Siirry pääsisältöön

Kandiseminaarin aikataulu syksyllä 2007

Deadlinet

Ke 19.9 Ilmoittautuminen seminaariin päättyy.

Ma 24.9 mennessä valitse aihe ja ohjaaja

Ke 26.9 tiedonhaku ja Nelli-demo (Kirjasto) ja kirjoittaminen alkaa. erilliset dead-linet kirjaston ja kielikeskuksen harjoitustöille

Pe 28.9 keskustelu ohjaajan kanssa, aiheen tarkennus

Pe 5.10 Tiedonhauntehtäväsarjan palauttaminen

To 18.10 2-3 sivua kandityöstä kielenopettajalle

To 1.11 10 sivun luonnos ohjaajalle; opponoinnista sopiminen

ke 21.11 Ensimmäinen täysi työ ohjaajalle (optima)

Ke 28.11 Ohjaajien palaute työn ensimmäisestä versiosta, sanallisia ja kirjallisia kommentteja

Ke 5.12 Lopullinen työ valmis, työ ja esityskalvot toimitetaan ohjaajalle ja opponentille (optima)

Ke 12.12 Esitykset ja opponointi, ohjaajat lähettävät arvostelulomakkeet vastuuopettajalle

To 13.12 kansitettu työ kansliaan

Pe 14.12 kypsyysnäyte

Aikataulu

Yhteiset luennot pidetään ke klo 8-10/ 10-12 salissa TU2.

1. opetusjakso 7.9. – 24.10.2007

Ke 12.9.
klo 10-12 Johdantoluento
Arto Visala
Paikka: AS 1021-22
Aihe: Kandidaattiseminaarin tavoitteet ja työn rakenne
Kandidaatintöiden aihealueiden/teemojen esittely ja ohjaajat

Ke 19.9.
Ilmoittautuminen seminaariin päättyy.
klo 10-12
Kirjallisuustutkimus
Arto Visala
Paikka: AS 1021-22
Aihe: Mitä kirjallisuustutkimus kyseisellä tieteenalalla tarkoittaa. Tieteellisestä kirjoittamisesta automaatio-ja systeemitekniikan allalla

Ma 24.9
Aihevalinnan deadline
Opiskelija ottaa yhteyttä vastuuhenkilöön/kurssiassistenttiin. Ohjaaja vahvistaa aiheen suullisesti tai sähköpostilla ja sopii opiskelijan kanssa ensimmäisestä tapaamisesta.

Ke 26.9.
klo 10-12
Tiedonhaku (Kirjasto)
Paikka: TU2
Aihe: Tiedonhaku ja Nelli-demo

Pe 28.9.
Deadline 1. keskustelulle ohjaajan kanssa
Ohjaajan kanssa tarkennetaan työn aihe ja sovitaan aikataulusta opiskelijan esittämän aikataulusuunnitelman pohjalta. Aikataulusta sopiminen on tärkeää mm. ohjaajan mahdollista matkoista johtuen (tutkinto-ohjelmat sopivat ajankohdan jos 28.9 ei käy).

Ke 3.10.
klo 8.30-10.00
Tieteellinen kirjoittaminen
Inkeri Lehtimaja
Paikka: TU2
Aihe: Tieteellisen tekstin piirteitä, kirjoittamisprosessi jne.

Pe 5.10.
Tiedonhaun tehtäväsarjan palauttaminen:
Kirjaston harjoitukset: tarkoitettu tukemaan kandityön tiedonhakua ja ne tehdään seuraavalla viikolla tiedonhaun luennon jälkeen ja ne tehdään Optimaan.

1. Tiedonhaun kysymyssarja Tavoitteena on varmistaa, että kirjastonkäytön perusasiat ovat selvillä 2. Nellitehtävä Kandityön aihepiiristä tehdään ns. oma-Nelli, joka sisältää parhaat tiedonhaun aloituspaikat ja muutamia viitteitä.

Kandidaatintyön kirjoittaminen (2-3 sivua) alkaa.

Ke 10.10.
klo 10-12
Lähdeviittauksien käyttö
Virpi Palmgren
Paikka: TU2
Aihe: RefWorks-demo

Ke 17.10.
klo 10-12
Tekstin- ja kielenhuolto
Inkeri Lehtimaja
Paikka: TU2

To 18.10.
Kandidaatintyön ensimmäisen osuuden (2-3 sivua) toimittaminen (Optimaan?)
Inkeri Lehtimaja
Tässä vaiheessa riittää, että tekstiä palautetaan ainoastaan äidinkielen opettajalle (ei kuvia). Teksti voi sisältää johdannon/perusteet työn tekemiselle.

Ke 24.10.
klo 8-10
Palautetilaisuus kandidaattityön ensimmäisestä osuudesta
Inkeri Lehtimaja
Paikka: TU2
Aihe: Palaute ensimmäisen osuuden kieliasusta

2. TENTTIJAKSO 25 – 30.10.2007

Milloin kandidaatintyön ensimmäinen luonnos on toimitettava ohjaajalle? Sovitaan tutkinto-ohjelmakohtaisesti.

II OPETUSJAKSO 1.11. – 13.12.2007

Ke 7.11.
klo 10-12
Tiivistelmä ja kypsyysnäyte
Inkeri Lehtimaja
Paikka: TU2

Ke 14.11.
klo 10-12
Akateemiset viestintätaidot 1
Tarja Tuomikoski
Paikka: TU2

Ke 21.11.
klo 10-12
Akateemiset viestintätaidot 2
Tarja Tuomikoski
Paikka: TU2
Aihe: Esittämisen salat; miten pitää esitelmä kiinnostavasti ja yleisö huomioiden.

Ke 28.11.
klo 10-12
Havainnollistaminen
Tarja Tuomikoski
Paikka: TU2
Aihe: Kalvojen teko, kielellinen havainnollistaminen jne.

Ke 5.12.
klo 10-12
Palautteenanto ja opponointi
Tarja Tuomikoski
Paikka: TU2
Valmis (arvosteltava) kandidaatintyö toimitettava ohjaajalle ja opponentille. Tämän jälkeen työn ulkoasua voi korjata, mutta sisältöä ei.

Ke 12.12.
Esitykset ja opponoinnit Arto Visala AS
Paikka: AS/ salit 1023-24

3. TENTTIJAKSO 14. – 22.12.2007

pe 14.12.
Kypsyysnäyte
Aika: klo 13-16
Paikka: TUAS-talon kokoushuone 1593