Siirry pääsisältöön

AS-tutkinto-ohjelman kandidaattiseminaari (yhteistyössä INF- ja TU- tutkinto-ohjelmien kanssa)

Ajankohtaista

Ilmoittautuminen seminaariin on päättynyt.

12.12.2007 Seminaariaikataulu

Opponointi

Lyhyesti Optimasta
Käyttäkää Shibboleth-login-linkkiä, ja service passwordianne (ei Optiman pääsivulla olevaa loginia). Loggautumisen jälkeen painakaan continue-nappia. Operan kanssa voi olla kirjautumisongelmia.

Ke 28.11
klo 10-12
Havainnollistaminen
Tarja Tuomikoski
Paikka: TU2
Aihe: Kalvojen teko, kielellinen havainnollistaminen jne.

Ohjaajien palaute työn ensimmäisestä versiosta, sanallisia ja kirjallisia kommentteja

Ke 5.12.
klo 10-12
Palautteenanto ja opponointi
Tarja Tuomikoski
Paikka: TU2
Valmis (arvosteltava) kandidaatintyö toimitettava ohjaajalle ja opponentille. Tämän jälkeen työn ulkoasua voi korjata, mutta sisältöä ei.

Ke 12.12.
Esitykset ja opponoinnit Arto Visala AS
Paikka: AS/ salit 1023-24

3. TENTTIJAKSO 14. – 22.12.2007

pe 14.12.
Kypsyysnäyte
Aika: klo 13-16
Paikka: TUAS-talon kokoushuone 1593

Kurssin koodi WebTopissa on AUT.Kand

Yleistä

Kandidaattiseminaarin tavoitteena on, että opiskelija oppii hakemaan tieteellistä tietoa, muodostamaan tutkimussuunnitelman, työstämään tieteellistä tietoa tutkimussuunnitelman mukaisesti opinnäytteeksi, raportoimaan opinnäytteensä tutkimustulokset tieteellisen esitystavan mukaisesti ja esittämään opinnäytteensä julkisesti sekä oppii tieteellistä argumentaatiota arvioimalla muiden opiskelijoiden laatimia opinnäytetöitä.

Kandidaattiseminaari on opintosuoritus, jonka aikana opiskelija tekee kandidaatintyön, esittelee työn julkisesti yleisölle ja opponenteille, puolustaa työtään sekä opponoi muiden opiskelijoiden kandidaatintöitä. Kandidaattiseminaarin edetessä opiskelija osallistuu lisäksi tieteellistä ajattelua ja tieteen etiikkaa, tiedonhakua, tiedon jäsentämistä ja käsittelyä sekä kielen ja viestinnän taitoja käsitteleviin luentoihin ja harjoituksiin, jotka tukevat tekeillä olevaa kandidaatintyötä.

Aikataulu

AS-, INF- ja TU -tutkinto-ohjelmien kandidaattiseminaarin aikataulu löytyy täältä.

Suoritusohjeita ja yleistä tietoa seminaarista

Ohjeita ja tietoa AS-, INF- ja TU -tutkinto-ohjelmien kandidaattiseminaarin suorittamisesta löytyy täältä.

Kandidaattiseminaarin rakenne

Kandidaatintyön muotoseikat

Kirjallisuus ja lomakkeita

Kirjoittamisohjeita, kandidaattityöryhmän muistio ”Kandidaattiseminaarin ja kandidaatintyön toteuttaminen uudessa tutkintorakenteessa” pdf.

Suomenkielinen kandidaatintyön ja kandidaattiseminaarin arviointilomake ohjaajille: pdf pdf, doc doc.

Utvärdering av kandidatarbete och kandidatseminarium på svenska: pdf pdf, doc doc.

Suorittaminen

Kevään 2007 kandidaattiseminaarissa ei hyväksytä aikaisempia opintosuorituksia tai korvaavia opintosuorituksia kandidaattiseminaarin osasuorituksina.

Seminaarissa on luentoja, harjoituksia, kandidaatintyön kirjoittamista, esittämistä ja opponointia sekä kypsyysnäyte. Seminaarin hyväksyttävä suorittaminen edellyttää
- luennoilla käymistä. Poissa voi olla korkeintaan kahdelta luennolta.
- kaikkien harjoitusten suorittamista. Ks. myös palautusohje.
- kandidaatintyön tekemistä kandidaatintyön esittämistä sekä puolustamista julkisessa esitystilaisuudessa
- toisen työn opponointia
- kypsyysnäytteen tekemistä
Esitystilaisuudesta pois jääminen aiheuttaa seminaarin hylkäämisen. Seminaari on tällöin aloitettava alusta.

Aiheet

Kurssin henkilökunta (linkit kotisivuille)

Vastuuopettaja: Arto Visala
Kurssin assistentti: Marek Matusiak
Automaation tietotekniikan ohjaaja: Pekka Aarnio
Viestintätekniikan ohjaaja: Janne Kalliola
Automaatiotekniikan ohjaajat: Mika Vainio Panu Harmo Jussi Suomela Jari Saarinen
Systeemitekniikan ohjaajat: Kalevi Tervo Jani Kaartinen

Ohjaajille

Kandidaatintöiden ohjaajina toimivat osastolla päätoimisesti työskentelevät tutkijat ja opettajat, jotka ovat suorittaneet vähintään ylemmän akateemisen loppututkinnon. Ohjaajana voi siis toimia niin professori kuin jatko-opiskelijakin.

Ohjaajan tehtäviin kuuluu - ohjata opiskelijaa kandidaatintyön suorittamisessa ohjaustapaamisten yhteydessä
- lukea opiskelijan kandidaatintyön luonnokset ja antaa palautetta niistä hyvissä ajoin
- lukea ja arvostella kandidaatintyö
- arvioida opiskelijan kandidaatintyön esitys
- ehdottaa vastuuopettajalle lopullista arvosanaa arvostelulomakkeella pdf.
Kokonaisuudessaan yhden opiskelijan ohjauksen on arvioitu vievän n. 8 tuntia, joka jakaantuu seuraavasti: - neljä enintään 30 minuutin ohjaustapaamista opiskelijan kanssa = yhteensä 2 tuntia
- kandidaatintyön luonnoksen lukeminen, palautteenanto, kandidaatintyön lukeminen ja arvostelu = yhteensä 6 tuntia
Arvostelun tukena käytettään tietoverkkolaboratorion ohjaajan TkT Jouni Karvon kirjoittamaa ohjetta.

Ohjaaja arvostelee työn arvostelulomakkeella pdf.