Siirry pääsisältöön

Perusjärjestelmä

Perusjärjestelmän ohjelmisto on toteutettu RTI:n Constellation -työkalulla, joka perustuu UML-standardiin. Graafisella työkalulla koneenohjausjärjestelmä voidaan koota "johdottamalla" ohjelmistokomponentteja toisiinsa. Ohjausjärjestelmän logiikka kuvataan tilakaavioilla, joista työkalu osaa automaattisesti generoida tarvittavan ohjelmakoodin. Perusjärjestelmää on testattu kolmessa eri työkoneessa kesällä 2004.

Tume-Agrin kylvölannoitin

 • Työkoneessa on oma hydrauliventtiilistö, jolla hydraulisia toimintoja ohjataan
 • Toimintojen käsiohjaukset
 • Päistesekvenssit
 • Kalibrointitoiminnot
 • Täsmäsäätö sekä lannoite- että siemensyötölle

Junkkarin kasvinsuojeluruisku

 • Hydraulisia toimintoja ohjataan traktorin omalla hydrauliikalla
 • Paine- ja levitysmääräsäätimet
 • Kalibrointitoiminnot
 • Täsmäsäätö

Junkkarin kylvölannoitin

 • Koneessa ei tarvita omia hydrauliventtiileitä vaan virtausta tilataan traktorin ISOBUS-standardinmukaiselta CAN-venttiilistöltä
 • Toimintojen käsiohjaukset
 • Päistesekvenssit
 • Kalibrointitoiminnot
 • Täsmäsäätö lannoitesyötölle

Virtuaaliterminaali (Virtual Terminal, VT)

 • Toimii eräänlaisena "selaimena", johon kukin työkone lataa oman käyttöliittymänsä
 • Testeissä on käytetty sekä Agrocom:in että Kverneland:in terminaaleja mutta periaatteessa minkä tahansa ISOBUS-terminaalin pitäisi olla yhteensopiva

Tehtäväohjain (Task Controller, TC)

 • Tehtäväohjaimeen ladataan eri toimenpiteisiin tarvittavat tiedot (esim. levityskartat)
 • Tehtäväohjain voi myös kerätä tietoa eri toimenpiteiden toteutumisesta (esim. satokartat)
 • Kämmenmikro sopii hyvin tehtäväohjaimeksi, sille sen avulla tieto siirtyy helposti maatilantietojärjestelmästä pellolle ja takaisin

Työkone-PC

 • Työkoneohjaimena toimii PC-kone, jossa on RedHat Linux-käyttöjärjestelmä
 • PC soveltuu hyvin tutkimusalustaksi mutta se on liian järeä kaupallisiin tuotteisiin
 • Koneessa on CAN-kortti ISOBUS-väylään liittymiseen sekä WLAN-sovitin langattomantiedonsiirron testaukseen

GPS-sovitin

 • Sovittimen tehtävä on välittää GPS-vastaanottimesta saatavat tiedot edelleen ISOBUS-väylälle
 • Sovitin perustuu TINI-moduuliin pdf ja sen ohjelmisto on kirjoitettu Java-ohjelmointikielellä
 • ISOBUS-standardinmukaisia GPS-vastaanottimia ei ole vielä kaupallisesti saatavilla