Siirry pääsisältöön

Autonomiset järjestelmät

Tutkimus

  • Autonomiset järjestelmät ja robotiikka
  • Koneaistit
  • Estimointi ja sensorifuusio; biologinen informaation prosessointi
  • Epälineaaristen järjestelmien mallinnus, säätö ja ohjaus
  • Tiedonsiirtoprotokollat ja ohjelmistomenetelmät automaatiossa

Päättyneet hankkeet

  • Agromassi - - Assisting and adaptive agricultural machined (2009-2012)
  • NeoSilvix - Aistin- ja ohjaustekniikan kehittäminen koneelliseen metsänhoitoon ja energiapuun korjuuseen (2010-2012)
  • AutoCrop [en] - Fully-automatic crop farming in Finland (2007-2009)
  • MetrixPro - Hakkuupään prosessointimittausten kehittäminen - (2010-2012)

Vielä vanhemmat hankkeet