Siirry pääsisältöön

Fastproto

Tume-Agrin kylvölannoitin

 • Kesän 2003 aikana toteutettu täsmäviljelyjärjestelmän prototyyppi
 • Prototyypin avulla kehitetään perusjärjestelmä, jolle keskeistä on konfiguroitavuus ja modulaarisuus
 • Uusi hydrauliikkalohko mahdollistaa eri toimintojen ohjaamisen toisistaan riippumattomasti

Kämmenmikro ja näppäimistö

 • Koneen käyttöliittymä
 • Erillisten toimintojen ohjaukset: nostolaite, etulata, sitkaimet, ajouratoiminto, syötönsäätö sekä vantaisto
 • Sekvenssiohjaukset päisteitä ja esteiden kiertoa varten
 • Kalibrointitoiminnot
 • GPS-paikannusjärjestelmä

ISOBUS

 • Kehitteillä oleva kansainvälinen standardi traktorin ja työkoneen tiedonsiirtoon

Mitron MCC2212 CAN-ohjain

 • Digitaalinen ja analoginen I/O sekä liityntä CAN-väylään
 • Ohjelmakehitys avoimeen lähdekoodiin perustuvassa ympäristössä (GNU/Linux) C-ohjelmointikielellä
 • Eri toimilaitteiden ohjaukset ovat omissa lohkoissaan