa jatko-opinnoille esitietovaatimuksia.

Automaatio- ja systeemitekniikan tutkimusalat:

Tutkinnon tavoitteet

Jatkokoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija:

  • perehtyy syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen sekä saavuttaa valmiudet tutkimusalansa piirissä itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tietoa;
  • perehtyy hyvin oman alansa kehitykseen, perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin; sekä
  • saavuttaa sellaisen yleisen tieteenteorian ja tutkimusalaansa liittyvien muiden tieteenalojen tuntemuksen, joka mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen.